Haberler

Brezilya’da jeotermal enerjinin incelenmesi – Hélène Hofmann ile söyleşi

São Paulo Üniversitesi CICS LIVING LAB jeotermal projesinde temel atma, 2019 (kaynak: H. Hofmann)
Cannur Bozkurt 21 May 2020

Bu röportajda, I Care & Consult'dan Hélène Hofmann, Brezilya'daki düşük entalpi jeotermal enerjinin potansiyelini ve ülkede geliştirdikleri projeleri anlatıyor.

PiensaGeotermia, HélèneHofmann ile Brezilya’da düşük entalpi jeotermal enerji geliştirmek için yaptıkları iş hakkında röportaj yaptı.

Hélène Hofmann ve I Care & Consult şirketinde gerçekleştirdiği çalışmalar

Ben, asıl amacı enerji geçişi sürecinde düşük enerji etikili topluma katkı sağlamak olan Fransız bir mühendisim. Fransa’da yüzey jeotermal sektöründe (sığ jeotermal) birkaç yıl çalıştıktan sonra, iki yıl önce jeotermal enerji gibi çevre dostu enerji çözümlerini teşvik etmek için Brezilya’ya taşınmaya karar verdim.

Özel şirketleri, finansal kurumları ve kamu kuruluşlarını çevresel stratejilerini tasarlamaları için destekleyen bir Fransız danışmanlık ve yenilik firması I Care & Consult’daki ekibe bu şekilde katıldım. Brezilya’daki gelişiminin bir parçası olarak I Care & Consult, Brezilya’daki sığ jeotermal enerjinin potansiyeli üzerine stratejik bir çalışma yürütmeyi önererek projemi desteklemeye karar verdi.

Brezilya’daki jeotermal çalışma hakkında

Nisan 2019’da başlayan I Care & Consult liderliğindeki çalışma, São Paulo Politeknik Okulu ve São Paulo Üniversitesi Yeraltı Suları Araştırma Merkezi’nden ve aynı zamanda Brezilya Gözlemevi Ulusal Jeotermal Laboratuvarı’ndan araştırmacıların katılımını da içeriyordu. Brezilya’nın Güney ve Güneydoğu bölgelerinin jeotermal kaynaklarını değerlendirmede ve daha az enerji etkisi olan binaların termal ihtiyaçları ile uyumluluklarını analiz etmemizde bize destek sağlamaktalar.

Çalışmayı üç aşamaya ayırdık

  • İlk aşamada dünyadaki teknolojinin, 50’den fazla ülkede kullanımının genel bir incelemesini yaptık ve teknolojinin gelişiminin başarısının, engellerin ve uygulanan farklı teşviklerin anahtarını belirledik. Ayrıca Brezilya enerji sektörü ve binalar sektörü ile sanayi sektörünün termal enerji ihtiyaçlarının evriminin tam bir analizini yapıyoruz.

Florida (ABD) veya Avustralya gibi Brezilya’nın güney ve güneydoğusuna benzer bir iklime sahip dünyanın birçok bölgesinin, ısıtma uygulamalarının yanı sıra, mekan iklimlendirmesi için sığ jeotermal enerji geliştirdiğini görüyoruz. Aslında, teknoloji, zemini hava yerine bir soğutucu olarak kullanan geleneksel klima sistemlerine kıyasla yüksek enerji verimliliği göstermekte. Buna ek olarak, güçlü hükümet desteği sayesinde, Çin son zamanlarda +%20 / yıl kurulu kapasitede büyüme ile Amerika Birleşik Devletleri karşısında teknoloji lideri oldu. Ayrıca, Brezilya’nın ısıtma ihtiyaçları endüstrinin enerji tüketiminin %80’ini temsil etmekte ve Uluslararası Enerji Ajansı projelerine göre HVAC ihtiyaçlarının patlaması muhtemeldir. Brezilya nispeten temiz bir enerji matrisine sahip olmasına rağmen, artan termal talebi karşılamak için temiz çözümler geliştirmelidir.

