Haberler

Avrupa jeotermal sektörü, ısıtma ve soğutmada karbon fiyatı çağrısına katıldı

Kış dönemi hava kirliliği, Brüksel / Belçika (kaynak: commons / wikimedia, Michal Osmenda)
Cannur Bozkurt 18 Eyl 2020

EGEC, Avrupa Birliği'nde ısıtma ve soğutmaya karbon fiyatının uygulanmasını savunuyor. Avrupa, ancak tüm enerji türleri için adil bir fiyat belirlenirse 2050 yılına kadar karbon nötr hedefine ulaşabilecek.

Başkan Ursula Von der Leyen’in 16 Eylül’deki Eyalet konuşmasında sera gazı azaltımı için en az % 55 oranında bir hedef açıklaması bekleniyor. Ancak, Avrupa Jeotermal Enerji Konseyi’nin (EGEC) dün yaptığı açıklamada, “Avrupa Komisyonu’nun ısıtmanın dekarbonizasyonunun önemini kabul etmesi ve bunu öncelikli eylem alanı haline getirmesi kesinlikle çok önemli” denildi. Bununla EGEC, Avrupa’nın 2050’ye kadar karbon nötr hale gelebilmesi amacıyla, ısıtma ve soğutma için karbon fiyatı çağrılarını birleştiriyor.

Karbon fiyatlandırması, fosil ısıtmaya, özellikle en ucuz ısı kaynaklarından biri olan jeotermal enerji olmak üzere yenilenebilir enerji çözümlerine göre önemli bir rekabet avantajı sağlayan bir politika boşluğunu kapsıyor.

Isıtma, AB’nin enerji tüketiminin yarısını oluşturmaktadır. Bu pazarın % 80’ine, jeotermal enerjiyi ve diğer yenilenebilir enerji teknolojilerini engelleyen doğrudan ve dolaylı sübvansiyonlardan yararlanan fosil yakıtlar hakimdir. Avrupa genelinde tek tip bir karbon fiyatı, iç pazarın bu adaletsiz bozulmasını giderebilir.

EGEC Jeotermal Politika Başkanı Sanjeev Kumar, “AB Emisyon Ticaret Sistemini ısıtmaya genişletmek, binalarda enerji geçişini hızlandırmak ve 2050 yılına kadar karbon nötrlüğü sağlamak için önemli bir adımdır” dedi. “İklim krizinin üstesinden gelmek için zamana karşı yarışmanın anahtarı, dönüştürücü değişimi teşvik etmeye yeterli sağlam bir karbon fiyatıdır.”

EGEC Jeotermal, doğrudan ve dolaylı fosil yakıt sübvansiyonlarının derhal kaldırılmasının yanı sıra tüm karbon fiyatlandırma planlarını destekliyor. Fosil ısıtma ve soğutma tedarikçilerinin AB Emisyon Ticareti Sistemine (AB ETS) dahil edilmesi, kapsamlı bir iklim reformları paketinin önemli bir özelliği. AB ETS ihale tahsisatlarının satışından elde edilen gelirler, özellikle en dezavantajlı haneler için yenilenebilir enerji yenilemelerine yönelik doğrudan yatırımlara geri dönüştürülebilir.

Kaynak: ThinkGeoEnergy