Haberler

EAGE Enerji Geçişinde Jeoloji ve Mühendislik Konferansı – 16-18 Kasım 2020

GET2020 - duyuru (kaynak: EAGE)
Cannur Bozkurt 25 May 2020

EAGE, 16-18 Kasım 2020 tarihlerinde Fransa'nın Strazburg şehrinde, ana konularından biri jeotermal enerji olan Enerji Geçişinde İlk Jeoloji ve Mühendislik Konferansını (GET2020) gerçekleştirmeyi planlıyor.

Avrupalı ​​yerbilimciler ve mühendisler, yerbilim ve ilgili mühendislik camiası için dünyanın değişen ikliminin zorluğunu ‘ele alıyor’. Bu nedenle EAGE, 16-18 Kasım’da Fransa’nın Strazburg kentinde Enerji Geçişinde 1. Jeoloji ve Mühendislik Konferansı’nı (GET) düzenlemeyi planlıyor.

Konferans, enerji karışımında yenilenebilir enerjinin büyümesini desteklemek için hangi becerilerin ve hangi teknolojilerin gerekli olduğunu ele alacak. Ayrıca jeotermal enerji, aynı zamanda karbon yakalama ve depolama (CCS), enerji depolama, yeraltı sinerjileri ve çapraz kullanımları hakkında bilgi alışverişi için bir forum sağlayacak. Politikalar, düzenleme, eğitim ve toplumun genel rolü açısından ihtiyaçlar ve katkılar tartışılacak.

Konferansın içeriği, fosil yakıtların enerji üretimi için artan kullanımından dolayı dünya ikliminin beklenenden daha hızlı değiştiği yönünde. Kömür ve gazdan elde edilen enerjinin nihayetinde yenilenebilir enerji kaynaklarına dönüştürülmesi gerektiğinden, yenilenebilir enerji arzında hızlı bir büyüme gerekmektedir. Ayrıca petrol ve gaz endüstrisinin CCS kullanarak karbondan arındırılması ciddi şekilde geliştirilmektedir. CO2 üretimindeki artışı durdurma şansına sahip olmak için tüm seçeneklerin aynı anda uygulanması gerektiği görülmektedir. Dünyanın yüzeyinin kullanımı, sera etkisinin yavaşlamasına katkıda bulunabilecek teknolojilerin çoğu için çok önemli bir rol oynamaktadır. Yüzeyin güvenli ve çevre dostu bir şekilde taşınmasını sağlamak için Düzeltilmiş Yerbilimleri gereklidir.

Jeotermal enerji bu konferansın ana konularından biri olacaktır. Diğer yenilenebilir kaynaklardan farklı olarak, taban yükü gücü sağlayabilir ve çeşitli ölçeklerde ve derinliklerde yaygın olarak bulunur, ancak yeraltı konumuyla bağlantılı belirsizliklere tabidir. Bu, yerbilimlerinin önemli bir rol oynayabildiği bir durumdur; keşiften karakterizasyona, sondajdan işlemeye kadar riskleri azaltmak ve jeotermal operasyonların performansını iyileştirmek.

GET’i dört gözle beklerken, tüm yerbilimciler, yeraltı mühendisleri, enerji tedarikçileri, sanayi sektörü, araştırmacılar ve akademisyenler, kamu yetkilileri ve Avrupa ve ötesindeki diğer paydaşlar bir bildiri sunabilir ve bu yeni ve çığır açan konferansa katılabilirler. Bildiri çağrısı EAGE web sitesi üzerinden konferans sitesinde 28 Haziran’a kadar açık olacaktır. Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: ThinkGeoEnergy