Haberler

IRENA Web Semineri Kaydı: Düşük sıcaklıklı enerji kaynaklarının bölge enerji ağlarına entegrasyonu

İzlanda jeotermal bölgesel ısıtma ağları - Mayıs 2020 (kaynak: İzlanda Yenilenebilir Enerji Kümesi)
Cannur Bozkurt 11 Haz 2020

Düşük sıcaklıklı enerji kaynaklarının entegrasyonu üzerine gerçekleştirilen IRENA web seminerinin kaydı paylaşıldı.

“Geleceğin Şehirleri için Enerji Çözümleri” projesi çerçevesinde ve Küresel Jeotermal İttifak çatısı altında IRENA, yerel ve ulusal politika yapıcılar ile diğer kilit paydaşların bilgisini artırmak için şehirlerdeki bölgesel ısıtma ve soğutma ağlarında yakıtın yenilenebilir enerjiye geçişini kolaylaştırmak için mevcut seçenekler ve araçlar üzerine üç web semineri düzenledi.

Web seminerleri Aalborg Üniversitesi ile ortaklaşa olarak, bölgesel ısıtma ve soğutma ağlarında düşük sıcaklıkta yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonunu sağlama başlığı çerçevesinde sunuldu.

Birinci ve ikinci web seminerleri sırasıyla 20 Nisan ve 14 Mayıs 2020’de gerçekleşti.

26 Mayıs 2020’deki üçüncü web semineri, hem şebeke seviyesinde hem de bina düzeyinde düşük dereceli ısının bölgesel ısıtma ve soğutma ağlarına entegrasyonu ile ilgili teknik zorlukların üstesinden gelmek için mevcut seçenekleri sundu. Ayrıca bölge soğutması üzerine bir vaka çalışması sunumu da paylaşıldı.

Program:

  • Düşük dereceli ısı kaynaklarının mevcut ağlara ve binalara entegrasyonu için teknik zorluklar ve çözümler – Brian Vad Mathiesen ve Jakob Zinck Thellufsen, Aalborg Üniversitesi
  • Şehirlerde termal kullanım için yenilenebilir enerjinin entegrasyonu – teknoloji, proje geliştirme ve vaka çalışmaları – Yong Chen, IRENA (50:00)
  • Genel Bakış – Jeotermal Bölgesel Isıtma İzlanda – Alexander Richter, İzlanda Yenilenebilir Enerji Kümesi (1:23:00)
  • Karbonsuzlaşmanın Hızlandırılmasında Bölgesel Soğutmanın Rolü – Olivier Racle, Engie (1:49:00)

Web semineri 3: Düşük sıcaklıklı enerji kaynaklarının mevcut bölge enerji ağlarına ve binalarına entegrasyonu – teknik zorlukların üstesinden gelmek

Kaynak: ThinkGeoEnergy