Haberler

Hollanda için hazırlanan jeotermal proje finansmanına bir yaklaşım modeli

Rapor ekran görüntüsü (kaynak: EBN)
Cannur Bozkurt 30 Kas 2020

Hollanda için Jeotermal Master Planı üzerindeki çalışmanın bir parçası olarak, EBN ve ortağı Rebel, Jeotermal Proje Finansmanına Modelsel Yaklaşım başlıklı bir belge yayınladı,

Hollanda’nın Jeotermal Enerji Master Planı, ülkede jeotermal enerji ölçeğini büyütmek için çeşitli hedefler formüle etmektedir. Bu amaçla, Plan’da altı tematik ana hedef için, “Karlı projeler”i de içeren eylemler tanımlanmıştır. “Karlı Projeler” ile ulaşılmak istenen, maliyetleri, belirsizlikleri ve riskleri azaltarak ve bir projenin tüm yaşam döngüsü boyunca getirileri artırarak karlı iş planları oluşturulmasını sağlamaktır. Jeotermal enerjinin yükseltilmesini teşvik etmek amacıyla bir sonraki adım, jeotermal enerjiyi finanse etmek için bir model yaklaşımın geliştirilmesidir.

EBN B.V. ve Rebel, Jeotermal Proje Finansmanına Yaklaşım Modeli yayınladı. Yaklaşım modeli, jeotermal projelerin destekleyicileri, geliştiricileri ve operatörleri için hazırlanmıştır. Jeotermal projeler için proje finansmanını başarılı bir şekilde gerçekleştirmek için somut araçlar sağlar. Modelin geliştirilmesi, Hollanda’daki Jeotermal Enerji Master Planı faaliyetlerinden biridir.

EBN, Rebel’den iki ürün içeren bu yaklaşımı geliştirmesini istemişti:

  1. Finansörlerin genellikle belirlediği gereksinimleri karşılayan ve projeye özel finansal modeller için bir başlangıç ​​noktası görevi görebilen standartlaştırılmış bir finansal model; ve,
  2. Bir dizi önemli adımın daha ayrıntılı incelendiği finansman sürecinin bir açıklaması. Bunun amacı, finansörlerin beklentilerini anlamak ve böylece finansman sürecini daha etkin ve (maliyet) verimli hale getirmeye katkıda bulunmaktır.

Jeotermal Proje Finansmanına Yaklaşım Modeli, jeotermal projelerin başlatıcıları, geliştiricileri ve operatörleri için oluşturulmuştur. Modelin basılı kopyaları mevcuttur.

Belge buradan indirilebilir, (ancak yalnızca Hollanda dilinde mevcuttur; pdf).

Kaynak: ThinkGeoEnergy