Haberler

İsviçre’den, Jeotermal düzenleme sistemini ele alan bir çalışma

Berner Oberland, İsviçre (kaynak: flickr / petr cervinka, creative commons)
Cannur Bozkurt 16 Şub 2020

ETH Zürih'teki araştırmacılar tarafından hazırlanmış bu makalede, yerel kabul bağlamında jeotermal kalkınmayı düzenlemek için yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya yaklaşımın karışıklığı ele alınmaktadır.

Geçen yıl yayınlanan bir makalede, İsviçre’de ETH Zürih araştırmacıları, federal ve yerel destek ve katılım modellerinin ülkedeki jeotermal enerjinin nasıl geliştiği üzerinde nasıl farklı etkilere sahip olduklarına bakmıştı.

“Derin jeotermal” bağlamında (“sığ jeotermal” ile karşılaştırıldığında) federal ülkelerdeki inovasyon yollarının yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya nasıl karıştığını göstermekte.

İsviçre federal hükümeti derin jeotermal enerjiyi karbonsuz elektrik üretimini sağlamakiçin önemli bir teknoloji olarak sunuyor. İlk projelerdeki aksaklıklar bu çabaları yavaşlattı. Federal hükümetten gelen güçlü politika teşviklerine rağmen, 2019 yılında İsviçre’deki jeotermal projelerden elektrik üretilmedi.

Dört örnek olay incelemesine dayanarak, araştırmacılar bazı kantonların ve şehirlerin nasıl farklı yollar izlediğini analiz ettiler: Federal hedefleri uygulamak yerine, elektrik üretimi değil, ısı üretimini tercih ediyorlardı. Bu girişimlerin göreceli başarısı, federal otoritelerin jeotermal enerjiyi teşvik etme yaklaşımlarını değiştirmelerine yol açtı.

Bu çalışma, sadece federal mekanizmaların ve araçların, enerji altyapılarını yerel olarak kabul edilebilir hale getirmek için yeterli olmadığını göstermektedir. Aşağıdan yukarıya deneyimlerden öğrenmek ve federal politikaları yerel gerçeğe uyarlamak için federal ve ulus altı seviyeler arasında daha iyi koordinasyon gereklidir.

Çalışma, federal ülkelerde federal politikaların yerel gerçeklerle ilişkilendirilmesi gerekliliğini açıklamaktadır. Özel uygulama tedbirleri ve tek projeler farklı kabul düzeylerine sahiptir. Sadece federal mekanizmalar ve araçlar yoluyla, yeni enerji altyapısı yerel halk tarafından kabul edilemez. Yerel düzeyde kabul görmek çok önemlidir, bu nedenle yerel / bölgesel hükümetlerin yerel endişeleri ele alma yeteneği, enerji projelerini yerel olarak daha kabul edilebilir kılmak için önemlidir.

İsviçre’ye odaklanmış olmakla birlikte, çalışmadan alınan öğreniler benzer koşullarda uluslararası alanda kolayca uygulanabilir ve iyi rehberlik sağlayabilir.

Kaynak: ThinkGeoEnergy