Haberler

Bildiri Çağrısı – 6. Uluslararası Jeotermal Konferansı Hindistan, 5-6 Ocak 2022

Hindistan, Tattapani'de nehir yatağındaki Kaplıcalar (kaynak: flickr/ Gopal Venkatesan, creative commons)
Merve Uytun 30 Eki 2021

CEGE, Hindistan'daki 6. Uluslararası Jeotermal Konferansı için 14 Kasım 2021'e kadar bildiri kabul ediyor.

Konferans Başlığı: 6. Uluslararası Jeotermal Konferansı: Hindistan’da Düşük ve Orta Entalpinin Geleceği

Konferans hakkında:

CEGE, 6. uluslararası jeotermal konferansını duyurmaktan mutluluk duyar. Amaç, jeotermal uzmanlarını bir araya getirmek ve dünya genelinde jeotermal kaynaklardan elektrik üretimini optimize etmek için bekleyen zorlukları keşfetmek. Konferans, jeotermal enerjiyi enerjiden yararlanan bir gelecek olarak teşvik etmeyi, ulusal destek programları, Ar-Ge faaliyetleri ve tanımlama boşlukları dahil olmak üzere Gujarat’taki jeotermal enerjinin durumu hakkında bilgi alışverişinde bulunmayı, düşük ve orta entalpi jeotermal kaynaklarının çeşitli alanlarda ekonomik hale getirmek için uygulanabilirliğini amaçlamaktadır.

Bildiri gönderimi için çeşitli konular aşağıdaki gibidir (ancak bunlarla sınırlı değildir):

  1. Jeotermal Enerjinin Doğrudan ve Dolaylı Uygulamaları
  2. Jeotermal Enerjide Jeoloji ve Jeofizik
  3. Düşük ve orta entalpili jeotermal rezervuarlar için Rezervuar Modellemesi
  4. Hindistan jeotermal rezervuarları için gerekli araştırmalar
  5. Düşük ve orta entalpi rezervuarlarına uygulanan sondaj teknolojileri
  6. Doğrudan ve dolaylı jeotermal uygulamalarla ilgili vaka çalışmaları
  7. Jeotermal tesislerin planlanması ve yönetilmesi

Önemli tarihler:

Tam metnin teslimi: 14 Kasım 2021

Yazara Bildirim: 20 Kasım 2021

Bildiri Gönderimi için Kayıt Ücretleri (seçildiyse):

6500 INR – Hindistan kaydı

85 ABD Doları – Uluslararası kayıt

Gönderim Prosedürü:

Aday yazarların 10 sayfadan fazla olmayan bir tam makale göndermeleri gerekmektedir.

Yazarlardan, sunum için geçici konularını şu google formu aracılığıyla göndermeleri rica olunur: https://lnkd.in/eBAmg8a6

Makalenin tamamını yüklemek için şu adresi ziyaret edin: https://lnkd.in/ecM6s5Rt

NOT: Makalede Başlık, Yazar Adı ve Tam Metin yer almalıdır. Bu makale, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science dergisinde indekslenmek üzere gönderilecektir.

Herhangi bir sorunuz için lütfen Bayan Namrata Bist ile iletişime geçin, E-posta: [email protected]/ [email protected]

Kaynak: ThinkGeoEnergy