Haberler

IGC Invest Geothermal’in (28 Mart 2019) forum programı son hali yayımlandı

IGC Invest Geothermal - Frankfurt - 28 Mart 2019 - Katılımcı Şirketler
Cannur Bozkurt 23 Mar 2019

Uluslararası IGC Yatırım - Jeotermal Finans ve Yatırım Forumu, sektördeki çok çeşitli oyuncuların heyecan verici konuşmacılarını içeren son programını yayınladı. Forum, 28 Mart 2019’da Frankfurt’ta başlayacak.

ThinkGeoEnergy ve Enerchange, yaklaşmakta olan IGC Invest Jeotermal Finans ve Yatırım Forumu için son programı yayınladı. Etkinlik, 28 Mart 2019’da bir haftadan kısa bir sürede gerçekleşecek.

Program – 28 Mart 2019

8:00 – 8:45 Kahvaltı Seansına Hoşgeldiniz

Oturum Başkanı: Dr. Jochen Schneider, Enerchange GmbH & Co. KG

 • Hoşgeldiniz – Dr. Jochen Schneider, Enerchange
 • Küresel jeotermal enerji gelişimine genel bakış – Alexander Richter, IGA
 • Jeotermal projeler için düzenleyici ve finansal tuzaklar – Kai Imolauer, Rödl & Partner

9:00 – 10:30 Oturum I – Erken Jeotermal Kalkınmaya Yatırım – Eşitlik Tarafı

Jeotermal proje geliştirmenin ilk aşaması, yüksek risk ve yüksek yatırım ile en kritik aşamadır. Jeotermal Geliştiricilerin uzmanları ve deneyimleri hakkında konuşacaklar ve jeotermal projelerin risk yönetimi ve finansmanını tartışacaklar.

Başkan: Torsten Rosenboom, Watson Farley ve Williams LLP

 • Endonezya’da Jeotermal’in Yapılandırılması, Ali Mundakir, Pertamina Jeotermal Enerji (PGE) Başkanı
 • Türkiye’de Jeotermal Gelişim, Ali Kindap, Genel Müdür, Zorlu Enerji
 • Yenilenebilir Enerji Geliştiricisinden Jeotermal Bakış Açısı, Radu Gruescu, İlişkili Ortak, Kopenhag Altyapı Ortakları, Danimarka
 • Jeotermal Enerjiye İlk Kez Yatırım, Gregor Gruber, Grup CEO’su, IKAV / ecoprime

11:00 – 12:30 Oturum II – Jeotermal Finansman ve Program Desteği Modellemesi

Geçtiğimiz yıllarda jeotermal kalkınma, çeşitli finansman modelleri geliştirilmekte olduğunu gördü. Bu oturumda, bu modellerden bazıları ve yatırımcıların, Bağışçıların ve Geliştiricilerin tartıştığı finansman programları ve teşviklerin rolü tanıtılacak.

Başkan: Thomas Garabetian, EGEC

 • Jeotermal Kalkınmanın Giderilmesi – Latin Amerika Örneği, Arndt Wierheim, KFW Bankengruppe
 • Meksika Jeotermal Finansman Programının arkasındaki nedenler, mevcut durum ve perspektif, Michelle Ramirez (eskiden SENER)
 • OPIC, Jeotermal ve Yeni Kalkınma Finans Kurumu, Stephen Morel, OPIC
 • Latin Amerika’daki jeotermal projelerin finansmanına genel bakış, Christiaan Gischler, Amerika Kalkınma Bankası

14:00 – 15:30 Oturum III – Proje ve Finansal Başarının Artırılması İçin Kalkınma Yaklaşımları

Proje geliştiricileri, ekonomik sermaye elde etmede ciddi zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır, çünkü yatırımcılar (borç veya özsermaye) riskten rahatsızlık duymaktadır ve projenin uygulanabilirliği için dış sermayenin fiyatı çok yüksektir. Aşamalı PPA’lara veya modüler tesis gelişmelerine dayanan daha büyük ölçekli projelerle, yani iyi kafa jeneratörleri kullanarak, santral mühendisleri, geliştiriciler, operatörler ve yatırımcılar ile çözümler tanıtılacak ve tartışılacaktır.

Başkan: Amanda Lonsdale, eski danışman EAGER ve Power Africa

 • Dinamik Elektrik Piyasasında Jeotermal Maliyeti Rekabetçi Hale Getirmek, Antonie de Wilde, North Tech Energy
 • United Downs Deep Jeotermal Enerji Projesinin Finansmanı, Cornwall / İngiltere, Ryan Kanunu, Jeotermal Mühendisliği Ltd.
 • ORC 2.0 – uygun maliyetli net ve brüt elektrik üretimi, Wolfgang Brand, CFO, Orcan Energy
 • Kanıtlanmamış bir jeotermal teknoloji için finansal desteğin sağlanması – Hollanda’dan örnek, Robert Winslow, İş Geliştirme Başkan Yardımcısı, EAVOR Technologies

16:00 – 17:30 Oturum IV – Isıya İştah – Yatırımın Çeşitlendirilmesi

Elektrik üretimi jeotermal proje geliştirmenin en belirgin hedefi olmuştur, ancak projeleri daha karlı kılmada jeotermal enerji kullanımı için daha fazla fırsat bulunmaktadır. Jeotermal ısıyı doğrudan kullanmak bariz bir seçimdir, ancak yaz aylarında kayanğın değerlendirilmesinde bir boşluk var. Gelecek bir diğer konu ise, minerallerin jeotermal akışkanlardan eldesi. Oturumda jeotermal enerjinin çoklu kullanımı ele alınacak.

Başkan: Manon Stover,

 • Jeotermal enerji ile seracılıkta sürdürülebilirliğin artırılması, Ivan Das, Rabobank
 • Jeotermal Brinins’te Lityum Madenciliği, Randy Keller, MGX Mineraller
 • Isı üretimi için jeotermal, Fransız deneyimi, Constant Magon, Storengy
 • Jeotermal Enerji, Heil Helling, Oserian Development Company Kullanarak Kenya’da Sürdürülebilir Bir Özel İhracat Bölgesine Güç Verilmesi

17:30 – 18:30 Yuvarlak Masa Tartışması

Jeotermal enerjinin çeşitli özellikleri ve gün içinde ortaya çıkan finansman olanakları ile birlikte, bu tartışma oturumu, jeotermal gelişimin finansmanı, proje geliştirme ve teknolojik ilerlemeleri hızlandırma araçlarına ilişkin sonuçlar çıkaracaktır.

Başkan: Alexander Richter, IGA

 • Amanda Lonsdale, EAGER ve Power Africa eski danışmanı
 • Thomas Garabetian, EGEC
 • Torsten Rosenboom, Watson Farley ve Williams LLP
 • Manon Stover

Detaylar ve kayıt için buraya tıklayınız.

Kaynak: ThinkGeoEnergy