Haberler

Fransa Paris’de bir jeotermal ısıtma projesi daha hayata geçecek

Rueil-Malmaison, Place de l'Église, Fransa (kaynak: Pymouss44, commons, wikimedia)
Cannur Bozkurt 22 Şub 2021

Engie Solutions ve yerel belediye tarafından kurulan oluşum ile, Paris bölgesindeki Rueil-Malmaison komünü, planlanan bir jeotermal ısıtma projesi ilerliyor. Sondajın 2021'in ortalarında başlaması öngörülüyor.

Paris Havzasının jeotermal potansiyeli, çok sayıda ayrı jeotermal ısıtma sistemiyle artık bir sır değil. Paris bölgesindeki diğer şehirler gibi, Ile-de-France bölgesinin Hautes-de-Seine bölümünde bir batı banliyösü olan Rueil-Malmaison şehri, 2021’de bir jeotermal kuyunun sondajını planlıyor.

Enerji fiyatları, gürültü kirliliği ve sismik risk ile ilgili endişelerle ilgili olarak bir yandan şehir sakinleri bilgilendirilirken, bir yandan da hazırlık çalışmaları yapılıyor. Geleceğin ısıtma sisteminin Mayıs 2022’de hizmete girmesi bekleniyor.

1,5 km derinliğinde iki sondaj

Bu amaçla % 88,5’i ENGIE Solutions’a ve % 11,5’i Rueil-Malmaison Şehrine ait paylarla kurulan GéoRueil, sondajları yaparak, jeotermal tesisatı inşa edecek. Henüz doğrulanmamış olan kamu hizmeti temsilciliğine sahip olan bu şirket, belediye binasının ADEME (Çevre Ajansı ve enerji yönetimi) ve Ile-de-France bölgesi tarafından sübvanse edilmesini umduğu 23 milyonu da dahil olmak üzere, vergiler hariç 65 milyon avro bütçe ile bu projeye yatırım yapacak.

GéoRueil, eski Robespierre ana okulu rue Gustave Flaubert’in bulunduğu yerde 1500 metreden daha derin iki sondaj kuyusu (biri üretim, diğeri re-enjeksiyon için) açacak. Çalışmalar için talep edilen spor sahası 2022 yazında iade edilecek. Parselin 5.000 m2‘sinin yaklaşık 1.000 m2‘si SAS GéoRueil’e ait olacak.

Evlerin % 60’I jeotermal ısıtma kullanabilecek

Üretilen enerji, beş yıl içinde 25 kilometreye ulaşacak bir ağda dolaşacak. Şehir planlaması, eko-bölge ve arazi yasası Monique Bouteille’den sorumlu belediye başkan yardımcısına göre, jeotermal enerji sonunda bölgedeki evlerin % 60’ına ulaşacak ve 2025’te ağ, Rueil’in ofislerine genişletilebilecek.

10 yılda % 15 ile % 20 arasında tasarruf

2021’de gazın fiyatı % 3,5, elektriğin fiyatı ise % 1,6 arttı. Belediye Başkanı Patrick Ollier şöyle açıklıyor: “Bu enerjilerin fiyatı artıyor ve artmaya devam edecek. Jeotermal enerji ile tam bir fiyat istikrarı olacaktır. Çıkış fiyatı MWh başına yaklaşık 72 EUR’dur. Bugün tüketiciler için bir MWh elektrik 157 Euro ve bir MWh gaz 75 Euro’dur.”

Belediye tahminlerine göre, bu fark, kullanıcılar için 10 yılda % 15 ila % 20 tasarruf anlamına geliyor. Enerjinin yenilenebilir doğası, bölgedeki tüketime bağlı karbondioksit emisyonlarını da azaltacak.

“Jeotermal enerji kullanımı, her yıl atmosfere 21.000 ton CO2 salınımını  (dolaşımdaki 11.600 araca eşdeğer) önleyecek”.

Deprem riskleri?

Alsas’ta, jeolojik bir fayın üzerindeki jeotermal bir sondaj kuyusu, çeşitli durumlarda sarsıntılara neden oldu. Paris Havzası’nda durum farklı. Monique Bouteille, “Tteknik veya derinlik farklı” diye açıklıyor.

Bu nedenle sarsıntılar olası değil. Bunu sağlamak için, sondaj, sensörler tarafından sürekli izlenecek ve kullanılan ekipmana güvenlik sistemleri takılacak.

Okullarda gürültü?

Bir başka endişe, sakinlere ve iki komşu okula olacak etki; yani gürültü kirliliği. Sondaj, mayıs ayından ağustos ayına kadar günde 24 saat gerçekleştirilecek. ENGIE Solutions uzmanı burada yine güven veriyor. “Ses ayak izini olabildiğince azaltmak için” akustik korumalar planlanmış. Gürültü bariyerleri teçhizatı izole edecek. Aletler, daha gürültülü jeneratörler tarafından değil elektrik şebekesinden beslenecek. Belediye Başkan Yardımcısı Monique Bouteille, gürültüyü olabildiğince azaltmak için gürültü modellemesinin devam ettiğini duyurdu.

Planlanan Çalışmaya Genel Bakış

  • Şubat-Mayıs 2021: sondaj platformunun kurulumu
  • Mayıs-Ağustos 2021: sondaj
  • Eylül 2021’den Mayıs 2022’ye: Santralin ve ekipmanının inşası
  • Kasım 2021: Ağ çalışmalarının başlatılması
  • Mayıs 2022’de test ve devreye alma.

Kaynak: ThinkGeoEnergy