Haberler

IRENA – Küresel jeotermal iş gücü 2019’da 99.400’e ulaştı

Yenilenebilir enerji sektöründe teknolojiye göre istihdam 2019 (kaynak: IRENA)
Cannur Bozkurt 5 Eki 2020

IRENA, dünya çapında yenilenebilir enerji sektöründeki istihdamla ilgili yıllık raporunda, jeotermal sektöründe (güç ve ısı) Avrupa Birliği'nde %40 olmak üzere, dünya çapında 99.400 iş gücününe ulaşıldığını tahmin ediyor.

Geçen ay, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) yıllık “Yenilenebilir Enerji ve İşler” incelemesini yayınladı.

Yenilenebilir enerji teknolojileri istihdam yaratarak, sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınmayı teşvik edebilir. Yenilenebilir Enerji ve İşler serisinin bu yedinci sürümüne göre yenilenebilir enerji kaynakları, bir önceki yıl dünya çapında tahmini 11 milyon olan rakamdan, 2019 yılında 11,5 milyon kişiye yükseldi.

Birkaç büyük pazar hala bu işlerin çoğunu oluştururken, yenilenebilir enerjide istihdam, özellikle güneş fotovoltaik (PV) panellerinin yaygınlaşmasıyla daha geniş bir alana yayılmaya başladı. Solar PV, 2019’da dünyanın yenilenebilir enerji işgücünün % 33’ünü oluşturdu. Asya, yenilenebilir enerjideki toplam istihdamın % 63’ünü kapsadı.

Raporda, şebekeden bağımsız, merkezi olmayan yenilenebilir enerji kaynakları, özellikle Afrika’da artan sayıda doğrudan istihdamın yanı sıra tarımsal işleme, sağlık hizmetleri, iletişim, yerel ticaret ve diğer üretken kullanımlarda istihdamı teşvik ettiğini ortaya koyuyor. Latin Amerika’daki yenilenebilir enerji işleri, biyoyakıtlar ve hidroelektrikte yoğunlaşmış bulunmakta.

İstihdam fırsatları, düşük karbonlu ekonomik büyümenin planlanmasında önemli bir husustur. Pek çok hükümet, öncelikle emisyonları azaltmak ve uluslararası iklim hedeflerini karşılamak için, ancak aynı zamanda daha geniş sosyo-ekonomik faydalar elde etmek için yenilenebilir enerji geliştirmeye öncelik verdi. Yenilenebilir kaynaklar, gelecekteki enerji sektöründe iyileştirilmiş bir cinsiyet dengesini destekleyebilir. Kadınlar şu anda dünyadaki yenilenebilir enerji işlerine tahmini katılım oranı % 32’dir.

Fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjilere geçişte beceri temelini oluşturmak için, ülkelerin daha fazla mesleki eğitime, daha güçlü müfredata, daha fazla öğretmen eğitimine ve uzaktan öğrenim için bilgi ve iletişim teknolojisinin daha geniş kullanımına ihtiyacı olacak. COVID-19 salgını, sosyal, ekonomik ve çevresel ihtiyaçları karşılamak için yenilenebilir enerji ihtiyacının altını çizmiştir.

IRENA, 2019 yılı sonu itibariyle jeotermal enerji sektöründe (güç ve ısı uygulamaları) yaklaşık 99.400 iş gücü bildirdi, yalnızca Avrupa Birliği’nde jeotermal sektöründe (ısı pompaları sektöründe 8.700 iş) yaklaşık 40.600’dır.

Raporlamanın jeotermal tarafından teknoloji dağıtımıyla yaratılan dolaylı işleri ne kadar kapsadığı ve diğer yenilenebilir enerji teknolojileri biraz belirsiz. Yine de jeotermalin yerel istihdamdaki faydalar ve ekonomik fırsatlar üzerindeki etkisinin her zaman hafife alındığı söylenebilir.

IRENA tarafından yayımlanan raporu buradan indirebilirsiniz (pdf).

Kaynak: ThinkGeoEnergy