Haberler

İş – CBS Uzmanı, jeotermal – UNEP, Nairobi, Kenya

Afrika Jeotermal Envanter Veritabanı, CBS harita görünümü (ekran görüntüsü)
Merve Uytun 24 Ağu 2021

Kenya, Nairobi'deki UNEP, 6 aylık bir görev için bir Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) uzmanı işe almak ve Afrika Jeotermal Atlası üzerinde çalışmak istiyor.

Kenya, Nairobi’deki Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), diğerlerinin yanı sıra Afrika Jeotermal Atlası üzerinde çalışmak üzere bir Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Uzmanı işe almak istiyor. UNEP-African Rift Jeotermal (ARGeo) projesi kapsamında, Afrika’da jeotermal gelişimi desteklemek için birçok çalışma yapılmıştır. Mevcut AGID Web GIS’e göz atın.

Hizmet sonucu

 • Enerji projelerinde ve hedeflenen değerlendirmelerde belirtilen Afrika ülkelerinden ilgili Enerji ve diğer doğal sermaye ile ilgili veriler ve bilgiler, coğrafi referanslı dijital Afrika Haritası kullanılarak toplanacak ve görüntülenecek.
 • Afrika Jeotermal Atlası ve diğer tematik değerlendirme atlasları geliştirileccek;
 • Afrika’da Doğrudan Kullanım Jeotermal Geliştirme için Teknik Kılavuzun düzenlenmesi yapılacak. Bu, Düşük ila orta sıcaklıktaki jeotermal sistemlerin toplanmasını ve WEB GIS veritabanına kaydedilmesini sağlayacak;
 • CBS tabanlı Yenilenebilir Enerji ve diğer ilgili doğal sermaye veritabanları geliştirilecek;
 • ARGeo-C9 ve tasarlanan diğer uzamsal veri infografikleri için erişim ve bilgilendirme materyalleri hazırlanacak;

Çalışma Yeri: Enerji Birimi/ Afrika Ofisi

Beklenen süre: 6 ay

Görev ve sorumlulukları

Org. Ayar ve Raporlama

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), küresel çevre gündemini belirleyen, sürdürülebilir kalkınmanın çevresel boyutunun Birleşmiş Milletler sistemi içinde tutarlı bir şekilde uygulanmasını destekleyen ve küresel çevre için yetkili bir savunucu olarak hizmet eden önde gelen küresel çevre otoritesidir. Görev, UNEP, Nairobi, Kenya’da bulunuyor. Danışman, UNEP Afrika Ofisi Enerji Birimi Başkanının doğrudan denetimi altında çalışacaktır. Bununla birlikte, Danışmanın ayrıca UNEP’in Gözden Geçirilen Çevre alt programı için Afrika Bölge Koordinatörü ile düzenli olarak ve belki de gerekli olarak irtibat kurması gerekecektir ve aşağıdakilerden sorumlu olacaktır:

Görev ve sorumlulukları

 1. AB, Afrika ve diğer bölgelerden ortaklarla işbirliği içinde Afrika Jeotermal Atlası’nı geliştirmek ve yayınlamak için araştırma yapın, çeşitli kaynaklardan ilgili verileri ve bilgileri toplayın ve Afrika’nın jeo-uzamsal/coğrafi referanslı haritasını çıkarmak;
 2. UNEP’in iç organları içinde ve Afrikalı ve Avrupalı ​​ortaklar arasında mevcut verilerin belirlenmesine ve toplanmasına ve yoğun işbirliğine katkıda bulunmak;
 3. Değerlendirilen bilgileri Jeotermal Atlas’a ve Afrika için bilim-politika eylemiyle ilgili diğer Atlaslara göstermek;
 4. Yayınlar için gerektiğinde harita katmanları ile uzaktan algılama görüntülerinin üst üste bindirilmesi;
 5. Vaka çalışmaları ve jeo-uzamsal analiz için potansiyel haritalar, şekiller, fotoğraflar, uydu görüntüleri ve özel açıklayıcı kutular önermek;
 6. Mevcut ve yeni projelerde belirtilen Afrika Ülkeleri için yararlı olan ilgili enerji ve diğer doğal sermaye ile ilgili bilgi ve veriler toplamak (örn. Nüfus yoğunluğu, Şebeke kullanılabilirliği, Elektriğe erişim, Enerji verimliliği vb.)
 7. Posterler, broşürler, ayrıntılı programlar ve politika özetlerini içerecek olan sosyal yardım ve bilgilendirme materyallerinin hazırlanmasına katkıda bulunmak;
 8. Ortak kurumlardan ilgili diğer kişileri veri toplama, işleme ve nihai atlas üretimi konusunda eğitmek.

Nitelikler/özel beceriler

Akademik Nitelikler:

Yer Bilimleri alanında bir geçmişe sahip CBS veya Uzaktan Algılama ile ilgili kurslarda yüksek lisans derecesi.

Tecrübe :

 • Danışman, CBS ve Yer Bilimleri alanında en az 10 yıllık deneyime sahip olmalıdır.
 • Yenilenebilir Enerji uygulamalarında uzaktan algılama ve GIS kullanma deneyimi.
 • Bilimsel değerlendirmelerin etkili sonuçlarını politika yapıcılara iletme ve Afrika da dahil olmak üzere etkili politika diyaloğuna katılma deneyimi ek avantajlar sağlayacaktır.
 • Microsoft Office, Adobe Illustrator, Adobe InDesign ve Adobe photoshop kullanma becerileri.

Dil: Sözlü ve yazılı İngilizcede akıcılık gereklidir.

Kaynak: ThinkGeoEnergy