Haberler

Avrupa’da yetersiz piyasa koşullarına rağmen jeotermal sektörünün katlanarak büyümesi

2019 yılında ülkeye göre jeotermal elektrik ve bölgesel ısıtma kurulu kapasite (MW) (kaynak: EGEC, 2020)
Cannur Bozkurt 13 Haz 2020

EGEC, 2019 Avrupa Jeotermal Pazar Raporu'nda, Avrupa’da, 130 işletmede 3.300 MW kurulu güç ve 5.500 GW kurulu termal ısıtma ve soğutma üretim kapasitesine sahip jeotermal enerji pazarının büyümeye devam ettiğini belirtiyor.

2019 Avrupa Jeotermal Pazar Raporu’nun yayımlanmasıyla birlikte, Avrupa Jeotermal Enerji Konseyi (EGEC), Avrupa jeotermal sektörünün üstel büyümesini vurgularken, pazar koşullarının sektörün gelişmesi ve potansiyeline ulaşması için ideal olmadığını vurgulamakta.

Avrupa’da, jeotermal enerji piyasası 2019’da hızla büyürken, politik yaklaşımın gelişime etkisinin çok önemli olduğu kanıtlandı. Bu bulgular, EGEC tarafından yayınlanan 2019 Avrupa Jeotermal Pazar Raporu’nda yer almakta.

2019 yılı sonunda Avrupa’da, 36’sı proje ve planlama aşamasında olan 130 jeotermal elektrik santrali toplam 3,3 GWe kapasiteyle hizmet verdi. İşletmede olan santrallerinin sayısının önümüzdeki 5-8 yıl içinde iki katına çıkabileceği öngörülüyor.

Avrupa, jeotermal bölgesel ısıtma ve soğutma sistemleri için lider bir pazar. 2019 yılında, 2018’e kıyasla, birçok yeni planlanan projeyle 25 Avrupa ülkesinde 5,5 GWth kurulu kapasite vardı. Jeotermal bölgesel ısıtma ve soğutma durumu, AB nüfusunun %25’ini kapsayan Avrupa’da, bu yenilenebilir kaynak için daha güçlü bir ilgiyi ve neredeyse her yerde uygulama olasılığını yansıtmaktadır.. Devam eden projelerdeki eğilim, önde gelen pazarlarda hızlı bir ivmelenme ve çeşitlenme öngörmektedir.

2019 yılında, Avrupa jeotermal ısı pompası pazarı kurulan 2 milyon ısı pompası ile bir dönüm noktasına ulaştı. Teknoloji, bazı ulusal pazarlarda ana akım haline geldi ve ısıtma sektörünün yenilenebilir enerjilere geçişini sağlama olgunluğunu kanıtladı.

Genel olarak, jeotermal enerjinin kullanımı doğru politikalar ve piyasa koşulları ile çok hızlı bir şekilde ivmelenebilmekte: istikrarlı politik (yasal) çerçeve, uygun sigorta planları, sağlam Ar-Ge ve Yenilik politikaları, karbon fiyatı ve gaz dahil fosil yakıtlar için desteği durdurma gibi.

Aksine, bazı ülkelerde (özellikle Almanya ve Fransa) görülen dur-kalk politikaları jeotermal teknolojiler için büyük bir kesintiyi temsil etmekte, pazarın gelişimini engellemekte ve sonuç olarak Avrupa ekonomilerini karbondan arındırmak için acilen ihtiyaç duyulan çözümlerin alımını yavaşlatmaktadır.

EGEC Genel Sekreteri Philippe Dumas, “Jeotermal enerji sadece binalarda ve altyapılarda ısıtma ve soğutma için değil, aynı zamanda endüstriyel prosesler ve tarım için de Avrupa çapında coşku uyandırıyor. Avrupa’da yapılan sürdürülebilir jeotermal lityumun çıkarılmasıyla yeni fırsatlar doğuyor. Pek çok farklı uygulama, geniş kullanılmayan potansiyel ve son yılların yüksek büyüme oranları ile jeotermal enerji, enerji geçişinin temelini oluşturuyor. 2020-2030 “Jeotermalin On Yılı” olacak. Avrupa ülkeleri 2050 yılına kadar sıfır karbon seviyesine gelme konusunda ciddiyse, uygun Avrupa ve ulusal politika çerçeveleri bu eğilimi teşvik edebilir ve etmelidir.” Dedi.

2019 Avrupa Jeotermal Piyasa Raporu’nun Temel Bulguları‘na buradan ulaşabilirsiniz. Ancak 2019 Avrupa Jeotermal Pazar Raporu’nun bütününe erişim yalnızca üyelere açıktır.

EGEC, piyasa raporunun temel bulgularını tartışmak için 17 Haziran saat 12: 00’da (Türkiye saati ile) bir web semineri düzenliyor. Ücretsiz olan web seminerine buradan kaydolabilirsiniz.

Elektrik ve jeotermal ısı pompalarından bölgesel ısıtma ve soğutmaya kadar sektörün tüm segmentlerini kapsayan Jeotermal Piyasa Raporu, Avrupa’daki sektörün durumu hakkında kapsamlı bir tablo ve pazar eğilimlerinin, politika çerçevesinin ve teknolojinin kapsamlı analizini ve jeotermal sektörü şekillendiren evrim sürecini sunacaktır.

Kaynak: ThinkGeoEnergy