Haberler

Dünya Bankası’ndan LAC’de jeotermal gelişmeyi hızlandırmak için fırsatlar ve zorluklar hakkında rapor

Dünya Bankası Rapor kapağı
Cannur Bozkurt 12 Kas 2018

Dünya Bankası, Latin Amerika ve Karayip Bölgesi'ndeki jeotermal gelişmeyi hızlandırmak için fırsatlar ve zorluklarla ilgili bir rapor yayınladı. Rapor, günümüzde jeotermal kullanımın durumu ve devam eden gelişmelerin yanı sıra mevcut teşvikler ve düzenleyici rejimler hakkında mükemmel bir genel bakış sunmakta.

Jeotermal enerji, büyük potansiyeli ile birçok Latin Amerika ve Karayip Bölgesi (LAC) ülkesinin enerji ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir rol oynayabilir.

LAC bölgesindeki jeotermal kaynakların çoğunluğu, sadece Orta Amerika ve Meksika’da değil, aynı zamanda Karayipler ve Güney Amerika gibi, daha ileri düzey gelişimin olduğu yerlerde de büyük ölçüde kullanılmamaktadır. Sürdürülebilir bir şekilde daha fazla araştırılıp geliştirildiği takdirde, bu kaynaklar bölgenin temel güç gereksinimlerinin önemli bir bölümünü karşılayabilir ve bu da rekabetçi bir maliyetle doğrudan ekonomik ve çevresel faydalara yol açabilir.

Dünya Bankası tarafından yayımlanan raporun, karar vericilerin LAC’de genişleyen jeotermal gelişmeyi kolaylaştırmak için temel zorlukları ve önlemleri değerlendirmek için bir rehber niteliği taşıdığı düşünülüyor.

LAC politika belirleyicileri, yardımcı programlar ve geliştiriciler ile yapılan tartışmalara dayanarak, bölgedeki çoğu ülkeyi etkileyen çok sayıda kesişen zorluk tespit edilmiştir. Bunlar: i) jeotermal kaynak risklerini ele almak; ii) jeotermal kalkınma için finansmanı seferber etmek; iii) yatırım ortamını iyileştirecek politika, yasal ve düzenleyici reformlar oluşturmak; ve iv) çevresel ve sosyal hususlar.

Dünya Bankası’nın jeotermal sektöründeki hem kendi kapsamlı deneyimine hem de küresel ve bölgesel deneyimlere dayanan bu rapor, bu önemli sorunlara çözüm getirmek için öneriler sunmakta, Dünyanın dört bir yanından LAC’deki müşterilerinin kendi iç pazarlarında uygulayabilecekleri bir dizi önlem ortaya koymaktadır.

Rapora, Dünya Bankası’nın internet sitesinden ulaşılabilinir.

Kaynak: ThinkGeoEnergy