Haberler

EIB, Doğu Afrika’da jeotermal için 80 milyon AB finansmanını onayladı

Rig up on site of Aluto Langano, Ethiopia (source: Teka Nigussie Gebru)
Merve Uytun 30 Haz 2021

European Investment Bank, Doğu Afrika'daki öncü jeotermal enerji projelerine 500 milyon Euro'ya kadar fon sağlamak için 80 milyon Euro'luk finansmanı onayladı.

Avrupa Yatırım Bankası (EIB), yenilenebilir enerji yatırımını hızlandırmak, özel sektör yatırımını destekleyerek COVID-19 ekonomik direncini desteklemek, okulları ve sosyal konutları iyileştirmek için 4,1 milyar Euro’luk daha geniş bir finansman paketinin parçası olarak yenilenebilir enerji üzerine özel bir paketi onayladı.

“Bugün onaylanan projeler, AYB’nin yerel öncelikleri ve küresel zorlukları ele alan özel ve kamu yatırımlarının kilidini açmak için Avrupa ve dünya çapındaki katılımını vurgulamaktadır. Yarın AYB Başkanlarını, AB maliye ve ekonomi bakanlarını AB Bankası’nın COVID-19 pandemisinin neden olduğu zorluklara hızlı tepkisi ve dünya çapında yeşil geçiş ve iklim eylemine yönelik güçlü ve artan desteğimiz hakkında bilgilendireceğim” dedi. Avrupa Yatırım Bankası Başkanı.

EIB, İspanya genelinde büyük ölçekli güneş enerjisi üretimi için yeni desteği, Almanya’daki küçük ölçekli yenilenebilir enerji projelerini, Avusturya’daki şirketler tarafından temiz enerji ve enerji verimliliğine yapılan yatırımları ve Doğu Afrika’da jeotermal enerjiyi onayladı.

Doğu Afrika için, Doğu Afrika Rift Jeotermal Projesi için 80 milyon Euro’luk finansman onaylandı.

Operasyon, Doğu Afrika Rift bölgesindeki farklı ülkelerdeki jeotermal enerji üretim projelerine bireysel özel sektör yatırımlarını finanse etmek için bir zarftır. Zarf kapsamındaki alt işlemler, bireysel proje değerlendirmelerinden geçecek ve Banka finansmanı için ayrıca onaylanacaktır.

Finansman sağlayan ülkeler: Burundi, Komorlar, Cibuti, Eritre, Etiyopya, Kenya, Madagaskar, Malavi, Mauritius, Mayotte, Mozambik, Reunion, Ruanda, Seyşeller, Somali, Güney Sudan, Tanzanya ve Uganda.

Hedefler

Önerilen zarf, EIB’nin bölgedeki jeotermal enerji sektöründe aktif olan destekleyiciler tarafından uygulanan çeşitli projelere finansman sağlamasına izin verecektir (jeotermal enerji üretimine yönelik bireysel özel sektör yatırımları). Uygun projeler tipik olarak, kanıtlanmış jeotermal kaynaklarla sıfırdan alan geliştirme ve kahverengi alan genişletmelerini içerecektir. Jeotermal enerjiye yapılan yatırımlar, bölgedeki temel yük yenilenebilir elektrik arzını çeşitlendirmeye yardımcı olacak ve fosil yakıt bazlı alternatiflere kıyasla sera gazı (GHG) emisyonlarının azaltılmasına katkıda bulunarak, Doğu Afrika Rift ülkelerinin sürdürülebilir ekonomik kalkınmasını destekleyecektir.

Önerilen AYB finansmanı 80 milyon Euro iken, toplam maliyetin 500 milyon Euro olduğu tahmin edilmektedir.

Çevresel yönler

Operasyonun genel çevresel etkisi ve kalan çevresel riskleri bu aşamada bilinmemektedir ve bireysel projelerin değerlendirilmesinde değerlendirilecektir. Bu tür projeler için olası olumsuz etkiler arasında gönülsüz yeniden yerleşim, yerli halklar üzerindeki etkiler, inşaat faaliyetleri nedeniyle toplum sağlığı, güvenliği ve güvenliği, işçi kampları dahil çalışma koşulları, arkeoloji ve kültürel miras alanları, peyzaj ve biyoçeşitlilik yer alır. Cinsiyet eşitliği ve/veya kadınların güçlendirilmesi de ilgili yerlerde değerlendirilecektir. Banka, Organizatörün ilgili enerji nakil hatları ve diğer ilgili tesisler dahil olmak üzere alt operasyonların uygulanmasının Banka’nın çevresel ve sosyal politikası ve standartlarına uygun olarak yapılmasını sağlamasını isteyecektir. Proje düzeyindeki kümülatif etkiler ve belirli bir bölge veya ülkede genel bir Stratejik Çevresel Değerlendirmeye yönelik olası ihtiyaç ayrıca değerlendirilecektir.

Tedarik

Banka, Organizatörlerin alt operasyonlar için satın alma prosedürlerinin Banka’nın Satın Alma Kılavuzuna uygun olmasını sağlamasını isteyecektir.

Gelecekte yapılacak ihalelerle ilgili ayrıntılar burada bulunabilir.

Kaynak: ThinkGeoEnergy