Haberler

IGC Türkiye, destek mekanizması umutla beklenirken, jeotermal sektör için iyimserliğe dikkat çekti

IGC Turkey 2019, İzmir açılış oturumu (kaynak: JeotermalHaberler / Yener Bozkurt)
Cannur Bozkurt 11 Kas 2019

Türkiye’nin jeotermal sektörünün inanılmaz hızda büyümesinin ardından, yakın gelecek daha net değil. Sektör, destek mekanizmasının sürekliliğinin ve değerinin açıklanmasını endişeli bir şekilde beklerken, büyümenin süreceğine dair iyimser olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta, 4. IGC Türkiye Jeotermal Kongre ve Sergisi, İzmir’de gerçekleşti Etkinlik Özmen Holding / Sis Enerji Üretim A.Ş.’nin Alaşehir Manisa’da yeni devreye alınan Özmen-3 santralinin geisi ile tamamlandı.

Etkinliğe Türkiye’den ve yurtdışından yaklaşık 250 katılımcı katıldı. Yine tüm büyük geliştiricilerin, değerli akademisyenlerin ve tedarikçilerin temsilcilerinin katıldığı kongre sunumları ve tartışmaları bugün Türkiye’de jeotermal gelişim ve kullanımdaki ana başlıkları kapsadı. Etkinlik, destekleyen kurum ve kuruluşların ve etkinliğin ana sponsorları olan OrmaTürk, EGESİM, Atlas Copco ve Clemessy, aynı zamanda CAPES ve Green Chemicals’ın katkıları ile hayat buldu.

Avrupa Jeotermal Enerji Konseyi (EGEC) tarafından düzenlenen GEORISK çalıştayı kongrenin açılış oturumu olarak yer aldı. Etkinlikte, TKB ve TSKB’den gelen konuşmacıların yer aldığı jeotermal kalkınmanın önlenmesi için seçenekler ve Türkiye’de risk azaltma için mevcut planlar ve diğer ülkelerde jeotermal risk azaltma planlarının oluşturulmasına dair genel bir bakış sunuldu.

Kongre Günü, YEKDEM’in yerini alacak yeni destek mekanizmasının Türkiye’deki hızlı jeotermal gelişme üzerindeki önemi ve sektörün tarife konusundaki belirsizlikleri ile karşı karşıya kaldığı zorluklar gösterildi. Sektör, tarifelerin devam edeceği yönünde dikkatlice iyimser kalırken, konuşmacılar gelişmeyi planlamak için daha dikkatli bir yaklaşım belirttiler.

Sektör için finansmanın mevcudiyeti şu an için sınırlı kalmakta, çünkü sadece alım garantisinin (FIT’in) ileriye dönük net olmayışı nedeniyle yatırımlar duraksamış durumda. Dolayısıyla şu anda sadece önceki FIT programı ve fiyatlandırması altındaki projeler inşaatı bitiriyor.

Sektör ayrıca Türkiye’deki santrallerin çevresel etki konularına ve CO2 emisyonlarına da değindi. Bu, doğal olarak, paydaş ve toplum katılımına bir yaklaşımla el ele ilerleyecek bir konu. Kongre, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı, jeotermalin çevresel etkiileri konuu karikatür yarışmasında dereceye giren bir öğrenciyi, jeotermal gelişim üzerine özellikle olumsuz bir bakış açısı görmüş bir bölgeden davet etti. Bu bölge halkının kaygılarını gidermek için yapılacak çok şey olduğunu gösterdi, ancak jeotermal enerjinin sunduğu şeyleri daha iyi teşvik etti.

Elektrik üretimi oturumunda, santral tedarikçileri, hem büyüklük hem de işletme üzerindeki teknoloji çözümü açısından, jeotermal işletme risklerini ele alma yollarını vurguladılar. Ayrıca, yoğunlaşamayan gazların santrallerde nasıl işlenebileceği, CO2 emisyonlarını azaltma stratejileri, en iyi ve sürdürülebilir elektrik üretimi için kaynağın sorumlu bir şekilde nasıl yönetileceği ve ayrıca düzenlemenin, finansmanın, teşvik planlarının vs. sektörün gelişimi üzerine tartışmalar gerçekleşti.

Jeotermal enerjinin elektrik üretimi dışında sağladığı büyük fırsatlara odaklanılan, ısı kullanımına ilişkin forum büyük ilgi gördü. Jeotermal enerjiyi elektrik üretiminin ötesinde kullanmak, bugün hâlâ göze çarpmaktadır. Ancak, sağlık / turizm sektörü ile sera bahçeciliği ve güneş ve jeotermal kullanan hibrit çözümler için fırsatlar vurgulandı. Oturumda ayrıca jeotermal kaynakların tarım alanında değerlendirilmesi yolunda uygulanan teşviklerin altı çizilirken, gıda kurutmasında kullanımında sunulacak bir teşvik paketi üzerinde çalışıldığı bilgisi de paylaşıldı. Jeotermal seraların konvansiyonel seralara karşı avantajlarının paylaşıldığı sunum, jeotermal kaynakların tarımda değerlendirilmesine yönelik farkındalığa dikkat çekti.

Gelecek perspektifine ilişkin forumda, santraller için daha iyi verimlilik, EGS tarafından tasarlanmış jeotermal sistemlerin kullanılması – daha fazla gelişme için mevcut durumun ötesindeki fırsatlar ele alındı.

Muhtemelen her zaman en ilginç forum, bu yıl Rezervuar Yönetimi konulu oturumdu. Mevcut gelişme durumuyla, operatörler giderek daha fazla kaynak kullanımı ve santrallerin verimliliğine bakıyorlar. Bu nedenle rezervuar izleme ve kuyu testleri, dezenfeksiyon rehabilitasyonu, akış testi yöntemleri ve kaynakların ve santrallerin yönetimi ve bakımı ile ilgili sunumlar katılımcılar için mükemmel bir görüş sağladı.

Kongre gününden sonra, kongre katılımcıları karışma, birbirlerini tanıma ve günün sunumlarını tartışma konusunda harika bir fırsat sunan IGC akşam buluşmasına katıldı. Atıştırmalık yiyecek ve içeceklerin bulunduğu ortam atmosferi, gayriresmi tartışmaları ve ağları pekiştirdi.

Kongrenin ardından GeoTHOUR saha gezisi, sponsorlar EGESİM ve ortakları tarafından SIS Enerji’nin 22,3 MW kurulu güce sahip Özmen 3 jeotermal santralinde gerçekleşti.

Organizatörler olarak, GMK Enerji, Fransız Jeotermal Kümesi GEODEEP, TD Güç Sistemleri, Fotokopter ve Geo-Energy Europe ve Geolog’a; ve destekçilerimiz Avrupa Jeotermal Enerji Konseyi (EGEC), JESDER, Türkiye Jeotermal Derneği (TJD), Türkiye Petrol Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası – İzmir Şube’ye teşekkür ediyoruz.