Haberler

Hibrit santral düzenlemeleri, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde yayınlandı

Resmi Gazete yönetmelik değişiklik duyuruları
Cannur Bozkurt 9 Mar 2020

8 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile birden fazla kaynağa dayalı elektrik üretim tesislerinin kurulması mümkün hale gelirken, jeotermal elektrik santrallerinin hibrit sistemler kulanmasına ilişkin mevzuatsal eksiklik giderilmiş oldu.

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 8 Mart 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlandı. Yayımlanan yönetmelik ile birden fazla kaynağa dayalı elektrik üretim tesislerinin kurulması mümkün hale geldi.

Düzenlemeye göre şebekeye aynı bağlantı noktasında bağlanmak kaydıyla birden fazla enerji kaynağından elektrik üretilebilecek tesisler kurulabilecek. Bu tesislerdeki yardımcı kaynak ana kaynağa dayalı ünite ile tek bir önlisans veya lisans kapsamında değerlendirilecek.

Bununla birlikte hiçbir koşulda yardımcı kaynak ana kaynağa dönüştürülemeyecek, önlisansa derç edilmiş olan sahanın dışına çıkılamayacak ve ayrıca tesisin toplam elektriksel kurulu gücü ve mevcut bağlantı şekli ile bağlantı noktası ve gerilim seviyesinin değişemeyecek.

Hidroelektrik kaynaklara dayalı önlisanslar için DSİ tarafından uygun görüş verilmesi gerekecek.

Aynı gazetede yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’de YEKDEM kapsamındaki değişiklikleri belirlemekte.

Yayımlanan değişikliklere göre birden fazla yenilenebilir enerji kaynağına dayalı elektrik üretimi yapan tesislere sağlanacak YEKDEM desteği sisteme verilen net enerji miktarı göz önüne alınarak belirlenen fiyatlardan en düşük olanı üzerinden ve tesisin kalan süresi üzerinden sağlanacak.

YEKDEM kapsamındaki tesislerin, tamamı yenilenebilir olmak üzere destekleyici kaynaklı elektrik üretim tesisi ile birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisine dönüştürülmesi durumunda da tesisin YEKDEM yararlanma süresinde değişiklik yapılmayacak.

Her iki düzenleme de 1 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe girecek.

Kaynak: Yeşil Ekonomi