Haberler

GEOPRO projesi jeo-akışkan özelliklerinin modellenmesi ile ilgili çalışmalar için fon aldı

GEOPRO konsorsiyumu üyeleri (kaynak: TWI)
Cannur Bozkurt 19 Ara 2019

Birkaç sanayi ve araştırma kuruluşundan oluşan bir konsorsiyum olan GEOPRO araştırma projesi, jeotermal kullanıcıları desteklemek için jeo-akışkan özelliklerinin anlaşılması ve modellenmesinde ilerlemeler için AB fonu aldı.

Mevcut jeotermal operasyonların verimlilik, ekonomi ve çevreye asgari zarar verme açısından optimizasyonu için mevcut potansiyel, sistemin tüm bölümlerinde (rezervuar, kuyu başı ve üretim ve yeniden enjeksiyon) yatmaktadır. Jeotermal akışkanların kimyasal ve fiziksel özellikleri, kuyunun ömrü boyunca enerji transferi için ısı taşıma potansiyelini belirleyen önemli bir kontrol faktörüdür. Bu nedenle, bu sıvıların özelliklerinin daha iyi anlaşılması, saha gelişimlerini ve çalışmasını optimize etmek için önemlidir. Ek olarak, gelecekte yeni jeotermal teknolojilerin (yani sözde gelişmiş jeotermal sistemler ve süperkritik kaynaklar) keşfedilmesi, öngörülmesi ve kullanılması rezervuar akışkanlarının fiziksel ve kimyasal özelliklerini anlanmasına büyük ölçüde bağlıdır.

Avrupa Birliği’nin Ufuk 2020 programı tarafından finanse edilen GEOPRO Projesi, jeotermal kullanıcılarını desteklemek için jeo-akışkan özelliklerinin anlaşılması ve modellenmesine hedefli ilerlemeler oluşturmak üzere tasarlanmıştır.

  • Gelişmiş tasarım verimliliğini desteklemek – bilgiye dayalı kuyu, boru hattı ve ısı değişimi tasarımı
  • Katman oluşumu, gaz çıkışı, sıcaklık ve basınç değişimlerinde oluşan çukur gibi zorlayıcı akışkan olaylarının en iyi kontrolü için bilgiye dayalı tasarım faaliyetlerinin sağlanması, santralin çalışma süresini ve işletme etkinliğini en üst düzeye çıkarmak;
  • Derin yeraltı koşullarını tahmin etmek için akışkan kimyasını daha iyi kavrayabilmek amacıyla süperkritik sistemlerin gelecekte keşfedilmesi ve kullanılması için temel bilgileri sağlamak.

Proje 19-20 Kasım’da başladı ve 36 ay sürecek.

GEOPRO Etkileri

Genel etki avantajları aşağıdakilerden sağlanacaktır:

  • Ölçeklendirme, korozyon vb. üretim kısıtlamaları dahilinde kalmak için mevcut sistemlerden optimize edilmiş enerji çekimi.
  • Kontrol odaklı modelleme ile önemli noktalarda katman oluşumunu termodinamik olarak minimize ederek OPEX maliyetlerini düşürme
  • Bilgi Tabanlı Mühendislik (KBE) aracıyla birleştiğinde dinamik çok fazlı jeotermal akış güvencesi simülasyonlarını kullanarak kuyu yerleşimini, boru boyutlarını, kaplamaları daha iyi tasarlama sağlama
  • Rezervuar akışkan özellikleri konusunda gelişmiş bilgi
  • Atık su ve şu anda atmosfere yayılan CO2, H2S ve CH4 gibi sera gazlarının yeniden enjeksiyonu teknolojisinin geliştirilmesi

Konsorsiyum

GEOPRO konsorsiyumu, son kullanıcı / jeotermal enerji santrali işletmecilerinden oluşan bir ortaklar karışımına sahiptir;  Zorlu Enerji (Türkiye), OR Reykjavik Enerji (İzlanda), Equinor (Norveç) ve Pfalzwerke geofuture GmbH (Almanya), TWI (UK) üniversiteler ve araştırma enstitüleri, İzlanda Üniversitesi (İzlanda), ETH (İsviçre), CNRS (Fransa) Cologne Üniversitesi (Almanya) ve NTNU (Norveç), Kobiler ise FPS (Norveç) ve TVS (İngiltere).

Bu proje Avrupa Birliği’nin Horizon 2020 araştırma ve inovasyon programından 851816 sayılı hibe anlaşması kapsamında finansman almıştır.

Kaynak: ThinkGeoEnergy