Haberler

Jeotermal enerji, Hollanda sera sektörü için ısı talebinin yarısından fazlasını karşılayabilir

WARM raporunun ekran görüntüsü (kaynak: EBN / Berenschoot)
Cannur Bozkurt 14 Eyl 2020

WARM adlı yeni bir çalışmada, Hollanda'nın jeotermal potansiyelinin, ülkenin sera bahçecilik sektörünün yarısından fazlasının ısı talebi için jeotermalden yararlanabileceği öngörüldü.

Hollanda’nın jeotermal potansiyeli üzerine bir çalışma yayınlandı. Jeotermal ve bölgesel fırsatların değeri üzerine yapılan WARM adlı çalışma, belediyelere ve bölgelere, 100 santigrat dereceye kadar ısı talebi olan binalar, sera bahçeciliği ve endüstri için bölgelerindeki jeotermal olasılıklar hakkında daha fazla bilgi sunuyor.

Çalışma hakkında daha fazla bilgiyi burada, Hollanda’daki EBN’nin web sitesinde bulabilir, raporun son haline buradan ulaşabilirsiniz.

Raporun bulgularına göre, jeotermal enerji gelecekte Hollanda’da sera bahçeciliğinin sürdürülebilirliğine 55 PJ katkı sağlayabilir. Bu, Energie Beheer Nederland (EBN) adına Berenschot ve Panterra Geoconsultants tarafından yürütülen WARM çalışmasından açıkça anlaşılmaktadır. Bahsedilen jeotermal enerji miktarı, Hollanda’daki Greenhouse Horticulture’ın öngördüğü miktardan yaklaşık iki kat daha fazla.

WARM çalışması, yapılı çevrenin, sera bahçeciliğinin ve endüstrinin (100 dereceye kadar) ısı talebini haritalandırdı ve jeotermal enerjinin yer altı potansiyelini araştırdı. Daha sonra arz ve talebin nerede eşleştiği analiz edildi. Ardından, jeotermal enerjinin doğal gazın diğer alternatifleri arasında en uygun maliyetli ısı kaynağı olup olmadığı araştırıldı.

Glastuinbouw (Greenhouse Horticulture) Nederland’da enerji uzmanı olan Piet Broekharst, “Daha çok 25-30 PJ yönünde düşünüyoruz” diyor. “100 PJ’lik mevcut enerji tüketiminden hesaplandığında, kalan 65 PJ’den enerji tasarrufunun üçte birini ve maksimum yarı jeotermal enerjiyi varsayıyoruz. Bu, jeotermal enerjideki teknik ekonomik gelişmelere değil, aynı zamanda biyoenerji, tamamen elektrik ve artık ısı gibi ısı temini alternatiflerine de bağlıdır.”

Bu arada, WARM raporu, 55 PJ’nin potansiyelin en üst kenarı olduğuna dair bir dipnot içeriyor. “Neredeyse teknik potansiyel diyecektim. Ekonomik açıdan farklı bir hikaye; Maliyet geliştirme ve yenilik, alternatifler gibi yaklaşımlar burada bir rol oynamaktadır.”

Rapora göre, Hollanda’daki toplam jeotermal enerji potansiyeli 290 PJ. 30.000 evin ısıtılması için 1 PJ yeterli olmakta. Yapılı çevre için bu 88 PJ ve bunun 38 PJ için jeotermal enerji, doğal gaza en ucuz alternatif. Kalan 50 PJ de (kısmen) jeotermal enerji ile doldurulabilir, ancak artık ısı veya düşük sıcaklıklı bir ısı kaynağı bu mahalleler için daha ucuz bir alternatiftir. Jeotermal enerji, 147 PJ ile endüstrinin daha sürdürülebilir hale getirilmesinde de rol oynayabilir.

Tek tek sektörler için jeotermal potansiyeline bakıldığında, durum aşağıda özetlenmektedir (PJ = enerji ve % = o belirli sektördeki ısı talebi yüzdesi):

  • Binalar için ısıtma – 88 PJ – veya talebin % 26’sı
  • Binalar için ısıtma – jeotermal enerji kaynağına dayalı orta sıcaklıkta ısı ağı (MT ısı ağı) – 38 PJ -% 11
  • Binalar için ısıtma – Jeotermal enerjinin bir alternatif olduğu artık ısıya dayalı MT ısı ağı – 33 PJ – % 9
  • Binalar için ısıtma – Sığ jeotermal enerjinin bir seçenek olduğu farklı LT kaynaklarına dayalı LT ısı ağı – 17 PJ – % 5
  • Sera bahçeciliği – 55 PJ – % 58
  • Endüstride ısı kullanımı – 147 PJ – % 28
  • Toplam – 290 PJ – toplam ısı talebinin % 30’u

Kaynak: ThinkGeoEnergy