Haberler

Hollanda’da, sürdürülebilir jeotermal ısı tedarik zincirinin tümünü optimize etmek için yeni ortaklık

Sera, Harmelen, Hollanda (kaynak: Yeager Energy)
Cannur Bozkurt 29 Eki 2020

Hollandalı şirketler EnerTrans ve Yeager Energy, endüstrilere, işletmelere, seralara ve tüketicilere verimli ve düşük maliyetli sürdürülebilir ve en önemlisi güvenilir ve uygun fiyatlı bir ısı kaynağı sunmak için stratejik bir ortaklık kurdu.

2015 Paris İklim Anlaşmasını takiben, Hollanda Hükümeti benzeri görülmemiş bir hızla, İklim Yasasını kabul etti, bir Ulusal İklim Anlaşması oluşturdu ve yenilenebilir enerji için sübvansiyon sistemi kurdu. Amaç, sera gazı emisyonlarını 2030’da % 49 ve 2050’de % 95 (1990’a kıyasla) azaltmak.

Hollandalı jeotermal enerji işletme şirketi Yeager Energy B.V., yine Hollanda’dan EnerTrans ile yeni bir stratejik ortaklık duyurdu. Yeni işbirliği, Enertrans’ın bölgesel ısıtma ağı geliştirme ve işletimindeki uzmanlığı Yeager Energy‘nin entegre yüzey ve alt yüzey deneyimindeki uzmanlığıyla birleştiriyor.

Hollanda’da düşük entalpi jeotermal enerji uygulaması, alan ısıtma (işletmeler ve tüketiciler) için sürdürülebilir ısı temini, sıcak su temini ve belirli endüstri süreçlerinin desteklenmesi üzerine odaklanmaktadır. Uygulamalar yapılı çevrede (evler, ofisler ve hizmet binaları), seralarda ve endüstride bulunur. Geleneksel jeotermal kuyulardaki (ultra derin değil) beklenen su sıcaklıkları 100 °C’yi geçmediğinden, Hollanda’da, jeotermal enerji üretimi bir seçenek değildir.

Hollanda’da ısı enerjisi tüketimi, toplam enerji tüketiminin (elektrik, ulaşım ve ısıtma bir arada) yaklaşık % 41’idir. Isının büyük kısmı yapılı çevrede (% 49) tüketilir, bunu sanayi (% 41) ve tarım (% 10) izler.

Hollanda’daki tüm hanelerin yaklaşık % 95’i ısıtma, sıcak su ve yemek pişirme için birincil kaynak olarak gazı kullanmaktadır. Hollanda’daki tüm hanelerin % 5’i, yalnızca küçük bir kısmı gerçekten sürdürülebilir olan bir bölgesel ısıtma ağına bağlıdır. Sonuç olarak, burada jeotermal enerji ve diğer sürdürülebilir ısı kaynağı kaynakları ile sürdürülebilir bölgesel ısıtma ağları inşa etmek ve işletmek için muazzam bir fırsat var.

Hollanda’da doğalgaz her zaman sürekli mevcut, güvenilir ve çok uygun fiyatlı bir enerji kaynağı olmuştur. Dolayısıyla, doğal gazdan daha sürdürülebilir bir enerji kaynağına geçişte, bu yeni enerji kaynağının eşit derecede mevcut, güvenilir ve uygun fiyatlı bir enerji kaynağı olması beklentisi var.

Yeager Energy, jeotermal enerji ve diğer sürdürülebilir ısı kaynakları ile birlikte akıllı bölgesel ısıtma ağlarının (Akıllı Şebekeler), teknik olarak sağlam ve verimli bir şekilde ve minimum miktarda tek bir entegre sistem olarak geliştirilip çalıştırılması halinde bu işlevleri sağlayabileceğine inanmaktadır.

Yeager Energy, sürdürülebilir bölgesel ısıtma ağlarının geliştirilmesi ve işletilmesinde entegre bir yaklaşım benimsemenin, müşterilerine kullanılabilirliği, güvenilirliği ve uygun fiyatı garanti etmenin tek yolu olduğuna inanıyor.

Bu hafta duyurulan ortaklık ile hedef, “endüstrilere, işletmelere, seralara ve tüketicilere yenilikçi, sürdürülebilir ve en önemlisi güvenilir ve uygun fiyatlı bir ısı tedariği sağlayan daha yüksek verimlilikler ve daha düşük maliyetler gerçekleştirmek. Şirketler, kaynak (jeotermal ve diğer sürdürülebilir ısı kaynakları), ulaşım ve dağıtımdan (Bölgesel Isıtma Ağları) ısı satışına kadar tüm ısı tedarik zincirini ortaklaşa geliştirecekler.”

EnerTrans hakkında

EnerTrans, üst düzey müşteriler de dahil olmak üzere bölgesel ısıtma projeleri geliştirir ve yürütür. Bu, bölgesel ısıtma ağlarının modellenmesi, tasarlanması ve inşasının yanı sıra ısı ve müşteri desteğinin taşınması, dağıtımı ve satışını içerir. Energy Engineering Solutions (EES) Holland B.V. ve Nijkamp Energiedistributie B.V., EnertTrans’ın kardeş şirketleridir.

Yeager Energy hakkında

Yeager Energy, uygulama aşamasında olan bir dizi jeotermal arama lisansına sahiptir ve şu anda önemli sayıda ek jeotermal enerji fırsatını değerlendirmektedir. Yeager Energy, jeotermal enerji projelerinde (teknik ve teknik olmayan) araştırma, değerlendirme, geliştirme, işletme ve sürdürme hizmetlerini sunabilmektedir. Yeager Energy, onaylı bir Jeotermal Operatörüdür.

Kaynak: ThinkGeoEnergy