Haberler

Kanada, Calgary’de Jeotermal Sistemler Araştırma Merkezi kuruldu

Calgary, Kanada (kaynak: David Pursehouse / flickr, Creative Commons)
Merve Uytun 4 Eki 2022

Kanada merkezli kar amacı gütmeyen kuruluş Energi Simulation, Kanada Calgary Üniversitesi’nde, Jeotermal sistem araştırmaları için Enerji Simülasyon Merkezi’ni kurdu.

Kanada merkezli kar amacı gütmeyen kuruluş Energi Simulation, Kanada Calgary Üniversitesi’ndeki Schulich Mühendislik Okulu’nda Jeotermal Sistemler Araştırmaları için Energi Simülasyon Merkezi’ni kurdu. Merkez, keşif ve karakterizasyon, termal karakterizasyon, termal enerji son kullanımları, sosyal lisans ve politika projeleri dahil olmak üzere daha geniş jeotermal sistemler alanında yeni projeleri destekleyecek, genişletecek ve geliştirecektir.

Energi Simulation’ın önümüzdeki beş yıl içinde toplam 1 milyon CAD tutarındaki yatırımı, “Her Yerde Jeotermal” vizyonuna dayanıyor. Kanada’da jeotermal enerjiye odaklanan Mühendislik, Hukuk ve Bilimler arasındaki ilk multidisipliner işbirliği ve Kuzey Amerika’daki ilklerden biri olan Calgary Üniversitesi’ndeki Energi Jeotermal Sistem Araştırmaları Simülasyon Merkezi, jeotermal araştırmalarda önemli bir oyuncu olmaya hazırlanıyor. Merkez, açık kaynak yetkisi aracılığıyla daha geniş topluluğa açık araştırmalara yardımcı olacak ve Energi Simulation’ın enerji geçişinde önemli bir ortak olmasını sağlayacaktır.

Schulich Mühendislik Okulu Kimya ve Petrol Mühendisliği Bölümü’nde Doçent olan Dr Roman Shor, Jeotermal Sistemlerde Energi Simulation Endüstriyel Araştırma Kürsüsü olarak atandı. Dr Shor’un araştırması, sondaj dinamikleri ve sondaj mekaniği modellemesi, jeotermal rezervuar modellemesinde gerçek zamanlı ve azaltılmış sıralı modellerin entegrasyonu ve jeotermal proje geliştirme, yürütme ve uzun vadeli operasyon iş akışına entegrasyon üzerine odaklanmaktadır.

Energi Simulation’ın katkısı, bir doktora sonrası araştırmacı, iki doktora öğrencisi ve bir yüksek lisans öğrencisi için doğrudan finansman sağlarken, Energi Simulation Jeotermal Sistemler Araştırma Merkezi altındaki araştırma programının tamamı 26 öğrenciden ( dört doktora sonrası araştırmacı ve iki araştırma görevlisi ,16 Doktora ve 10 Yüksek Lisans) oluşacaktır. Calgary Üniversitesi’ndeki dört fakülteden 10 öğretim üyesinden oluşan bir ekip tarafından birlikte denetlenmektedir.

Energi Jeotermal Sistemler Araştırmaları Simülasyon Merkezi’nin geniş araştırma odakları, aşağıdaki altı geniş araştırma teması altında gruplandırılmıştır.

Arama Jeolojisi ve Jeofizik: Potansiyel jeotermal hedeflerin temel jeolojisi ve jeokimyasının anlaşılmasını ve sismisite üzerindeki etkilerini geliştirmek.

Rezervuarlarda Termal ve Akışkan Akışı: Açık ve kapalı döngü jeotermal sistemler için, metamorfik ve magmatik kayaçta gözenek ve rezervuar ölçeğinde iletken ve konvektif ısı akışlarının anlaşılması, optimum sistem operasyonları ve sistem tasarımı için kritik öneme sahiptir.

Sondaj ve Kuyu Tasarımları: Jeotermal rezervuarlara ekonomik ve etkin bir şekilde erişmek için yeni kuyuların tasarımı ve sondajı ve mevcut altyapının yeniden kullanılması.

Termodinamik ve Enerji Dönüşümleri: Termal enerji, çeşitli sıcaklık aralıklarından kullanılabilir ve hasat edilebilir ve verimli sistemler, teknolojilerin bir kombinasyonuna dayanır.

Sürdürülebilirlik, Sosyal Lisans ve Yerli Perspektifler: Jeotermal teknolojilerin yaygın olarak kabul edilmesi ve benimsenmesi, yalnızca etkili bir mühendislik çözümüne değil, aynı zamanda toplumsal kabul ve ihtiyaçların entegrasyonuna da bağlıdır.

Jeotermal Politika ve Hukuk: Yeraltından termal enerjinin çıkarılması, hem geliştiriciler, operatörler ve hükümet için riski azaltmak hem de topluma faydayı artırmak için güncellenmiş politika ve düzenlemeleri gerektirir.

Bu temalar, Mayıs 2021’de 17 şirket ve devlet kurumunun katılımıyla bir sektör katılım çalıştayı sırasında sunuldu ve geliştirildi ve Mayıs 2022’de 70’in üzerinde şirket, devlet kurumu ve kurumu temsil eden 120’den fazla katılımcıyla yeniden ziyaret edildi.

Jeotermal Sistemler Araştırması için Energi Simülasyon Merkezi’nin önümüzdeki beş yıl boyunca yıllık bazda en az 2 araştırma görevlisi, 4 doktora sonrası araştırmacı, 16 doktora öğrencisi ve 10 yüksek lisans öğrencisi yetiştirmesi ve endüstri ve hükümeti, onu Kanada’nın jeotermal sistemler için önde gelen araştırma merkezi olarak kurdu.

Kaynak: ThinkGeoEnergy