Haberler

Covid-19 sonrası enerji ihtiyacı için yenilenebilir enerjilerin önemi hatırlatıldı

Sürdürülebilir Yaşam (kaynak: fotoğraf - Saygın Akıncı)
Cannur Bozkurt 1 May 2020

Füsun Tut Haklıdır, ekonominin ve sanayinin tam kapasite çalışmaya başlaması ile birlikte büyük bir enerji talebi oluşacağını, dolayısıyla jeotermal, rüzgar, güneş enerji santrallerinin tamamlayıcı etkisinin önem kazanacağını belirtti.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Başkan Yardımcısı Dr. Füsun Tut Haklıdır, Timeturk’de yayınlanan röportajında koronavirüs salgını sonrası sanayinin yeniden üretimde tam kapasiteye geçmesi karşısında enerji ihtiyacı sorunu çıkabileceğini belirtti.

Ekonominin yeniden işlerlik kazanması sürecinde yenilenebilir temiz enerji kullanımının önemine vurgu yapan Haklıdır; “Özellikle ekonominin ve sanayinin tam kapasite çalışmaya başlaması ile birlikte yaz aylarında ihtiyacımız olacak soğutma faaliyeti nedeniyle büyük bir enerji talebi oluşacağı açık. Bu aşamada yerli ve milli enerji üretebilmemiz, dolayısıyla jeotermal, rüzgar, güneş enerji santrallerimizin tamamlayıcı etkisi önem kazanacak.” dedi.

Haklıdır, Mart ayı içerisinde enerji talebinin Türkiye’de %12, İtalya’da %29, İspanya’da %19 ve Almanya’da %6 civarında düşüş gösterdiğini söyleyerek, Nisan ayında enerji ihtiyacının geçen yıl ile karşılaştırıldığında yine düşük seviyelerde seyrettiğini belirtti.

Füsun Hanım, Uluslararası Enerji Ajansı’nın yayınladığı 2019 yılına ait Küresel Petrol ve Elektrik Tüketim Değişimleri raporunu değerlendirerek, şu açıklamada bulundu: “Elektriğin önemi artarken, yenilenebilir-temiz enerji kaynaklarının bu enerji açığını gidermede ve iklim değişikliğinin de etkilerini azaltmada önemi yadsınamaz bir şekilde devam ediyor.”

Küresel bazda etkisini sürdüren Covid-19 salgının ‘kendine yetebilen ülke’ olmanın önemini çarpıcı bir şekilde gözler önüne serdiğini vurgulayan Füsun Hanım; “Özellikle enerji, tarım, ham madde konusunda üretim yapabilen ve suyu olan yani kendine yetebilen ülkeler olarak bu krizden görece daha az etkilenerek çıkacaktır. Güç üretimi yanı sıra ısıtma ve soğutma konularında da dışa bağımlı olmamak, ülke ekonomilerini güçlü konuma getirir. Özellikle jeotermal enerjiden güç elde ederken ısıtma ve soğutmanın yapılabildiği teknolojiler, kombine çevrim, ısı pompaları ve trijenerasyon sistemlerin kurulabilmesi için fizibilite çalışmalarına başlanması gereklidir.” dedi.

Kaynak: Timeturk