Haberler

Hollanda jeotermal geliştirme çabaları için kilit bir fon sağlayıcı – Rabobank

Rabobank, Hollanda (kaynak: flickr / ibm_research_zurich, creative commons)
Cannur Bozkurt 7 Eki 2020

Yakın zamanda yayınlanan İklim Raporunda, Rabobank, şu ana kadar Hollanda jeotermal ısıtma projelerinin yaklaşık %90'ını finanse eden kurum olarak, Hollanda jeotermal gelişiminin finansmanındaki önemli rolünü vurguluyor.

Geçen hafta, Hollandalı banka Rabobank “Rabobank ve İklim Değişikliği – Geleceğimizi korumak için değişikliği yapmak” başlıklı ilk iklim raporunu yayınladı. Bu yayınla Rabobank, iklim stratejisini ayrıntılı olarak kamuoyuna açıkladı.

Yayın, bankanın yaklaşımını ve bugüne kadar kaydedilen ilerlemeyi paylaşırken, bankanın geleceğe yönelik hedeflerini de listeliyor. Aynı zamanda bankanın taahhüdüne ve halihazırda gerçekleştirmiş oldukları eylemlere ve işlerini sürdürülebilir bir şekilde büyütmek için gelecekte planladıkları eylemlere genel bir bakış sağlıyor.

Rapor mevcut emisyonlara genel bakışlarını, müşteri çözümlerini, hedeflerini ve karşı karşıya olunan en acil toplumsal zorluklardan biri olan iklim değişikliği konusundaki şeffaflığı içeriyor: iklim değişikliği.

Banka, ör. deniz ürünleri sektörü uluslararası düzeyde olsa da, Hollanda’da jeotermal alanında da güçlü bir bağlılığa sahip ve enerji geçişine verdiği desteği faaliyetlerinin önemli bir unsuru olarak görüyor.

Rapora göre Rabobank, 200 milyon Euro’nun üzerinde bir riskle Hollanda jeotermal ısıtma projelerinin yaklaşık % 90’ını finanse etti.

Banka, jeotermal faaliyetleri iklimle ilgili ürün ve hizmetlerin bir parçası olarak tanımlıyor.

“Yerel enerji kooperatifleri, örneğin güneş panelleri, biyokütle, jeotermal enerji veya kendi rüzgar türbini yardımıyla küçük ölçekte enerji üretiyor. Bu girişimler, Rabobank’ın kooperatif ve ademi merkeziyetçi yapısına çok iyi uyuyor ve müşterilerimizi bu girişimleri ilerletmeye teşvik ediyoruz. ”

Jeotermal enerjideki gelişmeler de devam ediyor. Hollanda’nın Westland bölgesindeki bahçecilik sektörü jeotermal enerjide öncüdür. Rabobank, gıda ve tarım ticareti sektöründe önemli bir finansör olarak Hollanda jeotermal ısıtma projelerinin % 90’ında yer almaktadır.

Kaynak: ThinkGeoEnergy