Haberler

İspanya, Asturia’da madencilikten yer altı seralarına ve jeotermal üretime

Madencilik altyapısı, İspanya Fondón'da madencilik (kaynak: archivohistoricominero.org)
Cannur Bozkurt 31 Ağu 2020

İspanya'daki Asturia bölgesi hükümeti, eski madenleri ve ilgili altyapıyı kullanarak yer altı sera geliştiriciliği, ilaç depoları ve jeotermal enerji üretimini inceliyor.

İspanya, Bilim, İnovasyon Bakanlığı ve Asturias Üniversitesi, “Asturias’ın yeniden inşasına katkıda bulunmak için benzersiz projeleri barındırabilecek kuyuların, galerilerin ve kullanılmayan madencilik operasyonlarının bir haritasını” hazırlayacağını duyurdu. Bunu yapmak için, Eylül ayında eski madencilik altyapılarının kullanımı üzerine bir çalıştay toplanacak ve pilot bir deneyim olarak yer altı tarımı için seraların kurulumu önerilecektir.

Asturian Hükümeti, madencilik sektörü ile bağlantılı tüm şirketleri ve çalıştaya katılan diğer acenteleri davet edecek. Amaç, “yeni Avrupa sanayi stratejisi ve onun ikili dönüşümü: ekolojik ve dijital ile uyumlu projeler geliştirmek için kullanılmayan galerilerden ve tesislerden yararlanmak”.

Bölge Yöneticisi tarafından belirlenen koşul, “projelerin çok disiplinli olması, istihdam yaratması, katma değer sağlaması ve ayrıca sürdürülebilir ve ekonomik olarak uygulanabilir olması”. Hükümeti bilgilendiren öneri, geçen yıl Ekim ayında açıklanan, Bilim, İnovasyon ve Asturias Üniversitesi başkanı Borja Sánchez’in, Prensliğin eskiyi dönüştürme arzusunu ileri sürdüğü Genel Kurul’da ilk kez ortaya çıkan çizgiyi takip ediyor.

Yönetici, halihazırda masada olan girişimler arasında, “Hunosa’nın Barredo * kuyusunda liderliğini yaptığı jeotermal projeyi veya Aller belediyesinin Santiago kuyusu ile başvurduğu ilaç deposunu vurgulamakta. Buna ek olarak, konsey çalışma masasına “biraz daha ileri giden girişimler”i önerecek: genel fikir, yalnızca yer altı galerilerinin kullanımını değil, aynı zamanda ekipmanı da içeren bilimsel-teknolojik eko-markalar ve Ar-Ge merkezleri yaratmaktır.

İncelenecek önerilerden biri – Asturya Hükümeti’ne göre – tarım-gıda sektörüyle bağlantılı ve “eski maden galerilerine seraların kurulması” üzerine. Bölgesel Yöneticiye göre, İkinci Dünya Savaşı’nın Londra sığınaklarından yararlanan Growing Underground programı gibi bazı uluslararası deneyimler zaten var: “30 metreden daha derinlikte, Birleşik Krallık’taki en büyük yeraltı bahçesi, farklı mahsullerin yetiştirildiği, paketlendiği ve pazarlandığı bir yerde yaratılmıştır.”

Bilim başkanının işaret ettiği bir diğer proje, Dusel laboratuarının Amerikan modelini takip eden bir Güney Dakota madeninde 2.000 metreden daha derin bir derinlikte son teknoloji araştırmaların yapıldığı bir yeraltı araştırma merkezinin kurulmasıdır.

İlk adım, kurtarılabilecek kuyuları, galerileri veya işletmeleri belirlemek. Bu çalışmayı kolaylaştırmak için Yönetim tarafından, söz konusu altyapıların geometrisi veya kullanımın tasarımı, jeoloji, hidrojeoloji, çevresel ve yapısal koşullar gibi hususları ve imtiyaz ve yetkilerin durumu gibi diğer hususları detaylandıran bir dosya hazırlanacaktır.

Bilim, İnovasyon Bakanı ve Asturias Üniversitesi Borja Sánchez, sektördeki şirketleri, yeniden yapılanma için Avrupalılara fon çekebilecek uygulanabilir ve rekabetçi projelerle kamu-özel girişimini teşvik etmek için çalışma grubuna katılmaya teşvik etti.

* Mieres’deki Barredo Well’in ısı şebekesi, Uluslararası Enerji Ajansı tarafından “bu türden elde edilebilecek en yüksek dünya tanınırlığı” olarak geçen Küresel Bölge Enerji İklimi Ödüllerine layık görülen altı projeden biri olmuştur. Mieres Isı Ağı (2.2 MW), binalara ısıtma ve iklimlendirme sağlamak için maden suyunu kullanıyor. Ağ, Hunosa tarafından işletilmektedir.

Kaynak: ThinkGeoEnergy