Haberler

Jeotermal Markalaşma – Jeotermal Enerji Markasına İlişkin Bir Sunum

Presentation at the CHARGE Energy Branding Conference (source: Rana Brightman)
Eren Günüç 11 Eki 2017

Reykjavik / İzlanda'daki CHARGE Enerji Markalaşması Konferansı'nda "Jeotermal Markalaşma" konusundaki sunum, jeotermal enerjinin neler sunacağını ve bu enerjiyi markalamada karşılaştığımız zorlukları vurgulamıştır.

IGA Uluslararası Jeotermal Birliği Başkanı, ThinkGeoEnergy ve Jeotermal Haberler Kurucusu Alexander Richter İzlanda’daki CHARGE – Enerji Markalaşma Konferansı ilk kez katılmıştı. Etkinlik, jeotermal sektörünün “Marka”‘ tanıtımı ve konumlandırılmasında açık bir şekilde ihtiyaç duyması göstermesi açısından göz açıcıydı.

Sonuç olarak, jeotermal enerjinin profilini nasıl keskinleştirebileceğimiz konusunda sektördeki birçok kişiyle görüşüldü. Bu, GeoEnergy Marketing’ten Patrick Hanson’la birlikte bir yazı gönderdi ve Salt Lake City’deki 2017 Yıllık Toplantısı’na katınıldı. Ekli sunumda, şirketlerin pazarlama ve iletişiminin önemli rolü, bir şirketin ürün veya hizmetleri yanında jeotermali teşvik etme ihtiyacı ve sektördeki herkesin daha iyi bir işbirliği içinde olmasını vurgulandı.

Alexander Richter bu yılki CHARGE Enerjide Markalaşma Konferansında “Jeotermal Markalaşma” üzerine konuşması için davet edildi. Avrupa ve Kuzey Amerika’daki pazarlama ve marka uzmanlarından oluşan bir kalabalığın önündeki jeotermal enerjiyi teşvik etmek, jeotermal enerjinin neler sunabileceğini ve bu tür bir enerjiyi markalamada karşılaştığımız zorlukları vurgulamak için heyecan verici bir fırsattı.

 

Yukarıda verilen sunumu kontrol edebilirsiniz, ancak çok fazla resim odaklı olduğu için, önemli noktaların vurgulanmasının faydalı olacağı için konuşmamın yazılarını aşağıdaki linkte bulabilirsiniz.

Kaynak: ThinkGeoEnergy aracılığıyla