Haberler

İspanya Asturias’da, kömür madenlerini jeotermal ısıtma ve soğutma kaynaklarına çevirmek

Llanes, Asturya Prensliği, İspanya (kaynak: flickr / asturzephyra, creative commons)
Cannur Bozkurt 18 Eyl 2020

Kuzeybatı İspanya'daki Asturias bölgesindeki terk edilmiş kömür madenlerinde yeni tesisler, bir hastaneye ve bir üniversitenin araştırma binasına jeotermal ısıtma ve soğutma getirecek.

İspanya’dan El Economista’da yayınlanan makalede belirtildiği üzere, Hunosa Grubu, madencilik şirketini, yerel yenilenebilir enerjilerin temel bir rol oynadığı, sürdürülebilir enerji üretimine kendini adamış bir şirkete dönüştürme zorluğuyla yüzleşmeyi başardı. Artık, Asturya’nın Mieres kasabasında bulunan çeşitli binaların iklimlendirilmesi için maden sularının kullanımına dayanan İspanya’nın en büyük jeotermal kompleksinin mimarı olmakla övünebilir. [Austurias, İspanya’nın kuzeybatısındaki özerk bir topluluktur.]

Pozo Barredo jeotermal projesi, şirket tarafından yürütülen farklı çalışmalarda maden sularının jeotermal potansiyele  sahip olduğu sonucuna varmasının ardından, aktif olmayan kuyulardaki su pompalama faaliyetlerinin sürdürülmesinden kaynaklanan çok yüksek ekonomik maliyetleri çözmek için yolculuğuna 14 yıl önce başladı. Böylece, yenilikçi bir çözüm yaklaşımıyla, bir sorundan zengin ve sürdürülebilir bir kaynak yaratan döngüsel bir ekonomi örneği sergilenmiş oldu.

Birinci aşama: 4 MW kurulu termal enerji üretim kapasitesi

Hunosa tarafından yürütülen ve Barredo Kuyusu’ndan su kullanan jeotermal projenin ilk aşaması, 2006 yılında iki binanın ısıtılması ve soğutulması için, ilk iki jeotermal tesisin faaliyete geçmesiyle başladı; 28.000 m2 yüzey alanı ve 120 odalı Buylla ve Oviedo Üniversitesi’nin Barredo Kampüsü’ndeki Araştırma Binası.

2016 yılında, enerji ile ilgili araştırma, teknolojik geliştirme ve eğitim faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve geliştirilmesine adanmış bir kuruluş olan Fundación Asturiana de la Energía’nın (FAEN) genel merkezine jeotermal enerji sağlayan üçüncü bir tesis eklendi. Binanın tahmini yıllık enerji talebi yaklaşık 72.000 kWh’dir.

Bağımsız olarak gerçekleştirilen üç kurulum, yaklaşık 1,5 milyon Euro’luk bir yatırım gerektirdi ve toplamda 4 MWt’lık bir güce ulaştı.

Bahsedilen üç projenin geliştirilmesi ve işletilmesi sırasında, Hunosa’da daha fazla binanın entegre edilebileceği öngörüldü. Ancak, büyüme olasılıklarını sınırlayan çeşitli zorluklarla karşılaşıldı. Bir yandan, kuyulardaki altyapı, teknik olarak mevcut olanlara daha fazla gelişimi zorlaştırırken, öte yandan, potansiyel müşterilerle olan tüketim / mesafe ilişkisi kritikti. Buna ek olarak, kurulu elektrik gücü ve fiziksel alan sorunları nedeniyle mevcut binaların kazan dairelerine chillerin zor montajı ve ayrıca madenden gelen devridaim suyunun boru hattında kireç oluşum sorunlarına neden olabileceği gerçeği de eklenmişti.

Hunosa’nın ulaştığı sonuç, jeotermal kaynağın potansiyelini genişletmek için en makul, karlı ve verimli yol, bir dağıtım ağı aracılığıyla gelecekteki müşterilerin de katılabileceği bir Bölgesel Isıtma (veya Isı Ağı) geliştirmekti.

İkinci aşama: 2 MW daha fazla kapasite

Bu doğrultuda, geçen yaz sona eren ve bu ilkbaharda devreye alınması planlanan projenin ikinci fazı olan Pozo Barredo Bölgesel Isıtma projesinin çalışmaları, koronavirüs sağlık krizi nedeniyle ertelendi.

Yeni jeotermal kurulum, Oviedo Üniversitesi Polytechnic School of Mieres, Bernaldo de Quirós Orta Öğretim Enstitüsü ve yeni Vasco Mayacina yerleşim bölgesinin M-9 ve M-10 (toplam 248 ev) binalarına güç ve Mieres’te üç binaya önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlayacak.

Hunosa, projenin uygulanabilirliğini garantilemek için, aynı zamanda, düşük karbonlu ekonomiye geçişi destekleyen rekabet rejiminde Avrupa Birliği tarafından Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu (ERDF) aracılığıyla ortak finanse edilen hibe çağrısına da katıldı. Sektörler “İstihdam, Sanayi ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle Asturias Prensliği’ne verilen hibe, 1,4 milyon Euro’nun biraz üzerinde bir yatırım için 500.000 Euro’yu biraz aştı.

Yeni jeotermal ısı şebekesi, önceki üç tesisin 4 MWt’ına eklenen 2 MWt kapasiteye sahip olacak ve 6 MWt’a yakın bir toplam gücü temsil edecek. Bu da onu jeotermal maden suyu ile merkezi üretim gerçekleştiren bir ısı şebekesi olarak geliştirilen ilk proje haline getirecek.

Barredo ısı şebekesinin tahmini yıllık jeotermal enerji talebi 2.462.88 MWh olup, bu da M-9 ve M-10 binalarındaki ısıtma ve DHW ön ısıtma talebinin % 100’ünü karşılayacak. Tüm kompleksin devreye alınması (faz 1 + faz 2), atmosfere yılda yaklaşık 636 ton CO2 emisyonunu önleyecek.

Şu anda Hunosa Grubu, Langreo’da (ayrıca Asturias’ta) bulunan Fondón Kuyusu’ndan maden suyuna dayalı yeni bir Isıtma Bölgesi’nin geliştirilmesi ve Mieres’de geliştirilen tesisleri kopyalayabilme fikri üzerinde çalışıyor. Aynı şekilde, daha fazla sayıda potansiyel müşteriye hizmet vermek için Mieres’te biyokütle ile entegre edilebilecek bir hibrit sistemi analiz ediyor.

Proje, tahmini 2,2 milyon Euro yatırım karşılığında ERDF Fonlarından 1,1 milyon Euro hibe aldı. Şimdilik, ısı ağı, ağın kapasitesi göz önüne alındığında yeni müşterilerin katılabileceği bir liste ile, La Felguera sağlık merkezine, bir konut binasına ve spor merkezine hizmet edecek. Şirket, bu projenin başlamasının atmosfere yılda yaklaşık 407 ton CO2 salınımını önleyeceğini tahmin ediyor.

Bu tür bir projeyle Grupo Hunosa, yerel doğal kaynakların ve madencilik faaliyetlerinden etkilenen alanların geri kazanılmasını teşvik etmek için kendi kaynağına (maden sularında bulunan termal enerji) değer veriyor. Belirgin sosyal ilgiye sahip, yenilikçi ve düşük karbon ayak izine sahip bu proje, Asturya maden bölgelerini yeni enerji projelerinin geliştirilmesinde bir referans noktası olarak konumlandırıyor.

Kaynak: ThinkGeoEnergy