Haberler

Hollanda Westland’da jeotermal ve “güzel” enerji geçişi bulmacası

Westland Greenhouse, Wateringen, Hollanda (Kaynak: Flickr / Jeroen van Luin, Creative Commons)
Cannur Bozkurt 27 Tem 2020

Hollanda'nın Westland bölgesi, bahçecilik sektörü ile enerji geçişinde bulmacanın en büyük enerji parçası olarak büyük çaba harcıyor. Bölgenin üzerinde nasıl çalıştığı ve jeotermali nasıl uyguladığına ilişkin oldukça ilginç bir örnek çalışma paylaşıyoruz.

Hollanda’nın Westland belediyesindeki enerji tüketiminin yaklaşık % 80’i sera bahçeciliği şirketlerince gerçekleştirilmektedir. Enerji geçişinin nasıl sağlanabileceği, Green Port West Holland tarafından paylaşılan son makalede “güzel bir bulmaca” olarak tanımlanmaktadır.

Bahçe bitkileri sektörü, özellikle doğal gaz söz konusu olduğunda önemli bir kullanıcıdır. Bu, sektörün belediye içindeki enerji geçişi için önemli bir ortak olduğu anlamına gelir. Westland belediyesinin yaklaşımı hakkında Enerji Politikası Sorumlusu Jeroen Straver “Girişimcilerle işbirliğini ve aşağıdan yukarıya bir yaklaşımı tercih ediyoruz” diyor.

Westland belediyesinin iklimsel iyileştimelerine yönelik çalışmalarında sera bahçeciliğinin önemli bir rol oynaması şaşırtıcı değildir. Sera bahçeciliği sektörü, 2019 Westland Enerji Anlaşması’nda önemli bir yere sahiptir. Ayrıca, bahçecilikte sürdürülebilirlik, belediyenin – diğer belediyeler gibi – gelecek yıl sonuna kadar hazır olması gereken Isı Geçiş Vizyonunda da tartışılacaktır.

Westland belediyesinde Enerji Politikası Sorumlusu Jeroen Straver “Muazzam adımlar atmalıyız” diyor. Örneğin, Westland bahçecilik şirketleri her yıl yaklaşık 1 milyar metreküp gaz kullanıyor. Sektörün kendisine göre, nihayetinde %0’a ulaşması gereken bir miktar. Sera bahçeciliği sektörü, (belirli koşullar altında) 2040 gibi erken bir zamanda iklimi etkilemeyen bir hale gelmek istiyor.

“Mega Görev” olarak adlandırılan bu durum mümkün olabilir. Örneğin, limandan jeotermal enerji ve (artık) ısı, bahçecilik girişimcilerinin 2030’da CO2 azaltma hedeflerinin % 60-70’ine ulaşmasını sağlayabilir. Ancak bu alternatif kaynaklar tek başına yeterli değil. Belediyeler ve bahçecilik bu hedeflere ulaşmak için birlikte nasıl çalışmalı?

Belediyenin rolü

Westen belediyesinin yaklaşımını “Aşağıdan yukarıya bir yaklaşım tercih ediyoruz” diye özetliyor. Girişimciler inisiyatif alır ve belediye bu konuda onları destekler. Eski Westland Gündemi örneğini ele alalım. Westland Belediyesi, Westland Gündemi sübvansiyonları ile jeotermal bir proje gerçekleştirmek isteyen bahçecilik girişimcilerini destekledi. Buna ek olarak, belediye HVC ve Capturam şirketlerini Trias Westland ile birleştirdi ve belediye bu projenin finansmanını garanti etti. Bu model / proje o kadar başarılı oldu ki, şimdi Westland’daki dört yeni jeotermal girişime uygulanıyor. İşbirliğinin nasıl işe yaradığına iyi bir örnek. Westland’ın şu anda altı adet sondajı tamamlanmış jeotermal ikiz kuyusu var. Sayının yaklaşık on beşe kadar büyümesi gerekiyor.

