Haberler

GEORISK Jeotermal risk değerlendirmesi anketi için katılımcıları davet ediyor

GeoRisk Projesi Web Sitesi (ekran görüntüsü)
Cannur Bozkurt 18 May 2019

AB destekli GEORISK projesi, derin jeotermal projelerle ilişkili projenin geliştirilmesi sırasında risk ve belirsizliklerin nasıl geliştiğini daha iyi anlamak için bir istişare anketi başlattı.

GEORISK danışma anketi, derin jeotermal projelerle ilişkili projenin geliştirilmesi sırasında nasıl geliştiğini daha iyi anlamaya yönelik bir çalışmadır.

Aynı zamanda, piyasadaki aktörlerin ihtiyaçları hakkında daha fazla şey öğrenmek ve işletme jeotermal tesisinin çıktılarını ve sonuçlarını kullanmak için potansiyel fikirler toplamaktır. Anketi cevaplamak, GEORISK proje ortaklarının gelecekteki risk azaltma planlarını daha iyi şekillendirmesine yardımcı olacaktır.

Lütfen, bu anketin aynı kurum tarafından birden çok kez doldurulabileceğini unutmayın.

Örneğin, farklı bölümlerin farklı tematik alanlara ait (örneğin keşif, sondaj vb.) Jeotermal projelere katıldığı aynı organizasyonda olabilir.

GEORISK ortakları, risk azaltma planları oluşturarak riskinin daha iyi değerlendirilmesi durumunda, jeotermal pazar gelişiminin daha da iyileştirileceğine inanmaktadır. Bunun için katkınızı çok önemlidir.

Katılımınız tamamen isimsiz olarak değerlendirilecektir ve isteğe bağlıdır. Adınız diğer kuruluşlarla paylaşılmayacak, ancak sizin tarafınızdan kabul edilirse, Konsorsiyum şirketinize halka açık cevap verenler listesine yerleştirilmesini teklif edilmektedir.

Anket sonuçları, çevrimiçi bir jeotermal risk değerlendirmesi aracı oluşturmak için kullanılacaktır.

Bu ankete katkıda bulunan olarak, bu e-aracın prototipine erişebileceksiniz.

Anketin nasıl doldurulacağını anlamak için WP 2.2 bilgilendirme dökümanını okuyabilirsiniz.

WP 2.2 anketine burada ulaşabilirsiniz.

Anketi doldurarak sonuçları communication@georisk-project.eu adresine göndermeniz rica olunur.

Kaynak: GEORISK Web sayfası, ThinkGeoEnergy