Haberler

Bölgesel sendikalar İtalya’nın Toskana şehrinde jeotermal yatırımın artmasını istiyor

Carboli Jeotermal Enerji Santrali Toskana, İtalya (Kaynak: Enel Green Power Medya Kütüphanesi)
Cannur Bozkurt 2 Kas 2020

İtalya'nın Toskana bölgesinde elektrik ve ısı sağlamada jeotermalin büyük rolüne işaret eden yerel sendikalar oybirliğiyle bölgedeki jeotermal geliştirme ve kullanım için daha fazla yatırım talep ediyor.

Bu hafta, İtalya’dan Greenreport, Toskana’daki yerel sendikaların oybirliğiyle bölgedeki jeotermal kalkınmaya yatırım artışı talep ettiğini bildirdi.

“Jeotermal enerji şu anda Bölge’de tüketilen enerjinin yaklaşık % 30’unu karşılıyor: Bu payın artırılması, düşük ve hepsinden önemlisi orta ve yüksek entalpi havzalarda üretimin artırılması gerekiyor”. Bu, CGIL-CISL-UIL bölgesel sendikalarının, Eugenio Giani’nin gelişiyle açılan yeni yasama meclisinde izlenecek sürdürülebilir kalkınma konularının değerlendirmesini yapmak için oluşturduğu ortak pozisyonda yer alan ana adımlardan biridir.

Toskana çevre koruma bölgesel ajansının (Arpat) sunduğu belge, “Toskana’nın yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerjinin payını önemli ölçüde artırması gerektiğine” işaret ediyor. Elektrik sektöründen başlayarak jeotermal enerjinin öncü bir rol oynadığı bir bağlam.

Bugüne kadar, jeotermal enerji Toskana elektrik talebinin yaklaşık % 30’unu karşılayabiliyor; 1.120.000 kişinin talebini karşılarken, İtalya’nın karbondioksit salınımı açısından en düşük ayak izine sahip bölge olmasına yardımcı oluyor.

Elektrik açısından katkıya doğrudan kullanımlar da eklenirse, Bölgede Legambiente tarafından bildirilen ve yenilenebilir enerji gıda Topluluğu (Ccer) ile ilgili iyi uygulamaların gösterdiği gibi; bu, yaklaşık 30 hektarlık sera ve mandıra ile birlikte jeotermal bölgelerdeki şirketlerin yanı sıra 10 binden fazla konut kullanıcısını ısıtmak için faydalı ısının garanti edilmesi anlamına gelir.

Toskana’da jeotermal enerjinin oynadığı role rağmen, hiçbir yenilenebilir kaynak, yaşadığımız enerji geçiş aşamasını yönetmek için tek başına yeterli olamaz. Jeotermal teknolojiden, hava koşullarından bağımsız olarak 7 gün 24 saat işlevsellik sağlayabilen sistemler aracılığıyla, yanmadan kaynaklanan CO2 emisyonları olmaksızın kararlı temel yük enerjisi elde edebiliriz, ancak diğer yenilenebilir kaynaklarla bir karışımı göz ardı etmek ne mümkün ne de arzu edilir.

“Jeotermal enerji, bölgesel enerji ihtiyaçlarını karşılamada temel bir rol oynasa bile, güneş, rüzgar ve hidroelektrik gibi diğer yenilenebilir enerjilerin büyümesine de – sendikaların altını çizerek – önemli bir şekilde yatırım yapılmalıdır. Toskana’da, sadece çevresel düzeyde değil, aynı zamanda tüm yenilenebilir enerji sektörünün garanti edebileceği “iyi” istihdamda da kalite sıçraması yapmak için gerekli olan hem becerilere hem de ekonomik kaynaklara sahibiz. ”

Kaynak: ThinkGeoEnergy