Sübvansiyonlar ve garantilere ek olarak, belediye mekansal entegrasyonu ve izin uygulamalarını kolaylaştırmakta. Belediye aynı zamanda lobiler içerisinde aktif olarak yer almakta, örneğin girişimcileri ODE ve CO2 tedarikiyle desteklemek için Hollanda’daki Sera Bahçeciliği gibi diğer paydaşlarla yakın işbirliği içinde çalışıyor.. Ayrıca, belediye her zaman yararlı sübvansiyonlar arayışı içerisinde. Önerilen Green Deal programıyla Avrupa sübvansiyonları özellikle ilginç görünüyor.

Yerel farklılıklar

Görevlerin düzgün bir şekilde yerine getirilebilmesi için, belediye paydaşlarla çok fazla istişarede bulunmakta. Belediye ayrıca sera bahçeciliği girişimcileriyle aşağıdaki gibi sorular hakkında tartışmalara girmek istiyor: CO2-nötr iş yapmak için adım adım planınız nedir? Buna dayanarak taahhüdümüzü belirleyebiliriz. Belediye bunu Greenhouse Bahiculture Netherlands ve Greenport West Holland gibi taraflarla birlikte yapmak istiyor. Bilgi partilerini ve finans kurumlarını da dahil etmek belediyenin tercihi.

Potansiyel

Belediye için elektrik arzı ile düşük CO2 üretimli  ısı arzı arasında büyük bir fark var. Isıda, jeotermal enerji ve artık ısı doğal gaza olan bağımlılığı önemli ölçüde azaltabilir. Bunun bir koşulu, Westland Isı Sisteminin yeni yerel ısı kaynaklarının yanında gerçekleştirilmesi ve Rotterdam limanından Lahey’e bir şube hattının inşa edilmesidir.

Sonra elektrik: Straver, elektrik kullanımının artmaya devam etmesini bekliyor. Bunun nedeni yalnızca aydınlatmanın (LED) gelişmesi değil, aynı zamanda sera bahçeciliğinde ısı pompalarının artan kullanımı. Bir yandan, örneğin şirket çatılarındaki daha fazla güneş paneli sayesinde daha sürdürülebilir elektrik üretilebilir. Straver: “Kesinlikle hala bir potansiyel var. Mesele şu ki, iş vakası hala elverişsiz ve üretilecek sermaye nispeten düşük.” diyerek duruma açıklık getiriyor. Aynı zamanda, sera bahçeciliği kümelenmesinin, örneğin yeni yetiştirme teknikleri (Het Nieuwe Telen gibi) ve Enerji Kaynağı olarak Sera yoluyla tasarruf etmesi önemli olacak.

Westland’da yeniden yapılanmanın aktif olarak sıklıkla gerçekleşmesi, sürdürülebilirlik fırsatları da sunmakta. “Yeni inşaatlarda enerji tasarruflu tekniklerin uygulanması için mükemmel bir fırsat.” Straver ayrıca verileri uygulamada kullanmak için birçok fırsat görüyor. Veri kullanımının başladığını görüyor. Altyapının hem CO2 içermeyen ısı hem de elektrik için olması önemli bir etken.

Her birini güçlendir

Straver: “Belediyemizdeki ekonomi bahçeciliğe çok bağlı. Enerji, sera bahçeciliği için önemli ve kalıcı. Sosyal açıdan bakıldığında, kümelenmenin sürdürülebilir hale getirilmesi de önem taşımakta. Aynı zamanda, sera bahçeciliği ve sakinlerinin çıkarlarının zıt olabileceğini görüyorsunuz. Örneğin, bahçecilik şirketleri isterken belediye sakinleri yel değirmenleri istemiyor” diyor.

Öte yandan Straver, sera bahçeciliği ile yapılı çevrenin (evler ve işletmeler) birbirini güçlendirebileceğini de görüyor. “Yapılı çevre böylece bir ısı şebekesinin ticari durumunu güçlendirebilir. Ve bu Westland’ın güzelliği.”

Kaynak: ThinkGeoEnergy