Haberler

IDB ve CDB Karayipler’de jeotermal projeler için 85 milyon dolar sağlıyor

Dominik'de sondaj proje sahası (kaynak: haber görseli)
Cannur Bozkurt 19 Ara 2018

Amerika Kıtası Kalkınma Bankası (IDB) ve Karayipler Kalkınma Bankası (CDB), beş Doğu Karayip ülkesinde jeotermal kalkınma için 85 milyon dolarlık bir fon sağlayacağını duyurdu. Finansman, santraller ve iletim için borç finansmanı, arama sondajları ve kapasite geliştirme çabaları için ise hibe olarak verilecek.

Amerika Kıtası Kalkınma Bankası (IDB) ve Karayipler Kalkınma Bankası (CDB), Doğu Karayipler için Sürdürülebilir Enerji Kredi’si (SEF) genişletileceğini duyurdu. 85,6 milyon dolarlık programın, beş Doğu Karayip ülkesinde jeotermal enerji ve kurumsal kapasite projelerini finanse etmesi amaçlanıyor.

Doğu Karayipler için Sürdürülebilir Enerji Kredisi (SEF-Expanded), beş Doğu Karayip ülkesinde jeotermal enerji gelişiminin mali, teknik ve kurumsal engellerini azaltmak için tasarlanmıştır. Ayrıca, bu beş hükümet için kurumsal güçlendirme ve kapasite geliştirmeye ve CDB ile ortaklık yapmaya da yardımcı olacaktır. SEF-Expanded programı, jeotermal enerji projelerinin risk azaltılmasına yardımcı olmayı amaçlamakta, bu da özel yatırım ve uzmanlığı çekmesi, diğer ticari borç kaynaklarını artırması ve elektrik tarifelerinin imtiyazlı finansman, borç ve sermayenin uygun bir karışımını yansıtmasını sağlamaktadır. CDB’ye verilen kredi limiti, CDB’nin, katılan beş Doğu Karayip ülkesinin jeotermal gelişimini hızlandırmak adına ihtiyaç duyulan talepleri karşılayabilecek farklı donörlerden gelen kaynakları içerecektir.

Doğu Karayipler’deki yüksek elektrik fiyatları, ekonomik büyümeyi engellemekte ve diğer hükümet hizmetlerini finanse etmek için kullanılabilecek kamu kaynaklarını azaltmaktadır. Ekim 2015’te, IDB ve CDB, Temiz Teknoloji Fonu ve kaynaklardan yararlanan 71,5 milyon ABD Doları tutarında bir kredi ve hibe paketi olan Sürdürülebilir Enerji Kredi programını ortak olarak oluşturdu. Küresel Çevre Fonu, altı Doğu Karayip ülkesinde yenilenebilir enerji ve kurumsal kapasite projeleri finanse etti.

Doğu Karayipler için SEF’in hedefi, beş Doğu Karayip Ülkesinde enerji matrisinin çeşitlendirilmesine katkıda bulunmaktır: Dominika, Grenada, St. Kitts ve Nevis, St. Lucia ve St. Vincent ve Grenadinler. SEF-Expanded, karbon emisyonlarını azaltmak, fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmak ve beş Doğu Karayip ülkesinde jeotermal enerjiyi teşvik ederek elektrik üretim ve elektrik tarifelerinin maliyetini en aza indirmek için kapsamlı bir çabadır.

SEF-Expanded programının bir sonucu olarak, bu beş Karayip ülkesi enerji güvenliğini artıracak, rekabet gücünü artıracak ve mali ve makro ekonomik istikrarlarını artıracaktır.

IDB’nin Barbados’taki temsilcisi Juan Carlos de la Hoz, açıklamalarında SEF-Expanded’in, beş Doğu Karayip ülkesindeki enerji matrislerini radikal bir şekilde dönüştürme potansiyeline sahip olduğunu vurgulayarak: “Bu, vatandaşlarının hükümetlerinin defterlerine daha fazla kamu borcu eklemeden yeni jeotermal projeler geliştirmek için güvenilir özel sektör ortaklarını seçmelerini sağlayacak.” dedi.

SEF-Expanded programı, CDB himayesinde gerçekleştirilecek olan toplam 85,6 milyon ABD Doları tutarındaki üç bileşenle finanse edilmektedir. İlk bileşen olarak Fon, 20 yıllık bir dönem için Yeşil İklim Fonu’ndan (GCF) 5,5 yıl ödemesiz olarak 60 milyon ABD Doları ve jeotermal santrallerin ve iletim hatlarının geliştirilmesi için imtiyaz esaslı faiz oranını içermektedir.

 

İkinci bileşen, İtalya Cumhuriyeti Çevre, Kara ve Deniz Bakanlığı tarafından verilen 5,6 milyon ABD Doları tutarındaki hibenin yanı sıra, arama amaçlı sondaj çalışmalarına sağlanan koşullu kurtarma hibeleri şeklinde GCF aracılığı ile sağlanan 16 milyon ABD dolarıdır.

Üçüncü bileşen ise yine GCF tarafından hibe biçiminde sağlanan, jeotermal analiz, çevresel ve sosyal güvenceler için kapasite geliştirmeye ek destek olarak sunulan 4 milyon ABD doları tutarındadır.

Kaynak: ThinkGeoEnergy