Haberler

İYTE Kampüsü için jeotermal ısıtma ve soğutma projesi

Konsorsiyum tarafları (kaynak: GMK Enerji)
Cannur Bozkurt 26 Oca 2021

GIZ liderliğindeki Avrupa Birliği destekli İYTE Kampüsü’nün jeotermal enerji ile ısıtma ve soğutma projesinin yapılması hakkında GMK Enerji ile YEVDES Konsorsiyumu arasında anlaşma yapıldı.

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeti (GIZ) GmbH liderliğinde Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen Belediyeler ve Üniversiteler için Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi (YEVDES) kapsamında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) kampüsünün jeotermal enerji ile ısıtılması ve soğutulması projesinin fizibilite raporunun hazırlanması ve proje tasarımlarının yapılması hususunda GMK Enerji ve YEVDES Konsorsiyumu arasında danışmanlık ve hizmet sağlama sözleşmesi imzalandı.

YEVDES projesinin paydaşları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, AB Türkiye Delegasyonu, Türkiye Belediyeler Birliği, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeti (GIZ) GmbH (Proje Koordinatörü), Institute for Resource Efficiency and Energy Strategies-IREES (Almanya), Fraunhofer ISI (Almanya) and Eptisa (İspanya), Life Energy and Obermeyer (Almanya) yer almaktadır.

AB tarafından finanse edilen YEVDES kapsamında desteklenen 80 adet yenilenebilir enerji projesi içerisinde tek jeotermal enerji projesi olarak İYTE kampüsünün jeotermal enerji ile ısıtılıp soğutulması seçilmiştir. Bu proje kapsamında fizilibite çalışmaları, pazar araştırması, ısıtma ve soğutma proje tasarımları ve teknik dokümanlar GMK Enerji Uzman Mühendisleri tarafından hazırlanacak olup; binaların ısıtılması ve soğutulması için gerekli jeotermal kaynak İYTE kampüsünü de içerisine alan ve İYTE’ye ait olan Gülbahçe Jeotermal İşletme ruhsatından temin edilecektir.

GMK Enerji Uzmanları projenin uygulanacağı İYTE Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Alper BABA’yı ziyaret ederek proje açılış toplantısını yapmışlardır.

Belediyeler ve Üniversiteler için Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi (YEVDES)’nin temel amacı Türkiye’deki Belediyeler, Üniversiteler ve araştırma kurumlarında enerji verimliliğini ve yenilenebilir enerjiyi teşvik etmektir. Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerinin uygulanması ile esas olarak fosil yakıt tüketimini ve iletim kayıplarını azaltarak genel enerji sistemini iyileştirecek ve Türkiye’nin enerji politikası hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacaktır. Yerel projelerin uygulanması, belediyeler ve üniversitelerin yerel topluluklar üzerinde büyük etkiye sahip olması nedeniyle kamu bilincini artıracaktır. Ayrıca Ar-Ge faaliyetlerini artırarak bilgi birikiminin aktarılması ve yerel teknolojilerin geliştirilmesi, ülkelerin enerji güvenliğini olumlu etkileyecek ve çalışmaların katma değerini artıracaktır.

YEVDES’ten beklenen sonuçları aşağıdaki kategorilerde sınıflandırılabilir:

  • Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği uygulamalarına bağlı olarak belediyelerin ve üniversitelerin kapasitelerinin arttırılması
  • Belediyelerde ve üniversite kampüslerinde enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinin başlamasının teşvik edilmesi ve katkı verilmesi
  • Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projeleri için Ar-Ge uygulamalarının desteklenmesi

YEVDES projesinin yürütücüsü olan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeti (GIZ)’ın teknik ekibinden Sayın Zoran Morjav and Sayın Ege Akdag GMK Enerji’yi Aydın ofisinde ziyaret ederek proje ilerleme toplantısı yapılmıştır.

Bu çalışma bir üniversite kampüsünün jeotermal enerjiden faydalanılarak ısıtma ve soğutmasının yapılması açısından örnek bir proje olacaktır.

Kaynak: GMK Enerji