Haberler

Hollandalı yetkililer, ultra derin jeotermal ve EGS risk değerlendirmesini yayınladı

Hollanda'daki jeotermal ruhsat alanları, Ocak 2019 (kaynak: Nlog.nl)
Cannur Bozkurt 8 Oca 2021

Hollanda Devlet Maden Denetimi, Hollanda'daki ultra derin jeotermal ve mühendislik jeotermal sistemleri (EGS) riskini değerlendiren bir çalışma raporu yayınladı.

Ultra Derin Jeotermal (UDG) ve Gelişmiş Jeotermal Sistemlerin (EGS – uyarılmış / tasarlanmış jeotermal sistemler) riskleri nelerdir ve bu riskler nasıl sınırlandırılabilir? Bunlar, Hollanda Madenleri Devlet Denetimi tarafından Madenciliğin Etkileri Hakkında Bilgi Programı (KEM) aracılığıyla yaptırılan bilimsel araştırmanın temel sorularıydı.

Araştırmanın konusu

Hollanda’da 4 km’den daha fazla derinliklerdeki jeotermal sistemler ultra derin olarak kabul edilir. Bu derinliklerdeki sıcaklıklar 120 ila 250 °C arasında değişebilir. Bu derinlikte, kaya geçirgenliğini iyileştirmek veya kırılma bölgelerinin daha yüksek geçirgenliğinden yararlanmak için genellikle rezervuar kayanın uyarılması gereklidir. Çalışma, Hollanda için geleneksel jeotermal enerjiye kıyasla UDG ve EGS’nin artan ve ek risklerini belirleyerek, önleyici ve hafifletici önlemleri açıklamaktadır. Çalışma, bir proje için en önemli riskleri ve o spesifik proje için en uygun önleyici ve hafifletici tedbirleri belirlemek için bir sınıflandırma şeması sağlamaktadır.

Araştırma yöntemi ve sonuçları

Risk envanterine ulaşmak için literatür araştırması ve (dış) uzmanlarla oturumlar yapıldı. Daha sonra en önemli 11 risk hesaplandı. Bunlardan üçü sismisite; geri kalan 8 tanesi ise rezervuarı delmek, test etmek ve güçlendirmek ve sıcak su üretmekle ilgilidir. Sözde “papyon analizi” (risklerin belirlenmesi ve uygun önlemlerin formüle edilmesi için bir yöntem; bow-tie analysis) kullanılarak, somut projeler için risk analizlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla bir sınıflandırma şeması oluşturuldu.

Raporda en yüksek olarak derecelendirilen üç risk (etki ve olasılığa dayalı olarak) şunlardır: patlama ile sonuçlanan kuyu kontrolünün kaybı, kuyu veya yer üstü kurulumunun bütünlüğünün kaybı ve tehlikeli bir duruma maruz kalan personel.

Witteveen + Bos (Hollanda), araştırmayı taşeronlar VITO (Belçika), Q-Con (Almanya), Newell (Hollanda) ve TU Delft (Hollanda) ile işbirliği içinde gerçekleştirdi.

Araştırma programı ve bulgularla ilgili tüm ayrıntılar burada bulunabilir.

SSM araştırmayla ne yapacak?

SSM, UDG ve EGS projeleri için planları ve izinleri değerlendirirken ve bunlara ilişkin tavsiyelerde bulunurken araştırmanın sonuçlarını dikkate alacak. Sınıflandırma şeması, SSM ve proje uygulayıcılarının her bir proje için belirli riskleri analiz etmesine ve belirli bir projenin güvenli bir şekilde yürütülmesi için hangi önlemlerin gerekli olduğunu belirlemesine yardımcı olabilir. SSM aynı zamanda araştırmayı değerlendirme çerçeveleri ve standartları oluşturmak için girdi olarak kullanacaktır. Uygulayıcılar proje tekliflerinin geliştirilmesinde KEM-06’nın sonuçlarını kullanabilecektir.

Şu anda Hollanda’da UDG projesi bulunmamaktadır. 2017 yılında çeşitli bakanlıklar, Enerji Yönetimi Hollanda, TNO ve şirketler konsorsiyumu tarafından Yeşil Anlaşma imzalandı. Bu taraflar arasında, Hollanda’da ultra derin jeotermal enerji hakkındaki bilgileri artırmak ve bunu uygulanabilir kılmak için birlikte çalışma konusunda anlaşmaya varıldı, böylece (pilot) projeler başlatılabildi. Yakın gelecekte başka girişimler de ortaya çıkabilir.

SSM’nin jeotermal enerji denetimi hakkındaki tüm bilgiler ve jeotermal projelere ilişkin tavsiyeler Jeotermal Denetim Düzenlemesinde yer almaktadır.

KEM hakkında

Madenciliğin Etkileri Hakkında Bilgi Programının (KEM) bir parçası olarak ‘UDG ve EGS için risk değerlendirmesi ve önleyici ve hafifletici tedbirlerin bir envanteri (KEM-06)‘ çalışması yapılmıştır. KEM uzman paneli araştırma soruları, araştırmanın uygulanması ve değerlendirilmesi konusunda tavsiyelerde bulunur. Uzman paneline katılanların sektörden bağımsızlık ve bilimsel itibar açısından katı gereksinimleri vardır. KEM ve araştırmanın sonuçları hakkında daha fazla bilgi için kemprogramma.nl adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak: ThinkGeoEnergy