Haberler

İrlanda, jeotermal araştırmalar için 1 milyon Euro finansman açıkladı

İrlanda Sahil (kaynak: flickr / Basheer Tome, creative commons)
Cannur Bozkurt 19 Mar 2020

İrlanda Sürdürülebilirlik Enerji Otoritesi, jeotermal projeler için 1 milyon EUR tutarında fon sağlandığını açıkladı. Fonun büyük bir kısmı İrlanda'nın jeotermal enerji potansiyelinde risk azaltımına yardımcı olacak bir projeye gidiyor.

İrlanda’dan bildirildiği üzere, üç proje, ülkedeki jeotermal enerji potansiyelinin araştırılmasına yönelik toplam 1 milyon Euro finansman aldı.

Finansman, İrlanda 2019 Sürdürülebilir Enerji Otoritesi (SEAI) Ulusal Enerji Araştırma, Geliştirme ve Gösteri Fonlama Programı kapsamında, İrlanda Jeoloji Araştırması’ndan (GSI) stratejik eş finansman desteği ile sağlanmaktadır.

Yeni bir proje olan DIG (İrlanda’nın Jeotermal enerji potansiyelini değerlendirme riskini azaltmak), bir grup İrlandalı ve uluslararası proje ortakları tarafından 775.606 EUR aldı.

İrlandalı ve uluslararası proje işbirlikçileriyle birlikte DIAS / iCRAG (Brian O’Reilly, Sergei Lebedev, Javier Fullea, Duygu Kiyan ve Chris Bean) ve UCC / iCRAG (Patrick Meere) bilim insanları, İrlanda’nın adalarında düşük entalpili jeotermal enerji potansiyelini keşfetmeyi hedeflemekte.

Dört yıllık araştırma projesi, ortak analiz, yorumlama, modelleme ve ters çevirme yoluyla çok disiplinli, çok ölçekli jeofizik, jeolojik ve jeokimyasal verileri entegre edecek.

Proje için toplanan DIG ekibi jeofizik ve jeolojik yöntemler hakkında kapsamlı bilgiler toplayacak. Bunlar aktif ve pasif sismik, aktif ve pasif (yani manyetotellürikler) elektromanyetik yöntemleri ve İrlanda kabuk kabuk jeolojisi ve kaya jeokimyası ile birlikte entegre jeofizik-petrolojik modellemeyi içermekte.

Gaving ve Doherty Geosolutions, derin jeotermal kaynaklarda yeni sondaj ve keşif tekniklerini uygulamayı hedefleyen ThermoWell ile fon aldı.

ShallowTHERM adı verilen diğer bir proje, sığ jeotermal kurulumlar, özellikle dikey kapalı döngü toplayıcılar için yeraltı ısı değişim potansiyeli için tahmini hedeflemektedir.

Kaynak: ThinkGeoEnergy