Haberler

Enerjiyi ve kullanımını sınıflandırmak – jeotermalin enerji karışımına uygunluğuna bir bakış

Enerjiyi ve kullanımını sınıflandırmak (kaynak: ThinkGeoEnergy)
Cannur Bozkurt 5 Ağu 2019

Jeotermal enerjiyi geleceğin enerji karışımının bir parçası olarak tanıtmak ve konumlandırmak için ne sunabileceğini vurgulamamız gerekir. Bu nedenle, ThinkGeoEnergy tarafından, elektrik, ısıtma veya soğutma şeklinde olsun, kullanıcılara nasıl enerji sağladıkları bağlamında farklı birincil enerji taşıyıcılarını / enerji kaynaklarını sınıflandırmaya çalışan bir genel bakış oluşturuldu.

Alexander Richter, ThinkGeoEnergy’i 10 yıldan daha uzun bir süre önce başlattığından bu yana, jeotermal enerjiyi nasıl teşvik edeceğini, jeotermali özel kılan şeyin ne olduğunu ve – daha iyi bir enerji kaynağı değilse – bu konuda rekabet edebilecek en az birini vurgulamanın yollarını aradı.

Son 13-18 ayda, jeotermal hakkında konuşulduğunda nihayet ısı elementinin baskın bir tema olarak geliştiği görülüyor. Jeotermali destekleme şeklimiz, şu anda, bun genel tablonun nasıl değişeceğini belirleyen parametrelerden biri olacak.

Fakat jeotermal enerjiyi nasıl konumlandırıyoruz ve bugün enerjinin sınıflandırılmasında nasıl yer alıyor? Bu, Geo Energy Marketing’ten Patrick Hanson ve ThinkGeoEnergy’nin 2020 Dünya Jeotermal Kongresi Bildirilerine sundukları bir makalede tartışılan konulardan biridir. Makalenin başlığı “Algı Gerçekliktir – Jeotermal’in markalaşması ve yaklaşımı nasıl kontrol edilmeli ve konumlandırılmalıdır?

Makalenin bir parçası olarak, sınıflandırmaya ve endüstrinin güçten, doğrudan kullanımdan, ısıtma ve soğutmadan ve her birindeki ilgili alt sektörlerden farklı bölümlerini anlamanın ne kadar önemli olduğu incelenmektedir. Bu farklı endüstri segmentlerini anlamak, markayı nasıl geliştireceğimizi daha iyi tanımamıza ve her birinin algısını yönlendirmemize yardımcı olacak ve böylece kollektifi yaratacaktır.

Rapor için, elektrik ve ısıtma kullanımına yönelik seçilen yenilenebilir enerji teknolojilerini ve bunların şirketler ve tüketiciler tarafından ne şekilde kullanıldıklarını göstermek için bir genel bakış hazırlandı. Bir enerji kaynağı olarak, jeotermal enerji, çoklu kullanım seçeneklerini temsil ettiği için benzersizdir. Temel olarak, yüzeyin altında bulunan ısı, elektrik üretmek veya soğutma için kullanılabilir veya doğrudan ısı olarak kullanılabilir.

Rüzgar veya güneş foto-voltaik (PV) gibi diğer teknolojiler, yalnızca elektrik üretmekte ve doğrudan veya dolaylı olarak elektrik üretmek için ısı kullanılmaktadır, örneğin; biyokütle ve konsantre güneş enerjisi veya soğurma yoluyla soğutma. Başka bir enerji kaynağı, örneğin; endüstriyel uygulamalar yoluyla oluşan ısıdır, ancak kullanılmaz (genellikle “atık ısı” olarak adlandırılır). Bu, doğrudan ısıtma amacıyla veya dolaylı olarak elektrik ve soğutma üretmek için değerlendirilebilir. Enerji depolanması başka bir unsurdur, örn. elektrik depolamak için bataryalar, ısıtma veya soğutma için ısı emiciler veya toprak kaynaklı ısı pompaları. Burada yaratınal ve gösterilen genel bakış, fosil yakıtların bu bağlamdaki rolüne bakmamatadır.

Bu sadece enerjiyi ve kullanımını sınıflandırmak için bir girişim olabilir ve kesinlikle gelişmeye devam edecektir.

Kaynak: ThinkGeoEnergy