Haberler

İzlanda Jeotermal Kongresinde Türkiye’nin Jeotermal Serüveni ve RPM Anlatıldı

RPM Birimi Koordinatörü Ruken ÖZTEKİN Türkiye Risk Paylaşım Mekanizması Hakkındaki Sunumunu Yaparken (Kaynak: www.rpmjeoturkiye.com )
Eren Günüç 9 May 2018

24-27 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenen IGC 2018 İzlanda Uluslararası Jeotermal Kongresi'nde Türkiye'nin Jeotermal Serüveni ve Risk Paylaşım Mekanizması (RPM) tanıtıldı.

Her iki yılda bir İzlanda’nın başkenti Reykjawik şehrinde düzenlenen Uluslararası İzlanda Jeotermal Kongresine Dünya Bankası’nın daveti üzerine 24-27 Nisan tarihleri arasında TKB adına Koordinatör Ruken ÖZTEKİN, Kıdemli Uzman Serdar ÇATAKÇI, Kıdemli Uzman İlker ÖZATA ve Uzman Merve ŞİMŞEK katıldı.

Çalıştay öncesi konferansın düzenlendiği Harpa Kültür ve Kongre Merkezinde Dünya Bankası ve AF Consult danışman firma temsilcileri ile faydalı bir toplantı düzenlenmiş; devam eden programın detayları ve iş planı üzerine görüş alışverişi sağlanmıştır. Türkiye Jeotermal Geliştirme Projesi kapsamında Bankamız RPM (Risk Paylaşım Mekanizması) birimini temsilen program koordinatörü Ruken ÖZTEKİN Jeotermal Risk Paylaşım Mekanizması Türkiye Örneği ve Türkiye’nin Hızla Gelişen Jeotermal Serüveni konulu sunum yapmıştır.

Dört gün süren konferansın birinci gününde İzlanda Devlet Başkanı Sayın Gudni Johannesson tarafından yapılan İzlanda’nın jeotermal geçmişini konu alan açılış konuşmasıyla başlamıştır. Daha sonra İzlanda Dış İşleri Bakanı Sn. Gudluagor Surdarson tarafından katılımcılara İzlanda tarihi ve sosyo-ekonomik yapısı hakkında kısa bilgiler veren bir sunum yapılmıştır. İzlanda Temiz ve Tükenmez Enerjiler Genel Müdürü Dr. Andi Z. Dulung, Jeotermal Enerjinin İzlanda ölçeğinde genel hedeflerini konu alan kısa bir konuşma yapmıştır.

Karbon emisyonunun dünya genelinde düşük limitlere çekilmesi ve küresel ısınma ile mücadele konularında farklı ülkelerden birçok sunum yapılmıştır. Jeotermal enerjide 1GW kurulu güç kapasitesini aşan Endonezya, Türkiye, Filipinler ve Meksika gibi ülkeler öne çıkmıştır ve katılımcılarında çoğunlukla bu ülkelerden olduğu gözlemlenmiştir. Söz konusu ülkelerde Jeotermal enerjinin gelişimi ve diğer dünya ülkeleri için örnek olabilecek yasal ve teknik altyapıları üzerine panelistlerle yuvarlak masa toplantıları düzenlenmiştir. Toplantının üçüncü günkü öğleden sonraki oturumunda ülkemizi ve Bankamızı temsilen panelist olarak katılım sağlayan RPM Birimi Koordinatörü Ruken ÖZTEKİN; Jeotermal Risk Paylaşım Mekanizması Türkiye Projesi konulu sunumunda Türkiye’de 2008 yılından sonra sıçrama yapan Jeotermal sektörünün kamu ve özel sektör iş birliği ile yapıldığına ve YEKDEM mekanizmasının bu gelişimdeki payına dikkat çekmiş, ardından halen ülkemizde yürütülmekte olan Dünya Bankası Risk Paylaşım Mekanizması projesinin gidişatı ve genel şartlarından bahsetmiştir.

Programın son gün yapılan teknik gezi, aktif haldeki gayzer kuyularının ve altın çember isimli bölgedeki aktif fay hatları ile doğal su kaynaklarının tanıtılması ve yerinde incelenmesi ile son bulmuştur.
Türkiye Kalkınma Bankası RSM Yöneticisi Ruken Öztekin  ve TSKB Bölüm Başkanı Coskun Kanberoğlu IGC 2018 Kongresindeki röportajları:

Kaynak: RPM Türkiye Web Sayfası