Haberler

Jeotermal akışkanlar ve jeotermal işlemlerin verimliliği – yeni araştırma projesi

REFLECT projesinin uluslararası katılımcı grubu (kaynak: REFLECT / LinkedIn)
Cannur Bozkurt 3 Mar 2020

Jeotermal akışkanların nasıl davrandığı ve jeotermal operasyonların verimliliği üzerindeki büyük etkisi, şu anda AB'nin Horizon 2020 çerçevesi kapsamında finanse edilen ve yeni bir proje olan REFLECT kapsamında araştırılacak.

Jeotermal kullanımın verimliliği büyük ölçüde jeosfer ve bir enerji santralinin mühendislik bileşenleri arasında ısı ileten akışkanların davranışına bağlıdır. AB tarafından finanse edilen REFLECT projesi, sıvı kimyası ile ilgili problemleri düzeltmek yerine, oluşumu önlemeyi amaçlamaktadır.

Bu fiziksel ve kimyasal özellikler, yerinde örnekleme ve aşırı koşullardaki ölçümlerin bugüne kadar zor olması nedeniyle, genellikle zayıf bir şekilde tanımlanmıştır. Bu nedenle, önemli alanlarda yeni, yüksek kaliteli veriler toplayarak REFLECT’de ele alınacak olan mevcut model tahminlerinde şu anda büyük belirsizlikler hakimdir. Bu veriler, sürdürülebilir bir kullanım için jeotermal sistemlerin en iyi şekilde nasıl çalıştırılacağı konusunda tavsiyelerde bulunulmasını sağlayan bir Avrupa jeotermal akışkan haritası ve öngörücü modellerde uygulanacaktır.

Neredeyse tüm jeotermal operasyonların temel sorununa değinen REFLECT’in operasyonel verimlilik, proje ekonomisi ve uygulanabilirliği ile çevresel kapsama alanı üzerinde de büyük bir etkisi olacaktır. Jeotermal akışkan özelliklerini ve bunların jeokimyasal reaksiyon sabitlerini çok çeşitli tuzluluk oranları ve sıcaklıklar üzerinde yeniden tanımlayarak, jeotermal çalışmalarda daha güvenilir tahminlerine yol açacak büyük bir bilgi boşluğunun kapatılması hedeflenmektedir. Geliştirilmiş veritabanları ve modelleme araçları, jeobilimciler ve mühendisler tarafından operatörlerin enerji santrali yerleşimini optimize etmelerine ve bakım maliyetlerini azaltmalarına yardımcı olmak için kullanılabilir.

REFLECT hedeflerini gerçekleştirerek, jeotermal çalışmalarının birçok ciddi sorununu çözmeyi amaçlamaktadır. Bu, nihayetinde önemli yenilenebilir teknolojilerin maliyetini azaltarak ve enerji sisteminin güvenliğini artırarak AB Stratejik Enerji Teknolojisi (EU-SET) planının hedeflerine uyar. Uzun vadede, REFLECT ekonomik jeotermal sahaların sayısını artırmayı amaçlamaktadır. Avrupa enerji piyasasında jeotermal enerjinin payının artmasını teşvik ederek, REFLECT fosil yakıt tüketiminin azaltılmasına yardımcı olabilir.

REFLECT kısa bir süre önce, Almanya, Potsdam’da  Koordinatör Helmholtz Zentrum Potsdam Deutsches Geoforschungszentrum’un (GFZ) 29 ve 30 Ocak 2020 tarihlerinde yapılan ilk toplantısı ile başladı. Bu konsorsiyum, üç araştırma enstitüsü ve jeolojik araştırmalar, bir Avrupa kuruluşu, dört üniversite ve üç şirket olmak üzere dokuz farklı Avrupa ülkesinden 14 ortaktan oluşmaktadır.

Proje, AB’nin Horizon 2020 araştırma ve inovasyon programı tarafından fonlandı.

Kaynak: ThinkGeoEnergy