Haberler

İsviçre’de jeotermal enerji gelişimi için yeni bir ivme

Bayrak atıcı, İsviçre (kaynak: flckr / Jessica Gardner, creative commons)
Cannur Bozkurt 25 May 2020

Jeotermal enerji, İsviçre'deki enerji geçişi bağlamında giderek daha fazla ilgi görüyor, ancak bazı zorluklarla karşı karşıya. Kaynak potansiyeli hakkında çok az araştırma ve gelişime karşı güçlü bir muhalefet var.

İsviçre’nin 2050 enerji stratejisinin jeotermal enerji gelişimine belirli bir ivme kazandıracağına dair umutlar var. Yine de İsviçre’nin yüzölçümü hakkında birçok bilinmeyen mevcut.

İsviçre Jeotermal Enerji Derneği Başkanı Nathalie Andenmatten, 15 Mayıs 2020 Enerchange tarafından düzenlenen “Blickpunkt Geothermie” web seminerinde İsviçre’de “jeotermal enerjinin genişlemesini hızlandırma” yönünde çabaların sürdüğünü belirtti.

Politik olarak istenen enerji stratejisi 2050’nin kabul edilmesiyle, 2018’de çeşitli gözden geçirilmiş düzenlemeler yürürlüğe girdi. Bunlardan biri, 2018’den beri İsviçre’de ısıtma projelerine de fayda sağlayan değiştirilmiş CO2 Yasasıydı. 30 milyon CHF’ye kadar jeotermal ısıtma projeleri için (28.5 milyon EUR veya 31.1 milyon USD’ye eşdeğer) rezervuarların keşfi ve geliştirilmesi için CO2 vergisinden elde edilmektedir. Federal hükümet uygun maliyetli projelerin %60’ını karşılayabilir.

Andenmatten’e göre, 2018’deki enerji stratejisindeki yasal değişiklikler şimdi İsviçre’de yeni bir “dinamik” tetikledi. Bununla birlikte, hala aşılması gereken engeller var. Andenmatten, Cenevre Kantonunda sunulan bir pilot projenin konuya katkı sunacağı düşünüyor.

Almanya’nın birçok yerinde olduğu gibi, İsviçre’deki sorunlardan biri de Başkan Andenmatten’in web seminerinde “özellikle” derin jeotermal projelerle “zor” olarak nitelendirdiği toplum kabulüdür. Örneğin, birkaç yıl önce Basel ve St. Gallen’deki test sondajları sırasında yaşanan yer sarsıntısı nedeni ile projeler iptal edildi. Ayrıca, fonlamaya rağmen, finansal başarısızlık riski yüksek ve İsviçre’deki işçiler arasında teknik bilgi eksikliği var. Bununla birlikte, bu teknolojinin gelişmesinin önündeki en büyük engellerden biri, derin yeraltı hakkındaki bilginin yetersiz olması.

İsviçre’nin jeotermal potansiyeli konusunda çok az araştırma mevcut

Burası, Andenmatten’in web seminerinde sunduğu Cenevre kantonundaki pilot proje “Geothermie” in devreye girdiği yer. Andenmatten’e göre kantondaki jeolojik koşullar umut verici ve ayrıntılı olarak araştırılmakta. Satigny’de 2018’de sondajı yapılan ilk keşif kuyusu başarılı oldu ve saniyede 50 litreden fazla bir akış hızında 420 ila 744 metre derinlikte 33 santigrat ılık su üretti. Ayrıca 2B ve 3B ölçümler de planlanıyor.

Cenevre şu anda enerji ihtiyacının %90’ından fazlasını kantonun dışından temin etmekte ve fosil katkı payı %75 civarında. Bu değerleri düşürmek için Cenevre, diğer şeylerin yanı sıra, yerel kaynak olan jeotermal enerjiye dayanmak istemekte: 2035 yılına kadar, Cenevre kantonundaki ısıtma enerjisinin %20’si jeotermal enerji tarafından üretilecek.

Hidroelektrik ve jeo-enerji projesi dahil olmak üzere çeşitli araştırma projeleri, İsviçre’de hem yapı stoğu hem de endüstriyel prosesler için jeotermal enerjinin kullanımına uygun iyi koşullar olduğunu göstermiş durumda. Ancak, İsviçre’de acilen ihtiyaç duyulan bütüncül bir yaklaşım yok. Optimal çözümler bulmanın tek yolu hem ısı kullanma, elektrik üretimi ve depolama ortamı, hem de yeraltı koşullarının, enerji arzı ve sera gazı emisyonlarının tüm yönleriyle birlikte bütünsel olarak çeşitli alışkanlıklar çerçevesinde ele alınması.

Toplumun rızası olmadan, derin jeotermal enerjinin potansiyeli kullanılamaz. Gerekli geniş kabulü elde etmek için, bölge halkının ilgili projelere erken bir aşamada dahil edilmesi ve kapsamlı bilgi verilmesi gerekecek. Burada da Cenevre’deki pilot proje ilerlemeye çalışıyor. Bu nedenle Andenmatten, İsviçre jeotermal endüstrisine yeni bir ivme kazandırmak için Cenevre ve diğer pilot projelerde önemli adımlar görüyor. Hedefi, 2050 yılına kadar petrol ve gazı yenilenebilir enerjilerle değiştirmek.

İsviçre’de jeotermal enerji

İsviçre’de yenilenebilir ısı arzındaki jeotermal enerjinin payı 2000’de %15.5’ten neredeyse % 30’a yükseldi. İsviçre’deki tüm jeotermal santrallerin toplam ısıtma kapasitesi 2018’de yaklaşık 2.197 MW’tır. Kural olarak, jeotermal problar, yeraltı suyu kuyuları ve sıcak tünel suyu, ısıtma için bir ısı pompası ile bağlantılı olarak ve bazı durumlarda soğutma amaçlı kullanılır. Isı pompası olmadan doğrudan jeotermal kullanımlarda, 2018 yılında toplam 201.000 MWh üretildi, bu da üretilen ısıtma enerjisinin %5,4’üne karşılık geliyor. Ancak şu anda İsviçre’de sadece ısı üretiliyor, jeotermal kaynaklardan elektrik üretimi mevcut değil.

Kaynak: ThinkGeoEnergy