  • İkinci aşamada, Brezilya’daki teknolojinin gelişme potansiyeline odaklanıyoruz. Poli-USP’de bir araştırmacı, Güney ve Güneydoğu bölgelerinin 7 başkentinde, 6 tip bina için geleneksel klima sistemi yerini alacak bir jeotermal klima sisteminin çalışmasıyla ilgili enerji, su ve maliyet tasarruflarını değerlendirmek için bir dizi enerji simülasyonuna özel olarak öncülük etti (Otel, Ofis Binası, Alışveriş Merkezi, Hastane, toplu ve bireysel konut). Ulusal Gözlemevi de iki bölgenin yeraltı ısı iletkenliklerini haritaladı ve CEPAS-USP yeraltı suyu kaynaklarını haritaladı. Ayrıca, Brezilya’da sektörün tedarik zincirini, teknolojinin uygulanması için düzenleyici bağlamı ve maliyetini tahmin ediyoruz. Enerji simülasyonlarının sonuçları, jeotermal çözümün işletme maliyetlerinde önemli tasarruflar ortaya koydu ve birçok durumda %50 oranında tasarruf sağlandı. Geleneksel soğutma kulelerinin kullanımı nedeniyle su tasarrufunun, birçok durumda işletme maliyetleriyle ilişkili ekonomik verilerin yarısından fazlasını temsil ettiğine şaşırdık. Ayrıca, yüksek termal iletkenliğe sahip kristal kayaların ve tortul kayaçlardan daha ucuz sondaj tekniklerinin bulunduğu bölgelerdeki egemenliği sayesinde güney bölgelerinin jeotermal kuyu potansyellerinin santrallerin gelişimi için elverişli olduğunu bulduk.
  • Üçüncü aşamada, teknoloji geliştirmenin önündeki engelleri analiz ediyoruz ve teknoloji dağıtımı için bir dizi öneri sunuyoruz. Örnek olarak, bugün Brezilya’nın ana teşvikleri elektrik verimliliğine odaklandığından termal verimliliğe odaklı bir teşvik oluşturulmasını öneriyoruz.

Brezilya’nın güney bölgesinde jeolojik bağlam ve termal iletkenlik

Brezilya için temel fırsatlar

Isıtma ve iklimlendirme sistemlerinin sadece %1’ini sanayi ve inşaat sektörlerinde jeotermal çözümlerle dönüştürerek, 1,3 milyon metreküp suya ek olarak yılda yaklaşık 163 ktoe enerji, 552 bin ton CO2 eşdeğeri tasarruf sağlayacağını hesaplıyoruz. 2018’i enerji tüketimi açısından bir referans olarak görüyor ve hatta sektördeki soğutma için önemli talebi ve binalarda sıcak su talebini saymaksızın bu sonuçlara ulaşıyoruz.

Teknoloji, ısı talebinin tipolojisi, yani uyumlu bir sıcaklık aralığında ısıtma ve soğutma ihtiyacı sayesinde, gıda ve içecek endüstrisine özel olarak adapte edilmiştir. İnşaat sektöründe, teknoloji, özellikle ticari binalar, alışveriş merkezleri veya oteller için ilginç sonuçlar ortaya koymakta; Sao Paulo şehrinde olduğu gibi bazı bölgelerde %60’a ulaşan klima işletim maliyetlerinde yıllık tasarruf sağlayabilecek.

Jeotermal klima ile İşletme Maliyetlerinin Ortalama Azaltılması (Simülasyon Sonuçları)

Devam eden projeler

Sao Paulo Üniversitesi’nde yeni Sürdürülebilir İnşaatta Yenilikçilik Merkezi’nin (CICS-USP) ısıtma ve soğutma ihtiyaçlarını karşılamak için üzerinde çalıştığı bir pilot proje var. Rio de Janeiro eyaletindeki bir Coca-Cola fabrikasında bir jeotermal tesisin uygulanması da soğutma ihtiyaçlarını karşılamak üzere değerlendiriliyor.

Çalışmamızın bir parçası olarak Latin Amerika’da teknolojinin bulunduğu birkaç ülke tespit ettik. Şili, jeotermal piyasası olgunlaşmış tek ülke iken, teknoloji son zamanlarda Meksika ve Arjantin’de gelişmeye başladı. Bu ülkelerde gelişimlerini hızlandırmak için benzer çalışmaların yanı sıra Peru, Ekvador, Uruguay veya Kolombiya gibi büyük bir potansiyelin bulunduğu diğer ülkelerde de çalışmak ilginç olacaktır.

Çalışma ile ilgili daha fazla bilgiye aşağıda yer alan videodan ulaşabilirsiniz.

Hélène Hofmann ile iletişime geçmek isterseniz: helene.hofmann@i-care-consult.com / http://linkedin.com/in/helenehofmann

Kaynak: ThinkGeoEnergy