Haberler

Güney Şili’de jeotermal elektrik üretimi potansiyeli doğrulandı

Güney Şili, Puyuhuapi yakınlarında çalışma grubu iş başında (kaynak: CEGA)
Cannur Bozkurt 15 Oca 2021

Güney Şili'nin Puyuhuapi kasabasında CEGA tarafından gerçekleştirilen ilk araştırmalar, kaplıcaların yakınındaki alanların jeotermal projeleri başarıyla geliştirebileceğini belirledi.

Puyuhuapi’nin jeotermal elektrik kojenerasyon tesisi olabilir mi? Bu, Los Andes Jeotermal Mükemmeliyet Merkezi’nden (CEGA) araştırmacıların, ilk sonuçları umut veren ve yeterli potansiyelin olduğunu gösteren ve Rekabet için İnovasyon Fonu (FIC) tarafından finanse edilen bir proje çerçevesinde araştırmaya başladıkları önermedir. Araştırma (300 nüfuslu) şehri tam olarak beslemek, ayrıca eğitim, sağlık, aydınlatma vb. gibi tüm kamu ve ticari hizmetleri de göz önünde bulundurmuştur.

Bölgesel Hükümetin desteğiyle CEGA, sürdürülebilir bir jeotermal kojenerasyon tesisi geliştirmek için gerekli koşulları araştırmakta, saha çalışmalarını, yasal yönleri göz önünde bulundurmakta ve topluluğun bu teknolojiyle yaşama istekliliğini analiz etmektedir.

CEGA araştırmacısı ve proje koordinatörü Nicolás Pérez için çalışmaya yönelik şöyle konuştu: “Bu çalışmanın yeni bir perspektifi var: Yerel çevre ve gerçeklikle uyumlu bir projeyi görselleştirmek için en başından bölge halkının fikirlerini, ihtiyaçlarını ve isteklerini düşünüyor. Ek olarak, şu ana kadar analiz edilmemiş, izole köylerin yerel ihtiyaçlarını karşılayan küçük ölçekli jeotermal santrallerin (1MW veya daha az) kapılarını açıyor”.

Elektrik kojenerasyonunun ne anlama geldiğini Pérez şu şekilde açıkladı: “Bu aynı kaynaktan aynı anda elektrik ve ısı üreten bir süreçtir. Ayrı ayrı üretmekten çok daha etkilidir ve seraların, yakacak odun kurutucularının üretim ve kullanımına izin verdiği için yerel ekonomiyi canlandırabilir veya hatta yeni özel veya ortak termal kaplıcalar oluşturarak turizmi artırabilir, küçükten büyüğe endüstriyel gelişmeyi teşvik edebilir”.

Jeotermal santrallerin çevrelerindeki kaplıcaların akışını veya kalitesini etkilemediğine dikkat etmek önemlidir. Elektrik üretmek için kullanılan jeotermal akışkan, termal kaynakları oluşturanlardan çok daha derin tortularda bulunmaktadır. Akışkan, elektrik üretmek için kullanıldıktan sonra, yeniden enjekte edilecek, böylece yüzeye salınmayacak ve kirlilik yaratmayacaktır. CEGA ekibi, güncel olarak bunu Puyuhuapi’de geliştirmenin teknik fizibilitesini değerlendirmektedir.

“Puyuhuapi’de Jeotermal Kojenerasyonun Fizibilitesi (FIC 2018)” projesi, Aysén Bölgesel Hükümeti’nden 135 milyon dolarlık bir yatırım elde etmiştir. Ayrıca CEGA’nın kendi katkıları da söz konusudur. CEGA, bölgede bir kojenerasyon tesisinin geliştirilmesinin uygulanabilirliğini, teknik, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan değerlendirmektedir.

Kaynak: ThinkGeoEnergy