Haberler

Büyük potansiyele rağmen, İtalya’da jeotermali geride tutan şey nedir?

Carboli Jeotermal Enerji Santrali Toskana, İtalya (Kaynak: Enel Green Power Medya Kütüphanesi)
Cannur Bozkurt 27 Haz 2020

Fantastik jeotermal kaynaklara ve enerji üretimi için günümüz jeotermal enerji kullanımının doğum yeri olmasına rağmen, İtalya kalkınmada ilerleme kaydedememektedir.

Avrupa jeotermal pazarının, Avrupa Jeotermal Konseyi (EGEC) tarafından 2019 Avrupa Jeotermal Pazar raporunda vurgulandığı gibi, bir bütün olarak oldukça gelişen bir dönemden geçmekte olduğunu bildirdik. Jeotermal enerji santralleri ikiye katlanıyor ve jeotermal pompalar 2 milyon kurulumu aştı.

Yine de tam olarak jeotermal teknolojilerin iki yüzyıl önce ortaya çıktığı ülkede, yani İtalya’da, sektör yeni bir gelişme yolu bulmakta zorlanıyor. Neden? Bu, İtalya’daki Greenreport tarafından İtalya Jeotermal Birliği (UGI) başkanı ve Pisa Ulusal Araştırma Konseyi’nin (CNR), Yer Bilimleri ve Yerkaynakları Enstitüsü’nde (IGG) araştırmacı ve EGEC ulusal koordinatörü olan Adele Manzella ile yayınlanan bir röportajın temelini oluşturdu.

Avrupa jeotermal piyasa raporu 2019, Avrupa’da jeotermal enerjinin kullanımında hızlı ilerleme durumunu, geniş bölgesel farklılıklar ile göstermektedir: Özet olarak, İtalya’daki durumun resmi nedir?

“Raporun, İtalya’nın kullanımındaki hızlı ilerleme için değil, sahip olduğu büyük kaynaklar açısından nasıl parlak olduğunu açıkça gösterdiğini söyleyebilirim. Elektrik sektöründe, yeni projeler süper-yeşil teknolojileri göstermek için bile ilerleme kaydediyor, teşvikler şimdilik ufkun ötesinde ve İtalyan şirketleri jeotermal enerjide çok az üretim ve satış yapıyor. Termal sektördeki en etkili uygulama, tesislerde ve üretimde artış gösteren jeotermal bölgesel ısıtma, jeotermal ısı pompalı uygulamalar ise halen devam ediyor.”

İtalya, iki yüzyıl önce dünyanın jeotermal teknolojilerini geliştiren ilk ülkesiydi. Hem elektrik üretimi hem de ısının doğrudan kullanımı konusunda hala gelişme için alan olduğuna inanıyor musunuz?

“Hiç şüphe yok ki teknik sınırlar var. Elektrik sektöründe çok sayıda proje talep aşamasında, ilgi açıktır. Daha da fazla sebep, neredeyse tüm ulusal bölgelere kurulabilecek ısı pompaları ile donatılabilecek klima sistemlerinin yanı sıra, daha düşük sıcaklıklarda kaynak gerektiren termal uygulamaların ilerlemesi için geniş marjlar vardır. Gelişimin sınırları örgütsel bir güçlükle belirlenir, diyebilirim.

İtalya’da yenilenebilir kaynakların (jeotermal enerji dahil) gelişimini engelleyen çeşitli Nimby ve Nimto sendromlarının üstesinden gelmenin nasıl mümkün olduğunu düşünüyorsunuz?

“Çeşitli zamanlarda benzer soruları zaten yanıtladım; güvenin geri kazanılması gerektiğini, bölgeler ve vatandaşların karar alma süreçlerine daha etkin bir şekilde dahil olduklarını söyledim. Ve genellikle eksik ve önyargılı olan bilgileri birleştirin. Kişisel bir hayalim ekliyorum: Sistemlerin estetiğine dikkat etmek, “İtalyan tarzı” yaratmak, daha fazlasını elde etmenizi sağlayacaktır. Tabii ki bu, İtalya’daki güzelliğe katkıda bulunacak ve tüm dünyaya ihracat yapan güzel bir İtalyan sanayi zincirine de bağlı.”

Avrupa Jeotermal Pazar Raporu 2019, jeotermal zincirinin gelişimi için doğru politikaların ve doğru pazar koşullarının önemini vurgulamaktadır. Bu açıdan İtalya’daki ana boşluklar nelerdir?

“UGI’de çeşitli operasyonel teklifler yaptık. Termal sektörün İtalya’daki enerjinin yarısından fazlasını tüketmesi ve yenilenebilir kaynakların tüketilen enerjinin sadece %20’sini sağlaması nedeniyle termal teknolojilere daha fazla destek verilmesi şarttır. Özellikle jeotermal enerji, ekonomik teşvikler (yatırımcılar için garanti fonları, tüketiciler için rahatlama gibi), jeotermal ısı pompalarının kurulumunu kolaylaştıran düzenlemeler ve sektörü canlandırmak için araştırma ve yenilik yapanlara yatırımlar karşısında çok daha fazlasını üretebilecekleri bir ortam sunulmalı. İtalya’da elektrik sektöründe doldurulacak büyük boşluğun beklentisi şu yönde: FER2 kararnamesi ve jeotermal santrallere yönelik teşviklerin geri kazanılması ve ayrıca daha fazla çevresel performansa yönelik teknolojik gelişmelerin güçlendirilmesi. Ancak, bu eylemin yanı sıra tesisler için yetkilendirme sürelerinin hızlanması ve orta-uzun vadede istikrarlı elektrik tarifeleri de oluşturmak gerekmekte. Kısacası, tam bir planlamaya ihtiyacımız var.

Kaynak: ThinkGeoEnergy