Haberler

Endonezya, devlete ait işletmelerin Jeotermal geliştirmedeki rolü

Lumut Balai jeotermal santralinin havadan görünümü, Endonezya (kaynak: WIKA)
Merve Uytun 10 Haz 2022

Devlete Ait Teşebbüslerin (BUMN) Endonezya'daki jeotermal kalkınmanın ana itici gücü olması bekleniyor.

VOI’de yayınlanan bir makale, Devlete Ait Teşebbüslerin (SOE) veya Badan Usaha Milik Negara’nın (BUMN) Endonezya’daki jeotermal projelerin başarısında oynadığı büyük role dikkat çekiyor.

Endonezya şu anda 2.276 MW kurulu jeotermal üretim kapasitesine sahip ve Filipinler’i geçerek dünya genelinde 2. sırada yer alıyor. Bu veri yinede, ülkenin 23.7 GW’lık tahmini jeotermal rezervinin küçük bir kısmıdır.

Endonezya’da jeotermal geliştirme çoğunlukla üç SOE tarafından yapılmıştır – PT Pertamina Jeotermal Enerji (PGE), PT PLN Gaz ve Jeotermal ve PT Geo Dipa Energi. Üçünün arasında PGE, jeotermal gelişmede en büyük rolü oynayan devlete ait teşebbüstür.

PGE şu anda Sumatra, Java, Bali ve Kuzey Sulawesi’deki 13 jeotermal çalışma alanında (WKP) toplam 1.877 MW jeotermal enerji üretim kapasitesine sahiptir. Bu kapasitenin 672 MW’ı bağımsız işletilmekte, kalan 1205 MW’ı ise ortak işletme sözleşmeleri ile yönetilmektedir. Bu, Endonezya’nın toplam jeotermal kurulu kapasitesinin yaklaşık %82’sine tekabül ediyor ve yılda 9,7 milyon tona kadar CO2 emisyonu tasarrufu sağlıyor.

SOE’lerin jeotermal gelişmede büyük rol oynamasına rağmen, düzenleme zorlu bir konu olmaya devam ediyor. Şimdiye kadar, jeotermal enerji oranları, kömürle çalışan santrallerden elde edilen güçle rekabet edemiyor.

Endonezya Jeotermal Derneği (API) Kıdemli Danışmanı Abadi Poernomo “Kömürün fiyatı ton başına 100 ABD dolarının altında olduğunda jeotermal kömürle rekabet edemez. Hükümet/PLN tarifenin jeotermal ekonominin girmediği BPP (Üretim Maliyeti) ile aynı olmasını istiyor” dedi.

Abadi, “Jeotermalin kömürün yerini alacak ivmeye sahip olduğuna katılıyorum, ancak bu gerçekten çıkarılacak düzenlemelere bağlı” diye ekledi.

Abadi, PGE’nin ana şirket Pertamina’dan aldığı güçlü desteğin jeotermal geliştirmedeki hızlı büyümeye büyük katkı sağladığını söyledi: “PGE’nin bilançosu çok olumlu. Çok yüksek düzeyde akreditasyon ve Pertamina ile olan ilişkisi sayesinde fon bulmak çok kolay.”

Bu yılın başlarında, PGE’nin jeotermal enerji üretim kapasitesini 2027 – 2028 yıllarına kadar ikiye katlama planlarını bildirmiştik. Bu, tahmini 4 milyar ABD doları tutarında bir yatırım gerektirecektir. PGE’nin yeşil hidrojen üretimi, CO2 geri kazanımı ve nano-malzemelerin ve nadir metallerin çıkarılması gibi jeotermaldeki diğer fırsatları keşfetme planları da bulunuyor.

Kaynak: ThinkGeoEnergy