Haberler

Kırsal Kalkınma Destekleri hibe ödemeleri hususları düzenlendi

Kırşehir Ahi Evran Üni., Ar-Ge Serası (kaynak: KAEÜ web sayfası)
Cannur Bozkurt 29 Tem 2020

Resmi Gazete'de yayımlanan "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı", jeotermal dahil gerçekleştirilecek hibe ödemelerine ilişkin düzenlemeleri içeriyor.

“Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik;Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı” Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararla 1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2025 döneminde yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususlar düzenlendi.

Düzenlemeye göre tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ile kırsal ekonomik altyapı yatırımlarına hibeye esas proje tutarı üst limitinin yüzde 50’sine kadar hibe yoluyla destek verilecek.

Yapılacak ödemeler için gerekli kaynak, ilgili mali yıl bütçe kanunu ile tahsis edilen ödeneklerden karşılanacak ve Ziraat Bankası aracılığıyla ödenecek. Bankaya, kararın uygulanmasıyla ilgili yapılan nakdi ödeme tutarının yüzde 0,2’si oranında hizmet komisyonu verilecek. Karar, 1 Ocak 2021’de yürürlüğe girecek. Yatırım konularının uygulanacağı iller, nitelikleri ve bütçeleri tebliğ ile belirlenecek.

Karar kapsamında hibe düzenlemesi aşağıda yer alan konuları kapsayacak:

  • Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, depolanması ve paketlenmesine yönelik yatırımlar,
  • Tarıma dayalı ekonomik yatırım konuları arasında bulunan tesislerin enerji ihtiyacının karşılanmasında kullanılmak üzere; yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazda ısı ve/veya lisanssız elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden lisanssız elektrik üreten tesisler,
  • Su ürünleri yetiştiriciliği yapılmasına yönelik yatırımlar.

Kaynak: Resmi Gazete