Haberler

El Salvador’da jeotermal endüstride kadınların önemli rolü

LaGeo yaklaşık % 30 kadın işçiliği temsiline sahip (kaynak: LaGeo)
Cannur Bozkurt 5 May 2020

Bu yılın başlarında Dünya Bankası tarafından paylaşılan bir blog yazısı, Ulusal jeotermal şirket LaGeo'nun kadrosunun %30'unun kadın olması ve kadınların El Salvador'un mevcut jeotermal operasyonlarında oynadığı oldukça önemli role dikkat çekiyor.

Bu yılın başlarında Dünya Bankası tarafından paylaşılan bir blog yayınında, El Salvador’un jeotermal endüstrisinde kadınların önemli rolü vurgulandı.Yayını, istihdamda cinsiyet eşitliği konusunda bir farkındalık yaratabilmek amacı ile sizlerle paylaşıyoruz.

“Gladys, Doris, Karen ve Rossy kadınların geleneksel olarak yeterince temsil edilmediği enerji sektöründe istihdam ediliyor. Ülkelerinde yüksek potansiyele sahip olan jeotermal enerji alanında çalışıyorlar ve yenilenebilir enerjilerin geri kalanı gibi toplumlarımızda derin dönüşümler üretme potansiyeline sahipler. Yenilenebilir enerjiler iklim değişikliği üzerinde yarattığı olumlu etkinin yanı sıra, fosil yakıtlara bağımlılığı hafifletmesi, iş olanakları yaratması veya yoksulluğu azaltmada önemli bir etken olarak karşımıza çıkıyor.

Yenilenebilir enerji, kadınların nasıl yararlanacağını bildikleri değerli bir fırsat. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’na (IRENA) göre, fosil enerji sektöründe çalışan kadınların oranı %22 iken, yenilenebilir enerji alanında bu oran %32’ye ulaşmakta.

El Salvador, dünya çapında ilk on jeotermal elektrik üreticisinden biri ve bu gerçeği örneklemekte. ABD uluslararası kalkınma ajansı USAID’in bir raporu, ülkede üretilen toplam enerjinin neredeyse dörtte birini üreten Salvador devlet şirketi LaGeo’nun % 30 kadın işgücü temsiline sahip olduğunu yayınladı. Cinsiyet boyutunu faaliyetlerine entegre ederek, bu şirket dört yıl içinde çalışan kadınların tesislerine ve ofislerine katılımını %5 artırmayı başarmış bulunmakta.

Ancak jeotermal enerjinin cinsiyet açısından potansiyeli, çalışanlarının çalışma koşulları ile sınırlı değil. Dünya Bankası’nda, çalışanların cinsiyetlerini göz önüne almanın jeotermal alanlara yakın topluluklardaki kadınların yaşamları üzerinde temel bir etkisi olduğunu biliyoruz ve bunu göz ardı etmek bir projenin kendi verimliliğini, etkililiğini ve sürdürülebilirliğini zayıflatabilir.

Örneğin, bazı jeotermal alanların gelişme aşamasında, arazinin satın alınması, insanların taşınması veya tazminatın ödenmesi kadınları etkileyebilir, maddi olarak elden çıkarabilir mülk unvanları yoksa yaşamak için bir yerden mahrum bırakabilir veya onları güvenli ve bilinen bir ortamdan çıkarabilir. Su yollarını değiştirmek, onları günlük tüketimlerini karşılamak için daha uzun mesafelerde yürümeye zorlayabilir ve belki de hareket halindeki tehlikelere veya şiddet durumlarına maruz bırakabilir. Bu tür koşulları dikkate almak zaten savunmasız bir nüfus için riskleri en aza indirir ve eşitsizliklerin giderilmesini sağlar.

Sonraki jeotermal sahaların inşası veya değerlendirilmesi aşamaları, kadınları yeni işgücü ihtiyaçlarını karşılama konusunda güçlendirerek yerel istihdam yaratmayı mümkün kılar veya bilgilerine katkıda bulunan ve diğer kadınlar için izlenecek rollerin oluşturulmasını destekleyen eğitimli profesyonelleri çekebilir. Aynı şekilde, kadınlar için üretilen enerjiye erişimi kolaylaştırmak, onlara yeni ekonomik gelir, kendi eğitimleri, aileleri ya da boş zamanlarını getiren diğer görevler için harcama yapmalarına yardımcı olabilir.

El Salvador kapsamlı bir jeotermal gelişme istiyor

Dünya Bankası, LaGeo tarafından El Salvador’daki jeotermal kapasiteyi arttırmak için geliştirilen projeleri desteklemek amacıyla, LaGeo’nun erkekler ve kadınlar arasındaki eşitsizlikleri azaltmak amacıyla mevcut kapsayıcı stratejilerini desteklemeyi ve genişletmeyi amaçlayan bir finansman operasyonu hazırlıyor. Berlin ve Ahuachapán’daki mevcut jeotermal tesislerinde, bu şirket, üretim tesislerinin yıllık bakımı için yerel topluluklardan 50’den fazla kadını eğitiyor ve işe alıyor.

Sosyal yatırım çabalarını yönlendiren vakıf olan FundaGeo aracılığıyla, 300’den fazla kadın, sağlık, eğitim ve çevre alanlarında toplumsal cinsiyet perspektifi sergileyen veya sadece 2019’da jeotermal enerjiden elde edilen kaynakları kullanarak ekonomik gelir üreten kapasiteleri teşvik eden alanlarda çalışıyor.

Ülkenin merkezinde ve doğusunda planlanan San Vicente ve Chinameca’nın yeni jeotermal sahaları, kadınlara özel odaklanarak yakındaki topluluklar için iş ve ekonomik fırsatlar yaratma fikrini geliştiriyor.

LaGeo ayrıca jeotermal toplumda kadınların eğitimini, mesleki gelişimini ve ilerlemesini teşvik eden Jeotermalde Kadınlar (WING) organizasyonuna katıldı. Bu, yenilenebilir enerji sektöründeki toplumsal cinsiyet perspektifine bir destek ve Aralık 2019’da San Salvador’da erkekleri kadın meslektaşlarına etkili bir şekilde dahil etmek için düzenlenen WingMan atölyesi gibi yeni eylem alanları açıyor.

Bunların hepsi, El Salvador’u kapsayıcı jeotermal kalkınmada lider bir ülkeye dönüştüren ileri adımlardır. Kadınlar bunu biliyorlar ve fırsatı kaçırmayacaklar çünkü El Salvador’da bir süreliğine (jeotermal) enerjileri var.

Kaynak:  ThinkGeoEnergy