Haberler

Kenya, yerel topluluklara fayda sağlamak için jeotermal imtiyaz planını görüşüyor

Turkana Gölü, Kenya
Cannur Bozkurt 7 Kas 2018

Kenya'da, jeotermal operasyonları kapsayan yeni kraliyet planı kapsamında, yerel topluluklar, program aracılığıyla elde edilen gelirden pay alarak fayda sağlayabilirler.

Şubat 2018’de, Kenya’daki jeotermal enerji operasyonlarından elde edilen gelirler üzerinden hesaplanan jeotermal kaynakların kullanımıyla ilgili bir telif ücreti sistemi oluşturma planına ilişkin haberi sizlerle paylaşmıştık.

Şubat ayında kamuoyu görüşlerinin tamalnmasının ardından oluşturulan yeni Enerji Tasarısı, jeotermal enerji kullanımıyla ilgili imtiyazlara ilişkin bir plan ortaya koymaktadır.

Oxford Business Group’un makalesinden mevzuat hakkında birkaç detay mevcuttur: Kenya hükümeti için yeni sürdürülebilir gelir akışlarını güvenceye almak için uyarlanmış, ancak aynı zamanda, jeotermal operasyonların yakın çevresinde farklı ülkelerden gelir elde etmeyi garanti etmiş bir plan.

Yeni program, jeotermal enerji kaynaklarından elde edilen gelirlerin ilk on yıllık dönemde %1 ile %2,5’i arasında, ve takip eden dönemde %5 oranında imtiyaz sahiplerine ödenmesine yönelik kurguya dayanmaktadır.

Kesin oran açıklandığında, durumun Kenya’da gelişmeyi finanse edecek uluslararası yatırımcıların çıkarlarını da etkileyecek olması nedeni ile bir fikir çatışması yaşanması muhtemel görünmektedir.

Güncel olarak önerilen imtiyaz reformları, jeotermal operasyonların yakınında yerleşik yerel topluluklara operatörler tarafından yapılan lisans ödemelerinden elde edilen gelirlerin yaklaşık %5’ini sağlayacaktır. Mütevelli tarafından yönetilen güven fonlarının kurulması, gelir yönetiminde şeffaflığı garanti etmektir.

Kaynak: ThinkGeoEnergy