Haberler

Elektrik ve Maden Kanununda düzenlemeler içeren kanun teklifinin 11 maddesi daha kabul edildi

TBMM'den bir görünüm
Cannur Bozkurt 30 Kas 2020

Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin kabul edilen 11 maddesi içerisinde maden kanunu, doğal gaz satış piyasasına yönelik değişiklikler dışında, jeotermal akışkanın kullanım alanlarına yönelik düzenlemeler de yer alıyor.

TBMM Genel Kurulunda, enerji alanında düzenlemeler içeren Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 11 maddesi daha kabul edildi.

İdare payına yeni düzenleme

Jeotermal akışkanın, doğrudan veya dolaylı olarak elektrik üretimi ve konut ısıtmasında kullanıldığı tesislerde gayrisafi hasılatının yüzde 1’i tutarında idare payı ödenecek.

Seralarda kullanılan suyun bir metreküpü 1 lirayı, kaplıca ve diğer alanlarda kullanılan suyun bir metreküpü ise 2 lirayı geçmeyecek şekilde idare payı ödenecek. İdare payı üst limiti, her yıl ocak ayında yayınlanan yıllık TÜFE değeri kadar artırılacak.

Tahsil edilen tutarın 5’te 1’inin, idare tarafından kaynağın bulunduğu büyükşehirlerde ilçe belediyesi olmak üzere ilgili belediye veya köy tüzel kişiliğine 10 iş günü içinde ödenmesi gerekecek. İdare payından kalan tutar, Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB) tarafından genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere İçişleri Bakanlığı merkez muhasebe birimi hesabına aktarılacak.

Ruhsat sahibi tarafından idare payı hesaplamasında kullanılan su miktarının belirlenmesinde usulsüzlük ya da kaçak kullanım tespit edilirse, 500 bin lirayı geçmemek üzere, ruhsat sahibine bir önceki yılda kullandığı su miktarının karşılığının 2 katı oranında idari para cezası tahakkuk ettirilecek.

Turizm amaçlı faaliyet gösteren kaplıca ve termal otellerden 2020’de tahsil edilmesi gereken idare payı ise, başvuru şartı aranmaksızın 20 Aralık 2021’e kadar ertelenecek.

İhale bedelleri taksitlendirilecek

Jeotermal sahaların ekonomiye daha hızlı kazandırılması hedefi ile yapılan düzenlemede, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), jeotermal ve doğal mineralli su kaynak aramalarını ruhsat harcından ve teminatından muaf olarak ruhsat alarak yapacak.

MTA tarafından kaynak keşfi gerçekleşen sahalar ihale edilecek veya bedeli karşılığında veya gelir paylaşımı esası ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların bağlı ortaklıklarına Bakan onayıyla devredilebilecek. Bakan onayıyla devredilen sahaların devralan kamu kurum ve kuruluşları tarafından bağlı ortaklıkları dışında ihalesiz olarak devri mümkün olmayacak.

MTA’nın kaynak keşfi gerçekleştirerek ihale ettiği sahaların ihale bedelleri  taksitlendirilerek ödenebilecek. Taksitlendirme ilk taksiti peşin olmak üzere yıllık ödeme şeklinde, en fazla 6 taksit olabilecek ve taksit miktarı ihale ilanında belirlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı