Haberler

Aydın Valiliği’nden “havada JES’den kaynaklı zehirli gaz yok” açıklaması

Aydın Valiliği basın açıklaması (kaynak: Aydın Kulis haber görseli)
Cannur Bozkurt 1 Şub 2020

Aydın Valiliği, Aydın’ın havasının kirlenmesine neden olduğu öne sürülen jeotermal enerji santralleri ile ilgili zehirli gazların miktarına ilişkin ölçüm sonuçlarını açıklayarak, kötü kokuya neden olan hidrojen sülfür oranının sınır değerleri aşmadığını belirtti.

Bölge halkından gelen tepkiler çerçevesinde Aydın Valiliği, Aydın’ın havasının kirlenmesine neden olduğu öne sürülen jeotermal enerji santralleri ile ilgili zehirli gazların miktarına ilişkin ölçüm sonuçlarını açıklayarak, kötü kokuya neden olan hidrojen sülfür oranının sınır değerleri aşmadığını belirtti. Valilik tarafından yapılan açıklama aşağıdaki gibidir:

“İlimizin en büyük zenginliklerinden olan Jeotermal kaynakların kullanımı ile ilgili Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için aşağıdaki hususların paylaşılmasına gerek duyulmuştur.

İlimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren tüm Jeotermal Elektrik Santrallerde (JES) kullanılan jeotermal akışkan ve JES’lerin bulunduğu alanlarda açılan kuyuların test suları tekrar yer altına reenjekte edilmektedir.

JES’lerin kurulmadığı alanlarda, yer altında yeteri debide jeotermal kaynak olup olmadığı yönünde kuyu test suları (4 saat ile 72 saat arası) soğutma ünitelerinden geçirilerek havuza verilmekte olup buradan alıcı ortama verilen sular için belirlenen çevre standartları sağlanmadığı takdirde Çevre Mevzuatı kapsamında gerekli yasal işlem uygulanmaktadır.

İlimizde faaliyet gösteren JES’lerden kaynaklanan ve kötü kokuya sebebiyet veren Hidrojen Sülfürü (H2S) parametresi için yerleşim yerleri konumu dikkate alınarak Bakanlıktan yeterlik belgesi almış laboratuvarlar aracılığı ile ölçümler yaptırılmıştır. 2015 ve 2019 tarihleri arasında gerek şikâyet ve gerekse çevresel izleme amaçlı yaptırılan bu ölçüm analiz sonuçlarına göre; Hidrojen Sülfür (H2S) ölçüm değerleri maksimum 4,42 µikrog/m3, minimum 0,018 µikrog/m3 (Yönetmelikte limit değer 20 µg/m3) olarak belirlenmiştir. Bu ölçüm sonuçlarının Yönetmelikte yer alan sınır değerleri aşmadığı görülmüştür.

İlimizde bulunan tüm JES’lerin faaliyetleri, Çevre Mevzuatı kapsamında ilgili Kurumlarımız tarafından denetlenmekte ve mevzuata aykırı durumlarda gerekli işlemler uygulanmaktadır. Sonuçlarına ilişkin tablo aşağıdadır.”

Yalnızca ilk bölümünü paylaştığımız tablonun tamamına haber bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Aydın Kulis İnternet Haber Sitesi