Haberler

Erdinç Şentürk’den ‘Jeotermal sahalarda rezervuar basınç takipleri’ne yönelik sunum

PMO'da Erdinç Şentürk'ün sunumu (kaynak: Erdinç Şentürk)
Cannur Bozkurt 23 Kas 2020

PMO tarafından düzenlenen Bilimsel ve Teknik Petrol Kongresi geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Kongrede Erdinç Şentürk, rezervuar basınç takibine yönelik çalışmalarını bir sunumla paylaştı.

Petrol Mühendisleri Odası (PMO) tarafından geçen hafta sanal olarak gerçekleştirilen ve jeotermali de kapsayan tartışmalar içeren IV. Bilimsel ve Teknik Petrol Kongresi tamamlandı.

Kongre’de Erdinç Şentürk, jeotermal sahalarda rezervuar basınç takiplerinin güncel olarak nasıl yapıldığı ve çalışmalarında gerçekleştirdikleri farklı yaklaşımlardan bahsetti.

Jeotermal sahalarda rezervuar basınç takipleri; periyodik yapılan kuyu testleri ve gözlem kuyuları ile gerçekleştirilmektedir. Bu takip verileri saha modellerinin güncellenmesi ve üretim/enjeksiyon politikalarının oluşturulmasında büyük öneme sahiptir.

Ancak periyodik testlerde, veri sayısı kısıtlı olduğundan sahada gelişen olaylar dahilindeki rezervuar tepkileri izlenememektedir. Benzer şekilde gözlem kuyularında da bu kuyuların lokasyonu ve bölge kuyularla etkileşimi toplanan verilerin kullanılması yönünde üretim bölgesindeki basınç davranışını yansıtamama handikapına sahiptir.

Bu çalışmada üretim bölgesindeki davranışı daha iyi şekilde yansıtabilecek bir yaklaşım olarak; üretim kuyularında periyodik testlerden daha yüksek frekansta ölçülen yüzey değerleri (kuyubaşı basıncı, sıcaklığı, debi, ağırlıkça yoğuşamayan gaz oranı) ile rezervuar basınç değerlerine ilişkin tahminler yapılmıştır.

Bunun için Kızıldere jeotermal sahasındaki ortalama üretim kuyu davranışını yansıtan kuyu içi, rezervuar parametreleri ve bu parametreler için saha özelinde değişim aralıkları oluşturularak bu aralıklar için kuyu içi akış simulasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu simulasyonlar sonucu elde edilen kuyubaşı basıncı değerleri, kuyubaşı basıncını etkileyen rezervuar basıncı dışındaki diğer değişkenlerle birlikte oluşturulan yapay sinir ağında girdi olarak kullanılarak rezervuar basıncı elde edilmeye çalışılmıştır.

Kaynak: Erdinç Şentürk