Haberler

JESDER’den yeni YEKDEM’e yönelik basın açıklaması

JESDER 2020 Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu (kaynak: Ufuk Şentürk, LinkedIn Hesabı)
Cannur Bozkurt 31 Oca 2021

Jeotermal Elektrik Santrali Yatırımcıları Derneği (JESDER), paylaştığı basın açıklamasında, heyecanla beklenilen yeni destek mekanizmasına yönelik düşünce ve önerilerini paylaştı.

Sektörün heyecanla beklediği yenilenebilir enerji kaynaklarına dayanan elektrik üretimine yönelik yeni destek mekanizması açıklandı. Jeotermal Elektrik Santrali Yatırımcıları Derneği (JESDER) adına Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Şentürk, yeni YEKDEM’e yönelik düşünce ve görüşlerini bir basın metni aracılığı ile duyurdu:

“Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile belirlenerek bugün açıklanan YEKDEM fiyatlarının Yenilenebilir Enerji yatırımları ve Jeotermal Enerji Sektörümüzde belirsizliklerin ortadan kalkması ve yeniden yatırımların başlatılabilmesi açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz.

İlgili kararname ile 31.12.2025 tarihine kadar İşletmeye girecek Jeotermal Santral Yatırımları 10 yıl boyunca YEKDEM Mekanizması ile desteklenmeye devam etmesine ve bunun yanı sıra JES Yatırımlarında kullanılan Yerli aksamın ülkemizde üretilmesinin desteklenmesine de 5 yıl daha devam etmesine karar verilmiştir.

Bilindiği üzere bir önceki YEKDEM fiyat ve şartları ile yatırım atağına geçerek global bazda en hızlı büyüyen ve kurulu güç olarak dünya 4. sü konumuna yükselen Türkiye Jeotermal Enerji yatırımları açıklanan yeni YEKDEM fiyat ve şartları ile önümüzdeki dönemde aynı ivme ile büyümeye devam edemeyecek gibi gözükmektedir. Zira aynı hızda yatırımların devamı için Jeotermal Enerji Yatırımcılarının beklentisi 10 USD/cent/kwh üzerinde bir fiyat oluşması yönünde idi.

Diğer taraftan bir önceki düzenlemeye göre YEKDEM Fiyatının % 25’ lerine ulaşan Yerli Aksamın desteklenme miktarları neredeyse yarı yarıya azaltılarak % 14 seviyelerine çekilmiştir. Halbuki sektör beklentisi yatırımlarda yerli ve milli katkının daha da desteklenerek % 25 in de üzerine çıkarılması yönündeydi. Bu husus yeri ve milli ekipman üretimi açısından olumsuz bir tablo ortaya çıkarabilecektir.

Paris anlaşması ve sonucunda Avrupa birliği yeşil mutabakat planı doğrultusunda, ülkemizde yurtdışı yatırımcı ve fonların da cazibesini çekecek yönde elverişli Yekdem fiyatlarının açıklanması tüm Jeotermal Enerji Yatırımcılarının ortak beklentisi idi.

Yeni düzenleme çerçevesinde; Sektör YEKDEM Fiyat beklentisi 10 cent/kWh üzerindeyken beklenenin % 30 altında gerçekleşmesi sektörde büyük sürpriz olarak karşılanmış ve yeni yatırımlar konusunda açıkçası bir ümitsizlik oluşmuştur, zira başlangıçta 1500-2000 metre olan sondaj kuyuları derinlikleri 4000 metrelere ulaşmış ve yeni saha keşifleri ile arama ve kaynağa erişme riskleri ve maliyetleri oldukça artmıştır.  Yekdem’de, yabancı finans kaynakları ve yatırımcı fonlar açısından bakıldığında, ve diğer yenilebilir enerji yatırımı yapılabilecek ülkeler ile kıyaslandığında; eskalasyon mekanizmasının daha karmaşık bir yapıda belirlenmiş olduğunu görüyoruz. Zira bir önceki ve son derece başarılı sonuçlar verdiği kanıtlanan Yekdem gibi sadece dövize endeksli ve basit bir yapı yabancı yatırımcılar ve fonlar açısından son derece cezbedici bir mekanizma idi.

Enerji Bakanlığımızın konuyu tekrar gözden geçirerek Jeotermal Enerji Yatırımları için en az 10 USD/cent/kwh destekleme fiyatı ve en az % 25-30 yerli aksam desteği oluşturması halinde Türkiye Jeotermal Enerji Yatırımları daha önce olduğu gibi yabancı yatırımcıları da ülkemize çekerek dünyada kanıtlamış olduğu hızlı ivmesini tekrar yakalayabilecektir.

YEKDEM Mekanizması düzenlemesindeki revizyon beklentimize ek olarak; Hibrit santraller kanunu çerçevesinde çıkarılan sorunlu yönetmelik çerçevesinde fiili uygulaması ve hayata geçirilmesi bugüne kadar mümkün olamayan Hibrit santraller mevzuatının da en ivedi şekilde sektör görüşleri doğrultusunda revize edilerek santrallerin İç Tüketimini karşılamak anlamında olumlu katkı yaratılmasını yine Enerji Bakanlığımızdan talep ediyoruz.

Yerli aksamın destekleme mekanizması çerçevesinde ise Sera, Şehir ısıtması ve Meyve sebze Kurutma tesisleri gibi ikincil yatırımların da destekleme kapsamına alınması elzemdir.

Ayrıca doğalgaz ve petrol kaynakları bakımından sınırlı potansiyeli olan ülkemizin bu kaynaklardan çok daha çevreci ve verimli olan yerli ve milli enerji kaynağımız Jeotermal Enerji desteğini Petrol sektöründe olduğu gibi Jeotermal Kaynak Aramalarında kullanılan akaryakıt’a sağlanan KDV ve ÖTV istisnasının Jeotermal sondajlar için de sağlanması yönünde düzenlemenin aciliyetle yapılması sektörümüzün önemli talebidir.

Bu vesile ile uzun zamandır beklenen YEKDEM’in sektörümüz görüşleri dikkate alınarak ve ülkemiz için daha verimli olabilecek şekilde ivedilikle revize edilmesini ve hızlı yatırımların yapılabileceği daha elverişli hale getirilerek ülkemiz ve Yenilenebilir Enerji Sektörüne olumlu katkı yaratmasını diliyorum.”

Kaynak: JESDER Basın Bülteni (e-posta)