Haberler

İrlanda’da jeotermal düzenlemenin kurulmasına ilişkin halkla istişare

İrlanda bayrağı (kaynak: flickr/ Iker Merodio, creative commons)
Merve Uytun 24 Eki 2021

İrlanda'da jeotermal enerji gelişimi için bir Politika ve Düzenleyici Çerçeve yol haritasının bir parçası olarak, İrlanda Cumhuriyeti için Jeotermal Enerjiye ilişkin bir Politika Bildirimi taslağı üzerinde bir kamuoyu istişaresi başlatıldı.

İrlanda Cumhuriyeti Çevre, İklim Değişikliği ve İletişim Departmanı, Jeotermal Enerji Üzerine Ortaya Çıkan Taslak Politika Bildiriminin Çevresel Değerlendirmesi İçin Kapsam Belirleme Raporuna İlişkin Kamu İstişaresinin ayrıntılarını paylaştı.

İrlanda’nın 2015-2030 Düşük Karbonlu Enerji Geleceğine Geçişi olan Enerji Teknik Raporu, jeotermal enerji kaynaklarının araştırılmasını ve geliştirilmesini kolaylaştırmak için düzenleyici bir çerçevenin oluşturulmasına yönelik hükümler içeriyordu. Hükümet Programı, ‘Ortak Geleceğimiz’, bölgesel ısıtmanın gelişimini desteklemeyi taahhüt eder. Jeolojik Araştırma İrlanda tarafından Kasım 2020’de yayınlanan ‘İrlanda’da Bölgesel Isıtma için Jeotermal Enerjinin Değerlendirilmesi‘ raporuyla kanıtlanan jeotermal enerji, bölgesel ısıtma için bir enerji kaynağı olma potansiyeline sahiptir.

Jeotermal enerji kaynaklarının güvenli, tutarlı, çevresel açıdan sürdürülebilir, etkin bir şekilde karbonsuz ve uygun maliyetli olduğu kanıtlanmıştır. Jeotermal enerji, İrlanda’nın ısı ve enerji sektörlerinin karbondan arındırılmasında önemli bir rol oynayabilir.

İrlanda’da Jeotermal Enerji – Bir Politika ve Düzenleyici Çerçeve için Yol Haritası‘ yayınlandı. Bu yol haritasının bir parçası olarak, Aralık ayında Jeotermal Enerji ile ilgili bir taslak Politika Bildirimi yayınlanacak. Politika Beyanı şunları belirleyecektir:

  • Jeotermal enerjiden nasıl yararlanılabileceğine dair bir açıklama
  • Farklı jeotermal enerji projeleri türleri
  • Çevresel hususlar
  • Jeotermal enerji projeleri için anahat düzenleyici çerçeve

Stratejik Çevresel Değerlendirme

Politika geliştirme sürecinin bir parçası olarak, ortaya çıkan taslak Politika Bildirimi, 2004 Avrupa Toplulukları (Belirli Plan ve Programların Çevresel Değerlendirmesi) Yönetmelikleri (değiştirildiği şekliyle) kapsamında Stratejik Çevresel Değerlendirme (SEA) için tarandı. Ortaya çıkan Politika Bildirimi Taslağı için SEA’nın gerekli olduğu belirlendi. SEA Tarama Tespiti ve SEA Tarama Raporu aşağıdadır.

Jeotermal Enerji ile ilgili Ortaya Çıkan Taslak Politika Beyanı için SEA Tarama Belirleme: İndir

Jeotermal Enerji ile ilgili ortaya çıkan taslak Politika Bildirimi için SEA Tarama Raporu: İndir

Kaynak: ThinkGeoEnergy