Haberler

Doktora başvuru: Süperkritik jeotermal sistemlerin modellenmesi

Bergen, Norveç (kaynak: Flickr / Miguel Virkkunen Carvalho, Creative Commons)
Cannur Bozkurt 9 Mar 2020

Norveç'teki Bergen Üniversitesi, süperkritik jeotermal sistemlerin uygulamalı ve hesaplamalı matematik / modellemesinde bir doktora pozisyonunu duyurdu.

Norveç’teki Bergen Üniversitesi, Matematik Bölümünde süperkritik jeotermal sistemlerin uygulamalı ve hesaplamalı matematik / modellemesinde bir doktora programı duyurusu paylaştı. Bu pozisyon, zorunlu diğer çalışmalarla birlikte (örneğin, Bölümdeki öğretim görevleri) 4 yıllık bir olasılıkla 3 yıllık belirli bir süre içindir. Norveç Araştırma Konseyi ve Equinor tarafından finanse edilecek bir projenin parçası olan Pozisyon; Aşırı ısınmış ve süperkritik jeotermal sistemlerde yönetim süreçlerinin simülasyonu: matematiksel modeller, sayısal yöntemler ve alan verileri konusuna odaklanacaktır.

Proje / iş görevleri hakkında:

SiGS projesinin ana hedefi, aşırı ısıtılmış ve süperkritik jeotermal kaynaklar için matematiksel ve sayısal modeller geliştirmek ve bunları saha gözlemleriyle birleştirmektir. Bu, kırılmış kayaçlarda çokfizik süreçlerin modellenmesini (akışkan akışı, termodinamik ve jeokimyasal etkiler, mekanik deformasyon), bu süreçler için kararlı ve verimli simülasyon tekniklerinin geliştirilmesini ve araştırma grubu tarafından geliştirilen bir simülasyon aracında sayısal yöntemlerin uygulanmasını içerir. SiGS projesi hakkında daha fazla bilgi https://sigs.w.uib.no/ adresinde bulunabilir.

Bu duyuru ile ilgili doktora projesi için araştırma görevleri arasında jeokimyasal etkilerin mevcut hesaplama çerçevesine dahil edilmesi ve mekanik, kimyasal ve termal etkilerin bir kombinasyonu ile gelişen kırıklarda akış potansiyelinin simülasyonu bulunmaktadır. Doktora projesi, simülasyon aracını İzlanda’daki jeotermal alanlardaki süreçleri incelemek için de uygulayacaktır. Proje, SiGS projesi içinde başka bir doktora öğrencisiyle yakın işbirliği içinde çalışacaktır.

Doktora projesi, yaklaşık 20 fakülte, araştırmacı, doktora öğrencisi ve yüksek lisans öğrencisinden oluşan bir ekip olan Gözenekli Ortam Araştırma Grubunda yürütülecektir, bkz.

Başvuru sahipleri uygulamalı ve hesaplamalı matematikte veya alternatif olarak hesaplama mühendisliği, fizik, jeobilim veya eşdeğerinde yüksek lisans veya eşdeğer bir eğitim almış olmalıdır. Yüksek lisans öğrencileri 01.09.2020 tarihinden önce final sınavlarını tamamlamak şartıyla başvurabilir. Yüksek lisans derecesinin verilmesi bir istihdam şartıdır.

Adayların hem yazılı hem de sözlü İngilizce bilgisine sahip olmaları gerekmektedir. Kişisel ve ilişkisel nitelikler üzerinde durulacaktır. Adayları değerlendirirken hırslar ve potansiyel de dikkate alınacaktır.

Burs, çalışma süresi boyunca dağıtılan % 25 zorunlu çalışmadan (örneğin, bölümdeki öğretim sorumlulukları) oluşan bir 4. yıl olasılığı ile 3 yıllık bir süreç içi verilmektedir. 4. yıl, adayın nitelikleri ve bölümün öğretim ihtiyaçlarına bağlıdır ve atanması üzerine karar verilir. Daha önce nitelikli bir görevde (örneğin, araştırma görevlisi, araştırma görevlisi) çalışmışsanız, çalışma süresi azalabilir.

Doktora programına ilişkin daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: ThinkGeoEnergy