Haberler

Endonezya jeotermal keşfi için maliyet kurtarma sözleşme planını izliyor

Endonezya, Sorik Marapi, sitesinde sondaj (kaynak: KS Orka)
Cannur Bozkurt 12 Şub 2020

Artan uluslararası baskı ve kalkınmaya yatırımcı ilgisinin olmaması nedeniyle, Endonezya ülkedeki jeotermal araştırmalar için bir maliyet kurtarma sözleşmesi planının geliştirilmesini izliyor. Modelin, petrol ve gaz araştırmaları için mevcut olan projelere benzemesi öngörülüyor.

Hükümet, Yeni Yenilenebilir Enerji (EBT) sektörüne yatırım yapmak için yatırımcıları cezbetmeye çalışıyor. Enerji ve Maden Kaynakları Bakanlığı (ESDM), jeotermal sektörünün gelişimi için bir maliyet geri kazanım sözleşme planı geliştirmek de dahil olmak üzere yatırımcıları cezbetmek için bir formül hazırlamakta.

Enerji ve Maden Kaynakları (ESDM) Bakanı Arifin Tasrif, bu hafta Endonezya’nın Jakarta kentindeki bir konferansta yaptığı açıklamada, “Her iki tarafa (devlet ve özel) fayda sağlayabilecek yeni bir formül hazırlıyoruz” dedi.

Arifin, jeotermal sektördeki gelişmenin diğer EBT sektörlerindeki gelişime göre daha yüksek bir risk taşıdığını, bu nedenle, ona göre, sektöre yatırımı özendirmek için teşviklere ihtiyaç olduğunu söyledi. Jeotermal araştırmalarında maliyet geri kazanım sözleşmesi planını da dikkate aldıklarından bahsetti.

Arifin, “Gelecekte, petrol ve gaz araştırmalarına benzeyen, riskin maliyet kurtarmayla götürüldüğü jeotermali nasıl teşvik edeceğimizi düşüneceğiz.” dedi.

Enerji ve Maden Kaynakları Bakanlığı’nın verilerine dayanarak, Endonezya’nın EBT geliştirme konusunda hala büyük bir potansiyeli var. Bunlar arasında jeotermal sektör hala 28,5 GW’lık bir potansiyele sahip ve gerçekte sadece 2,1 GW (% 7,4) üretilmekte.

Ayrıca 75 GW potansiyele sahip temiz su enerjisi, mini hidro, mikro hidro üretimi sadece 5.9 GW’dır (% 7.9).

Bir diğeri, 32 GW potansiyele sahip biyoenerjinin sadece 1.9 GW kullanılmaktadır (% 5.9). Daha sonra, sadece 0.1 GW p (% 0.1) kullanımı ile 207 GW p potansiyeline sahip güneş panelleri ve son olarak 60 GW potansiyeli olan rüzgarın 0.2 GW (% 0.3) kullanılmaktadır.

Öte yandan, Endonezya Peyzaj Genel Müdürü Agus Sari, fosil enerjiden temiz enerjiye geçişin hemen yapılmasının çok önemli olduğunu belirtti. Buna rağmen, Endonezya’da temiz enerjinin gelişmesi, özellikle satış fiyatı ile ilgili olarak hala kendi içinde bazı zorlukları yaşıyor. Çünkü EBT’nin geliştirilmesi için verilen kurallar yatırımcılar için ekonomik bulunmuyor.

Temiz enerji kullanımı, Dünya Bankası petrol ve doğal gaz arama için finansman yardımını durduracağını açıkladıktan sonra giderek daha önem kazandı. “Yatırımcılar fosil enerji işinin sona ermekte olduğunun farkındalar, artık mükemmel değil” dedi.

Kaynak: ThinkGeoEnergy