Haberler

EGEC’den, Avrupa Birliği iç pazarına ısı piyasası çağrısı

AB bayrakları, Brüksel / Belçika (kaynak: flickr / Ingvar_Sverrisson, creative commons)
Cannur Bozkurt 14 Nis 2020

Avrupa Jeotermal Enerji Konseyi’nin AB Komisyonu'na ilettiği mektupta “AB, 2030 iklim ve enerji hedeflerini karşılayacak ve COVID-19 krizinden sürdürülebilir yatırımlarla çıkacaksa, ısı için bir iç pazar gereklidir”, yorumu yer aldı.

Avrupa jeotermal endüstrisinin sesi olan Avrupa Jeotermal Enerji Konseyi (EGEC), Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen’i, web sitesinde yayınladığı açık bir mektup ile, bir Avrupa iç ısı pazarı yaratmaya çağırdı.

Avrupa Enerji Komisyonunun iç enerji piyasasına dair mevcut yorumu, yenilenebilir ısı giderleri açısından, elektrik ve fosil gaza haksız avantaj sağlamaktadır. COVID-19 salgını Avrupa ekonomisini durma noktasına getirdiğinden, yeşil ekonomide yeni iş fırsatları yaratmak için acil önlemlere ihtiyacımız var. Avrupa İç Isı Pazarı bunlardan biridir.

Isı, AB’nin enerji tüketiminin yarısını temsil etmekte ve bu ısı enerjisi tüketiminin yaklaşık % 80’i fosil yakıtlardan gelmektedir. Fosil gazı karbon fiyatına tabi değildir. Bunun da ötesinde, Hükümetler ve AB kurumları altyapı, ev aletleri ve yakıt tüketimi için doğrudan ve dolaylı kamu sübvansiyonları yoluyla fosil yakıtları desteklemeye devam etmektedir. Bu durum, ısıtma ve soğutma hizmetleri için yenilenebilir çözümleri ve bunların tüm Üye Devletlerde gelişmesini önlemektedir.

EGEC Genel Sekreteri Philippe Dumas, “Fosil gaza odaklanma Paris Anlaşması veya Avrupa Komisyonu’nun iklim tarafsızlığı konusundaki çabalarıyla uyumlu değildir. AB, fosil yakıtlara bağımlılığı kurumsallaştırırken sıfır karbon politikası izleyemez. İç ısı piyasası, ekonomik krizi ele alırken, istihdam açısından zengin yenilenebilir enerji kaynaklarına çok ihtiyaç duyulan yatırımları açığa çıkaracak” dedi.

Kaynak: ThinkGeoEnergy